FAQ

Katedra pedagogické a školní
psychologie
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

  
cz   en


Konference

Charakteristika KPE

Katedra zajišťuje výuku základních a speciálních psychologických disciplín ve studijních oborech akreditovaných na Pedagogické fakultě OU a pro studenty učitelských oborů na PřF a FF OU. Základní psychologické disciplíny pro všechny studenty učitelství jsou: psychologie obecná, vývojová, sociální a pedagogická. Speciálními disciplínami vázánými jen na některé studijní obory jsou: psychopatologie, psychologie osobnosti, psychologie zdraví, psychologie rodiny, psychoterapie, psychologické problémy školní praxe, sociálně psychologický výcvik a řada dalších.

Katedra rovněž nabízí bohatou škálu výběrových předmětů typu: Metody efektivního samostudia, Krizové situace ve výuce, Zátěžové situace ve škole, Psychosomatika aj. Členové katedry odborně směřují k oblasti psychologické problematiky dětí školního a předškolního věku, zabývají se psychologií zdraví a nemoci, dále osobnostní dynamikou žáků, psychodiagnostikou, individuálním psychologickým poradenstvím a psychoterapií. Dále se katedra věnuje prožitkové arteterapii, diagnostice dětské kresby, práci s nadanými dětmi a integrací handicapovaných do společnosti. Katedra také zajišťuje výuku některých psychologických předmětů na LF OU a poskytuje podporu studentům s handicapem při Centru Pyramida OU.

Katedra garantuje dva studijní obory: bakalářský studijní obor Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání a následný magisterský studijní obor Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy. Oba obory se studují v kombinaci s jinými bakalářskými nebo magisterskými obory a studium v současné době probíhá jen v prezenční formě.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt