FAQ

Katedra studií lidského pohybu
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Varenská 40a
702 00 Ostrava

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KSLP
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
 
telefon: 553 46 1007, 597 09 1007
607 762 933
553 46 2580, 597 09 2580
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Sekretariát KSLP
Pavlorková Martina, Ing. e-mail: martinatečkapavlorkovazavináčosutečkacz
referentka, koordinátor zahraničních vztahů
 
telefon: 553 46 2581, 597 09 2581
 
Pedagogičtí poradci
Poradci
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
 
telefon: 553 46 1007, 597 09 1007
607 762 933
553 46 2580, 597 09 2580
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Členové katedry
Profesoři
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail: frantisektečkavaverkazavináčosutečkacz
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
 
telefon: 553 46 2585, 597 09 2585
 
Docenti
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
 
telefon: 553 46 1007, 597 09 1007
607 762 933
553 46 2580, 597 09 2580
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 
Odborní asistenti
Kaštovská Barbora, Mgr. e-mail: barboratečkakastovskazavináčosutečkacz
činnost: rekreologie, zážitková pedagogika
 
telefon: 553 46 2585, 597 09 2585
 
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail: lukastečkacipryanzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
 
telefon: 553 46 2594, 597 09 2594
 
Farana Roman, Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkafaranazavináčosutečkacz
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
 
telefon: 553 46 2596, 597 09 2596
 
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D. e-mail: hanatečkaklimtovazavináčosutečkacz
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
činnost: didaktika tělesné výchovy
 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Minárik Roman, Mgr. e-mail: romantečkaminarikzavináčosutečkacz
činnost: vodní sporty, plavání, sportovní hry
 
telefon:  
 
Sebera Michal, Mgr. e-mail: michaltečkaseberazavináčosutečkacz
činnost: sportovní hry, teamová spolupráce, garant univerzitní reprezentace a TEPu
 
telefon: 553 46 2589, 597 09 2589
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkavalovazavináčosutečkacz
činnost: atletika
 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Zahradník David, Mgr., Ph.D. e-mail: davidtečkazahradnikzavináčosutečkacz
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
 
telefon: 553 46 2588, 597 09 2588
 
Technik
Janeček Michal, Mgr. e-mail: michaltečkajanecekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2586, 597 09 2586
553 46 2584, 597 09 2584
 
Externisté
Cuberková Jarmila, Mgr. e-mail:  
činnost: sportovní lezení
 
telefon: 553 46 2599, 597 09 2599
 
Klimková Alena, Mgr. e-mail:  
činnost: aerobik
 
telefon:  
 
Kubánková Lucie, Mgr. e-mail:  
činnost: sportovní gymnastika
 
telefon:  
 
Pacut Miroslav, Mgr. e-mail: miroslavtečkapacutzavináčosutečkacz
činnost: historie TK
 
telefon:  
 
Skeřil Michal, PaedDr. e-mail: michaltečkaskerilzavináčosutečkacz
činnost: cykloturistika, basketbal
 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail: lukastečkacipryanzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
 
telefon: 553 46 2594, 597 09 2594
 
Farana Roman, Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkafaranazavináčosutečkacz
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
 
telefon: 553 46 2596, 597 09 2596
 
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
 
telefon: 553 46 1007, 597 09 1007
607 762 933
553 46 2580, 597 09 2580
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkavalovazavináčosutečkacz
činnost: atletika
 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail: frantisektečkavaverkazavináčosutečkacz
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
 
telefon: 553 46 2585, 597 09 2585
 
Zahradník David, Mgr., Ph.D. e-mail: davidtečkazahradnikzavináčosutečkacz
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
 
telefon: 553 46 2588, 597 09 2588
 

Doktorandi na katedře studií lidského pohybu

Doktorandi
Skýpala Jiří, Mgr.

Motyka Adam, Mgr.

Blaschová Denisa, Mgr.

Jurková Soňa, Mgr.

Dostál Tomáš, Mgr.

Urbaczka Jan, Mgr.

Plešek Jan, Mgr.

Vlastník zprávy: Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. | Aktualizováno: 09. 09. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2016
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt