OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra studií lidského pohybu > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Krátkodobé programy a kurzy (6)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Doškolovací instruktorský lyžařský kurz - pro pedagogické pracovníky
Kurz je určen pro držitele licence „Instruktor školního lyžování“, kteří si potřebují prodloužit její platnost.

Doškolovací kurz školního snowboardingu


Instruktorský kurz snowboardingu - mimo DVPP


Instruktorský lyžařský kurz - mimo DVPP
Kurz je určen pro lyžařskou veřejnost, která chce získat licenci (nebo prodloužit) INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ a chce se také seznámit se současnými trendy v lyžování a jeho výuce.

Instruktorský lyžařský kurz - pro pedagogické pracovníky
Kurz je uručen pro zájemce o získání licence „Instruktor školního lyžování“ z řad učitelů a pedagogických pracovníků, kteří nemají aprobaci tělesná výchova.

Základní kurz školního snowboardingu


facebook
rss
social hub