FAQ

Katedra pedagogické a školní
psychologie
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KPE
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D. e-mail: terezatečkakimplovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2685, 597 09 2685
 
Badošek Radim, PhDr., Ph.D. e-mail: radimtečkabadosekzavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2687, 597 09 2687
 
Sekretariát
Krömrová Kateřina, Bc. e-mail: katerinatečkakromrovazavináčosutečkacz
sekretářka KPE
 
telefon: 553 46 2686, 597 09 2686
 
Členové katedry
Docenti
Koukola Bohumil, doc. PhDr., CSc. e-mail: bohumiltečkakoukolazavináčosutečkacz
činnost: klinická psychologie, psychologie zdraví, krizová intervence, zvládání stresu, kvalita života
 
telefon: 553 46 2692, 597 09 2692
 
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: alenatečkapetrovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2692, 597 09 2692
 
Plevová Irena, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: irenatečkaplevovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2688, 597 09 2688
 
Odborní asistenti
Badošek Radim, PhDr., Ph.D. e-mail: radimtečkabadosekzavináčosutečkacz
tajemník katedry
činnost: psychologické diagnostické metody, experimentální psychologie, kreativita v technických oborech
 
telefon: 553 46 2687, 597 09 2687
 
Hurda Pavel, PhDr., Ph.D. e-mail: paveltečkahurdazavináčosutečkacz
pedagogický poradce
činnost: klinická psychologie, psychodiagnostika, psychoterapie, neuropsychologie
 
telefon: 553 46 2693, 597 09 2693
 
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D. e-mail: terezatečkakimplovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2685, 597 09 2685
 
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. e-mail: luciatečkalackovazavináčosutečkacz
koordinátor ERASMu a pedagogický poradce pro VKZ
činnost: sociální psychologie, psychologie osobnosti
 
telefon: 553 46 2693, 597 09 2693
 
Neusar Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail: alestečkaneusarzavináčosutečkacz
odborný asistent
činnost: kognitivní psychologie, životní spokojenost, work-life balance, metodologie výzkumu, dotazování, pedagogická psychologie, odborné psaní, kvalita výuky na VŠ, soft-skills
 
telefon: 553 46 2690, 597 09 2690
 
Svoboda Jan, PhDr. e-mail: jantečkasvobodazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2690, 597 09 2690
 
Externisté
Babincová Radka, Mgr. et Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Biolek Marek, Mgr. e-mail: marektečkabiolekzavináčosutečkacz
činnost: obecná psychologie
 
telefon: 553 46 2689, 597 09 2689
 
Havlíková Hilda, PhDr. Mgr. e-mail: hildatečkahavlikovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. e-mail: radkatečkakozakovazavináčosutečkacz
činnost: ošetřovatelství
 
telefon: 553 46 1609, 597 09 1609
731 682 560
 
Khýr Marek, Mgr. e-mail: marektečkakhyrzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2689, 597 09 2689
 
Novotná Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkanovotnazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Pavlas Ivan, PhDr., PhD. e-mail: ivantečkapavlaszavináčosutečkacz
činnost: vývojová psychologie, problematika motivace a hodnot
 
telefon: 553 46 2691, 597 09 2691
 
Peterková Lucie, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2689, 597 09 2689
 
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Strnadlová Alice, PhDr. e-mail: alicetečkastrnadlovazavináčosutečkacz
činnost: pedagogická psychologie, vedení praxí
 
telefon: 553 46 2688, 597 09 2688
 
Svobodová Lenka, PhDr. e-mail: lenkatečkasvobodovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Šišák Petr, PhDr. e-mail: petrtečkasisakzavináčosutečkacz
činnost: klinická psychologie
 
telefon: 553 46 2689, 597 09 2689
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt