OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra studií lidského pohybu > Ze života katedry > Aktuality

Aktuality

Spolupráce KSLP s AISS

Katedra studií lidského pohybu navázala ve výuce lyžování spolupráci s Asociací instruktorů sportů na sněhu (AISS).

Základní kurz školního snowboardingu mimo DVPP

Kurz je určen všem se zájmem o získání licence Instruktor školního snowboardingu.

Základní kurz školního snowboardingu

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům se zájmem o získání licence Instruktor školního snowboardingu.

Doškolovací kurz školního snowboardingu

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou již držiteli licence „Instruktor snowboardingu“ (příp. „Instruktor školního snowboardingu“) a mají zájem o prodloužení její platnosti.

Doškolovací instruktorský lyžařský kurz - pro pedagogické pracovníky

Tento kurz je zároveň instruktorským kurzem pro instruktory školního lyžování SLČR (Svaz lyžařů ČR). Absolventi kurzu mohou obdržet rovněž licenci INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ uznávanou SLČR!

Instruktorský lyžařský kurz - pro pedagogické pracovníky

Kurz je uručen pro zájemce o získání licence Instruktor školního lyžování z řad učitelů a pedagogických pracovníků, kteří nemají aprobaci tělesná výchova.

Instruktorský lyžařský kurz - mimo DVPP

Tento kurz je zároveň instruktorským kurzem pro instruktory lyžování SLČR (Svaz lyžařů ČR). Absolventi kurzu mohou obdržet rovněž licenci INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ uznávanou SLČR!
facebook
rss
social hub