FAQ

Katedra studií lidského pohybu
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Varenská 40a
702 00 Ostrava

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KSLP
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
 
telefon: 607 762 933
553 46 2580, 597 09 2580
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Sekretariát KSLP
Pavlorková Martina, Ing. e-mail: martinatečkapavlorkovazavináčosutečkacz
referentka, koordinátor zahraničních vztahů
 
telefon: 553 46 2581, 597 09 2581
 
Pedagogičtí poradci
Poradci
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
 
telefon: 607 762 933
553 46 2580, 597 09 2580
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Členové katedry
Profesoři
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail: frantisektečkavaverkazavináčosutečkacz
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
 
telefon: 553 46 2585, 597 09 2585
 
Docenti
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
 
telefon: 607 762 933
553 46 2580, 597 09 2580
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 
Odborní asistenti
Kaštovská Barbora, Mgr. e-mail: barboratečkakastovskazavináčosutečkacz
činnost: rekreologie, zážitková pedagogika
 
telefon: 553 46 2585, 597 09 2585
 
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail: lukastečkacipryanzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
 
telefon: 553 46 2594, 597 09 2594
 
Elavsky Steriani, Mgr. e-mail: sterianitečkaelavskyzavináčosutečkacz
činnost: psychologie sportu a pohybové aktivity
 
telefon: 553 46 2592, 597 09 2592
 
Farana Roman, Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkafaranazavináčosutečkacz
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
 
telefon: 553 46 2596, 597 09 2596
 
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D. e-mail: hanatečkaklimtovazavináčosutečkacz
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
činnost: didaktika tělesné výchovy
 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Minárik Roman, Mgr. e-mail: romantečkaminarikzavináčosutečkacz
činnost: vodní sporty, plavání, sportovní hry
 
telefon:  
 
Sebera Michal, Mgr. e-mail: michaltečkaseberazavináčosutečkacz
činnost: sportovní hry, teamová spolupráce, garant univerzitní reprezentace a TEPu
 
telefon: 553 46 2589, 597 09 2589
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkavalovazavináčosutečkacz
činnost: atletika
 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Zahradník David, Mgr., Ph.D. e-mail: davidtečkazahradnikzavináčosutečkacz
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
 
telefon: 553 46 2588, 597 09 2588
 
Technik
Janeček Michal, Mgr. e-mail: michaltečkajanecekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2586, 597 09 2586
553 46 2584, 597 09 2584
 
Externisté
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D. e-mail:  
činnost: ekonomika, marketink, management
 
telefon:  
 
Cuberková Jarmila, Mgr. e-mail:  
činnost: sportovní lezení
 
telefon: 553 46 2599, 597 09 2599
 
Klimková Alena, Mgr. e-mail:  
činnost: aerobik
 
telefon:  
 
Kubánková Lucie, Mgr. e-mail:  
činnost: sportovní gymnastika
 
telefon:  
 
Pacut Miroslav, Mgr. e-mail: miroslavtečkapacutzavináčosutečkacz
činnost: historie TK
 
telefon:  
 
Skeřil Michal, PaedDr. e-mail: michaltečkaskerilzavináčosutečkacz
činnost: cykloturistika, basketbal
 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail: lukastečkacipryanzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
 
telefon: 553 46 2594, 597 09 2594
 
Farana Roman, Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkafaranazavináčosutečkacz
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: úvod do kinantropologie, výzkumné metody v kinantropolgii, sportovní gymnastika, motorické učení
 
telefon: 553 46 2596, 597 09 2596
 
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
 
telefon: 607 762 933
553 46 2580, 597 09 2580
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
činnost: biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkavalovazavináčosutečkacz
činnost: atletika
 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail: frantisektečkavaverkazavináčosutečkacz
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
 
telefon: 553 46 2585, 597 09 2585
 
Zahradník David, Mgr., Ph.D. e-mail: davidtečkazahradnikzavináčosutečkacz
činnost: sportovní trénink, sportovní hry, prevence zranění kolenního kloubu
 
telefon: 553 46 2588, 597 09 2588
 

Doktorandi na katedře studií lidského pohybu

Doktorandi
Skýpala Jiří, Mgr.email:
místnost:
jiritečkaskypalazavináčosutečkacz
V 125
Motyka Adam, Mgr.email:
místnost:
adamtečkamotykazavináčosutečkacz
V 125
Blaschová Denisa, Mgr.email:
místnost:
denisatečkablaschovazavináčosutečkacz
V 212
Jurková Soňa, Mgr.email:
místnost:
sonatečkajurkovazavináčosutečkacz
V 212
Dostál Tomáš, Mgr.email:
místnost:
tomastečkadostalzavináčosutečkacz
V 225
Urbaczka Jan, Mgr.email:
místnost:
jantečkaurbaczkazavináčosutečkacz
V 225
Plešek Jan, Mgr.email:
místnost:
jantečkaplesekzavináčosutečkacz
V 125
Vlastník zprávy: Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. | Aktualizováno: 15. 02. 2017
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt