FAQ

Katedra technické a pracovní
výchovy
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Českobratrská 16
701 03 Ostrava

  
cz   en


Konference

Charakteristika katedry technické a pracovní výchovy

Studium techniky – jistota pracovního uplatnění nejen ve školství.

V současné době je rozvoj technické výchovy prioritou vzdělávací politiky v ČR, rozvíjí se tak na základních školách, ale i na dalších školských a zájmových zařízeních. Katedra připravuje učitele technické výchovy pro druhý stupeň základních škol v tříletém bakalářském oboru Technická výchova se zaměřením na vzdělávání a na něj navazujícím dvouletém oboru Učitelství technické výchovy pro druhý stupeň ZŠ. Obsahem vzdělávání jsou zejména praktické činnosti, technika, dílenské práce, práce s technickými materiály, elektrotechnika, konstrukční činnosti a práce se stavebnicemi, provoz a údržba domácnosti, práce s laboratorní technikou, profesní poradenství. Absolventi těchto oborů jsou kvalifikovaní a připraveni vykonávat roli učitele předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na ZŠ, jsou připraveni pro vedení technických zájmových útvarů ve školských zařízeních, domech dětí a mládeže, ve výchovných zařízeních. Naši absolventi snadno nacházejí uplatnění také ve výrobní sféře, státní správě a obchodních firmách.

Katedra také reaguje na celospolečenský požadavek na opětovný rozvoj odborného a učňovského školství, které má v regionu dlouholetou tradici. V modelu 3+2 (tříleté bakalářské a dvouleté magisterské studium) nabízí obor Učitelství odborných předmětů. Je realizován kombinovanou formou, která je vhodná pro studium při zaměstnání. Absolventi jsou (v souladu s paragrafem 9 Zákona o pedagogických pracovnících) kvalifikováni vykonávat práce učitele praktického vyučování a učitele odborných předmětů na středních odborných školách a učilištích. V rámci volitelných modulů si v oborové části studia posluchači mohou zvolit zaměření buď „Obchod a služby“ nebo „Strojírenství a elektrotechnika“. V průběhu studia získávají posluchači také vhodné kompetence pro uplatnění mimo oblast středního odborného školství – v průmyslu, obchodních firmách či státní správě.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt