FAQ

Katedra studií lidského pohybu
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Varenská 40a
702 00 Ostrava

  
cz   en


Hlavní zaměření výzkumné činnosti katedry studií lidského pohybu

  • Získávání informací vedoucích k řízení procesů zlepšování kvality pohybu
  • Zkoumání funkčních a strukturálních vztahů mezi pohybem a zdravím
  • Hledání příčin zranění při tělesných cvičeních a vytváření následných doporučení pro jejich prevenci.

Účast učitelů v republikových vědeckých institucích

Česká kinantropologická společnost

Česká společnost pro Biomechaniku

Česká společnost tělovýchovného lékařství

Česká společnost antropologická


Účast učitelů v mezinárodních vědeckých institucích

Evropská asociace učitelů tělesné výchovy (EUPEA)

International Society of Biomechanics in Sports

International Association for Physical Education in Higher Education (AISEP)


Členství učitelů v redakčních radách vědeckých a odborných časopisů

Česká antropologie

Vlastník zprávy: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. | Aktualizováno: 12. 03. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt