OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KPD
Malach Josef, doc. PhDr., CSc.
vedoucí KPD
email:
telefon: 553 46 2715
731 505 280
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
tajemnice KPD
email:
telefon: 553 46 2717
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor LLP Erasmus
email:
telefon: 553 46 2720
Sekretariát KPD
Matýsková Gabriela
sekretářka KPD
email:
telefon: 553 46 2716
Členové katedry
Docenti
Malach Josef, doc. PhDr., CSc.
vedoucí KPD
činnost: pedagogický management, pedagogická diagnostika, teorie výchovy
email:
telefon: 553 46 2715
731 505 280
Odborní asistenti
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
tajemnice KPD
činnost: obecná didaktika, obecná pedagogika
email:
telefon: 553 46 2717
Chmura Milan, Mgr., Ph.D.
činnost: obecná andragogika, profesní andragogika
email:
telefon: 553 46 2718
Prokešová Miriam, PaedDr., Ph.D.
činnost: filozofie výchovy, obecná pedagogika, menšinové kultury
email:
telefon: 553 46 2721
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum
činnost: obecná didaktika, srovnávací pedagogika, kurikulum, garant pedagogicko-psychologické složky učitelské přípravy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na OU
email:
telefon: 553 46 2719
Sklenářová Nikola, Mgr., Ph.D.
činnost: pedagogická komunikace, obecná didaktika, obecná pedagogika, pedagogická diagnostika a evaluace, pedagogické hodnocení
email:
telefon: 553 46 2723
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2723
Externisté
Běhalová Zuzana, Ing., MBA
činnost: ekonomika ve vzdělávání dospělých
email:
telefon:
Bouda Tomáš, PaedDr.
činnost: vzdělávací politika, kariérní poradenství v rámci zákona o pedagogických pracovnících
email:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D.
činnost: management ve vzdělávání dospělých
email:
telefon:
Pavlica Karel, Mgr., Ph.D.
činnost: statistika
email:
telefon: 553 46 1923
Rangl Martin, PaedDr.
činnost: pedagogická evaluace
email:
telefon:
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor LLP Erasmus
činnost: obecná didaktika
email:
telefon: 553 46 2720
Trykar Miroslav, Mgr.
činnost: pracovní právo ve vzdělávání dospělých
email:
telefon:
Vavříková Hana, PhDr.
činnost: kulturní andragogika
email:
telefon:
Vicherková Dana, Mgr.
činnost: pedagogická komunikace, obecná didaktika
email:
telefon:
Viktorin Aleš, Mgr.
činnost: ICT ve vzdělávání dospělých
email:
telefon:
Zapletal Bedřich, Mgr.
činnost: andragogika, sociální pedagogika
email:
telefon: 596 788 028
733 768 429
facebook
rss
social hub