FAQ

Katedra studií lidského pohybu
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Varenská 40a
702 00 Ostrava

  
cz   en


Výzkumná činnost katedry studií lidského pohybu

Vědecká činnost Katedry studií lidského pohybu je koncentrována především v Centru diagnostiky lidského pohybu.

Hlavními úkoly Centra diagnostiky lidského pohybu (CDLP) jsou:

 • rozšiřovat hranice vědomostí v oblasti kinantropologie;
 • přenášet výsledky výzkumu do praktických aplikací výhodných pro společnost;
 • poskytovat vysokou odbornou úroveň vzdělání studentům magisterského a bakalářského studia;
 • zprostředkovávat porozumění z výhod, které plynou z pohybové aktivity.

V rámci CDLP zkoumáme především funkční a strukturální vztahy mezi pohybem a zdravím, zabýváme se hledáním příčin zranění při tělesných cvičeních a vytvářením následných doporučení pro jejich prevenci.

Výzkumné zaměření CDLP v oblasti biomechaniky je epidemiologie vzniku svalově kosterních chronických a akutních zranění při pohybové aktivitě. Definice rizikových faktorů a prevence degenerativních onemocnění pohybového aparátu vznikajících při sportu, nebo tělesných cvičeních. Identifikace rizikových faktorů a sekundární prevence degenerativních onemocnění pohybového aparátu. Vytváření doporučení pro prevenci onemocnění pohybového aparátu. Koordinace lidského pohybu z pohledu teorie motorického učení a prevence zranění.

V oblasti fyziologie a funkční antropologie zkoumáme funkční a somatické parametry pro posouzení přiměřenosti pohybové aktivity, jako významného parametru pro zachování zdraví jedince. Hledání optimální pohybové aktivity vzhledem k výkonnostním a věkovým charakteristikám cílové skupiny, a to v kontextu chronických civilizačních onemocnění. Identifikace rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, metabolických onemocnění a onemocnění pohybového aparátu, prostřednictvím hodnocení funkčních parametrů, analýzy somatických parametrů a hodnocení úrovně pohybové aktivity. Sledování vývoje a změn v pohybovém režimu, funkčních a somatických parametrů v průběhu ontogeneze, s důrazem na odhalení možného výskytu některých rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, metabolických onemocnění a onemocněním pohybového aparátu.

Členství ve vědeckých společnostech

 • International Society of Biomechanics in Sports (Dr. Farana – člen výboru společnosti, Doc. Jandačka, Dr. Zahradník, Dr. Uchytil)
 • Česká kinantropologická společnost (Dr. Farana, Doc. Jandačka, Dr. Zahradník, Dr. Uchytil, Doc. Kutáč, Dr. Vala)
 • Česká společnost pro biomechaniku (Dr. Farana, Doc. Jandačka, Dr. Zahradník, Dr. Uchytil; Prof. Vaverka)
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství (Dr. Cipryan)
 • Česká antropologická společnost (Doc. Kutáč)

Oponentská činnost (odborné časopisy)

 • Journal of Sport Sciences
 • Journal of Human Kinetics
 • Journal of Apllied Biomechanics
 • Sports Biomechanics
 • International Journal of Sports Medicine
 • Journal of Occupational Medicine and Toxicology
 • PlosOne
 • Prosthetic and Orthotic International
 • Science of Gymnastics Journal
 • Acta Gymnica

Mezinárodní vědecká ocenění

 • Hans Gros New Investigator Award, International Symposium of Biomechanics in Sports, Taipei, Taiwan, (2013). 1. místo ústní prezentace a obhajoba příspěvku „The effect of different hand position on impact forces and elbow loading during the round off in female gymnastics“. (Autoři: R. Farana, D. Jandačka, J. Uchytil, D. Zahradník a G. Irwin)
 • Mezinárodní konference Od výzkumu k praxi, Bratislava, Slovenská republika, (2012). 1. místo sekce Ph.D. studentů ústní prezentace a obhajoba příspěvku „Inter-individuální variabilita úhlových parametrů ramenního a kyčelního kloubu v klíčových fázích přemetových přeskoků v provedení vrcholových sportovních gymnastů”. (Autoři: R. Farana, D. Zahradník a D. Jandačka)
 • The British Association of Sport and Exercise Sciences: Biomechanics Interest Group Meeting, Manchester, UK, (2014). 2. místo prezentace posteru „Comparison of temporal-spatial parameters of gait in transfemoral amputees with bionic and mechanically passive knee – case study”. (Autoři: J. Uchytil, D. Jandačka, R. Farana, D. Zahradník a M. Zvonař)
 • The British Association of Sport and Exercise Sciences: Biomechanics Interest Group Meeting, Liverpool, UK, (2016). 1. místo prezentace posteru „Injury risk in technique selection: Influence of hand position in the back handspring”. (Autoři: S. Burton, T. Exell, R. Farana a G. Irwin)
Vlastník zprávy: Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. | Aktualizováno: 27. 04. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt