OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogické a školní psychologie > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KPE
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2685
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
email:
telefon: 553 46 2687
Sekretariát
Krömrová Kateřina, Bc.
sekretářka KPE
email:
telefon: 553 46 2686
Členové katedry
Docenti
Koukola Bohumil, doc. PhDr., CSc.
činnost: klinická psychologie, psychologie zdraví, krizová intervence, zvládání stresu, kvalita života
email:
telefon: 553 46 2692
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2692
Plevová Irena, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2688
Odborní asistenti
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: psychologické diagnostické metody, experimentální psychologie, kreativita v technických oborech
email:
telefon: 553 46 2687
Hurda Pavel, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce
činnost: klinická psychologie, psychodiagnostika, psychoterapie, neuropsychologie
email:
telefon: 553 46 2693
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2685
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.
koordinátor ERASMu a pedagogický poradce pro VKZ
činnost: sociální psychologie, psychologie osobnosti
email:
telefon: 553 46 2693
Svoboda Jan, PhDr. email:
telefon: 553 46 2690
Externisté
Babincová Radka, Mgr. et Bc. email:
telefon:
Biolek Marek, Mgr.
činnost: obecná psychologie
email:
telefon: 553 46 2689
Havlíková Hilda, PhDr. Mgr. email:
telefon:
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD.
činnost: ošetřovatelství
email:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Khýr Marek, Mgr. email:
telefon: 553 46 2689
Novotná Lenka, Mgr. email:
telefon:
Pavlas Ivan, PhDr., PhD.
činnost: vývojová psychologie, problematika motivace a hodnot
email:
telefon: 553 46 2691
Peterková Lucie, Mgr. email:
telefon: 553 46 2689
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Strnadlová Alice, PhDr.
činnost: pedagogická psychologie, vedení praxí
email:
telefon: 553 46 2688
Svobodová Lenka, PhDr. email:
telefon:
Šišák Petr, PhDr.
činnost: klinická psychologie
email:
telefon: 553 46 2689
facebook
rss
social hub