FAQ

Katedra technické a pracovní
výchovy
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Českobratrská 16
701 03 Ostrava

  
cz   en


Celoživotní vzdělávání

Nabízené akce CŽV - Katedra technické a pracovní výchovy PdF OU

CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.

  • Učitelství odborných předmětů, bakalářské studium
    Cílem kurzu učitelství odborných předmětů je připravit pro praktické vyučování u výuky na SOU a SOŠ. Uplatnění se předpokládá v kategoriích H , E a M oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a maturitou. Absolvent je vybaven potřebnými vědomostmi a dovednostmi pro práci zvoleného zaměření (obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechnika) po stránce odborné a didaktické.
     
  • Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
    Cílem kurzu je připravit podporu pro učitele odborných předmětů zvoleného zaměření pro výuku na středních odborných učilištích a středních odborných školách. Jejich uplatnění se předpokládá v kategoriích H, E a M oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a maturitou. Zaměření Strojírenství a elektrotechnika připravuje učitele strojírenských, materiálovědních a elektrotechnických předmětů. Zaměření Obchod a služby připravuje učitele pro předměty orientované na obchod a poskytování služeb.
     

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt