FAQ

Katedra speciální pedagogiky
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Varenská 40a
702 00 Ostrava

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení SPG
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: petrtečkafraniokzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2666, 597 09 2666
734 366 447
 
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: evatečkazezulkovazavináčosutečkacz
tajemnice katedry
 
telefon: 553 46 2668, 597 09 2668
 
Sekretariát SPG
Krpcová Zlatuše, Bc. e-mail: zlatusetečkakrpcovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 2667, 597 09 2667
 
Členové katedry
Docenti
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: petrtečkafraniokzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
činnost: psychopedie, speciálně pedagogická diagnostika, základy a vývoj speciální pedagogiky
 
telefon: 553 46 2666, 597 09 2666
734 366 447
 
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. e-mail: martintečkakalejazavináčosutečkacz
činnost: etopedie, sociologie dětství a dítěte, multikulturní výchova, sociální patologie a deviace
 
telefon: 553 46 2672, 597 09 2672
 
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: evatečkazezulkovazavináčosutečkacz
tajemnice katedry
činnost: speciální pedagogika, logopedie, speciálně pedagogická diagnostika, kontaktní osoba pro pedagogickou fakultu pro studenty se speciálními potřebami
 
telefon: 553 46 2668, 597 09 2668
 
Odborní asistenti
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkaadamuszavináčosutečkacz
činnost: psychopedie, kombinované vady
 
telefon: 553 46 2670, 597 09 2670
 
Hampl Igor, Mgr., Ph.D. e-mail: igortečkahamplzavináčosutečkacz
katedrový koordinátor LLP - Erasmus
činnost: surdopedie, základy speciální pedagogiky
 
telefon: 553 46 2673, 597 09 2673
 
Janků Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail: katerinatečkajankuzavináčosutečkacz
činnost: somatopedie, kombinované vady, terapeutické metody ve speciální pedagogice
 
telefon: 553 46 2670, 597 09 2670
 
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D. e-mail: danielatečkakilduffzavináčosutečkacz
činnost: oftalmopedie, základy speciální pedagogiky
 
telefon: 553 46 2672, 597 09 2672
 
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D. e-mail: renatatečkakovarovazavináčosutečkacz
činnost: základy speciální pedagogiky, integrativní aspekty speciální pedagogiky, specifické vývojové poruchy učení a chování
 
telefon: 553 46 2669, 597 09 2669
 
Novohradská Hana, Mgr. e-mail: hanatečkanovohradskazavináčosutečkacz
činnost: oftalmopedie, speciálně pedagogická diagnostika, integrativní aspekty speciální pedagogiky
 
telefon: 553 46 2671, 597 09 2671
 
Externisté
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. e-mail: petratečkabartovazavináčosutečkacz
činnost: neurologie
 
telefon: 597 373 276
 
Barvíková Jana, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Čermáková Jana, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 596 746 805
596 768 131
 
Havlíková Eva, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Jakobová Anna, PaedDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Klugová Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkaklugovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kunzová Kateřina, Mgr. e-mail:  
činnost: logopedie, základy speciální pedagogiky
 
telefon:  
 
Kysučan Jaroslav, doc. PhDr., CSc. e-mail: jaroslavtečkakysucanzavináčosutečkacz
činnost: obor a činnost: vývoj a základy speciální pedagogiky, psychopedie
 
telefon: 553 46 2672, 597 09 2672
 
Medřická Hana, MUDr. e-mail:  
činnost: dětská neurologie
 
telefon: 597 373 612
 
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. e-mail: kristynatečkamilkovazavináčosutečkacz
činnost: psychiatrie
 
telefon: 597 373 281
 
Chlebcová Helena, Mgr. e-mail: helenatečkamravcovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2670, 597 09 2670
 
Návratová Kamila, Mgr. e-mail:  
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
 
telefon:  
 
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail: tomastečkapiskovskyzavináčosutečkacz
činnost: pediatrie
 
telefon: 597 371 111
597 373 644
 
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail: janatečkaswierkoszovazavináčosutečkacz
činnost: specifické vývojové poruchy učení a chování, pedagogicko psychologické poradenství a terapie, speciálně pedagogická diagnostika
 
telefon: 553 46 2672, 597 09 2672
 
Šipula David, MUDr. e-mail:  
činnost: kardiovaskulární
 
telefon: 597 372 723
 
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail: pavlatečkastalmachovazavináčosutečkacz

 
telefon: 605 721 144
 
Mamula Teufelová Lucie, Mgr., DiS. e-mail:  
činnost: kazuistický seminář
 
telefon:  
 
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail: vladimiratečkavankovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt