FAQ

Katedra pedagogické a školní
psychologie
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

  
cz   en


Výzkumná činnost na KPE - hlavní zaměření

 • Psychická zátěž v profesi učitele, zátěž při studiu učitelství.
 • Vnímání kvality života (nejen) pedagogů.
 • Identifikace faktorů podporujících případně tlumících tvořivost ve škole.
 • Sledování technicko-praktických schopností žáků v návaznosti na školní prostředí a gender okolnosti.
 • Výzkum v oblasti hypnózy, neuropsychologie, pracovní paměti, aplikace fuzzy množin v psychologii, defekty kognitivních funkcí u psychických poruch.
 • Výzkum v oblastech psychologické diagnostiky projektivních metod.
 • Výzkum problematiky psychických specifik u osob se zrakovým postižením a postojů zdravé populace k takovým druhům postižení.
 • Kultury světa a jejich rozdílný přístup k řešení problémů, aplikování znalosti světových kultur při zkvalitňování vztahů na pracovištích

Spolupráce katedry s tuzemskými pracovišti

 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • Ústav sociálního lékařství, LF UK, Hradec Králové
 • Katedra psychologie FF UK, Praha
 • Filozoficko- přírodovědná fakulta Slezské univerzity, Opava
 • NÁŠ SVĚT - centrum pro lidi s mentálním postižením, Pržno
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 • Katedra věd o výchově Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v Pardubicích
 • Centrum duševního zdraví, Jeseník
 • Centrum Pyramida – centrum podpory studentům se specifickými potřebami, Ostrava
Vlastník zprávy: PhDr. Pavel Hurda, Ph.D. | Aktualizováno: 13. 12. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt