FAQ

Katedra pedagogiky a andragogiky
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KPD
Malach Josef, doc. PhDr., CSc. e-mail: joseftečkamalachzavináčosutečkacz
vedoucí KPD
 
telefon: 553 46 2715, 597 09 2715
731 505 280
 
Červenková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkacervenkovazavináčosutečkacz
tajemnice KPD
 
telefon: 553 46 2717, 597 09 2717
 
Rozsypalová Martina, Mgr. Bc. e-mail: martinatečkarozsypalovazavináčosutečkacz
katedrový koordinátor LLP Erasmus
 
telefon: 553 46 2720, 597 09 2720
 
Sekretariát KPD
Matýsková Gabriela e-mail: gabrielatečkamatyskovazavináčosutečkacz
sekretářka KPD
 
telefon: 553 46 2716, 597 09 2716
 
Členové katedry
Docenti
Malach Josef, doc. PhDr., CSc. e-mail: joseftečkamalachzavináčosutečkacz
vedoucí KPD
činnost: pedagogický management, pedagogická diagnostika, teorie výchovy
 
telefon: 553 46 2715, 597 09 2715
731 505 280
 
Odborní asistenti
Červenková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkacervenkovazavináčosutečkacz
tajemnice KPD
činnost: obecná didaktika, obecná pedagogika
 
telefon: 553 46 2717, 597 09 2717
 
Chmura Milan, Mgr., Ph.D. e-mail: milantečkachmurazavináčosutečkacz
činnost: obecná andragogika, profesní andragogika
 
telefon: 553 46 2718, 597 09 2718
 
Prokešová Miriam, PaedDr., Ph.D. e-mail: miriamtečkaprokesovazavináčosutečkacz
činnost: filozofie výchovy, obecná pedagogika, menšinové kultury
 
telefon: 553 46 2721, 597 09 2721
 
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. e-mail: zuzanatečkasikorovazavináčosutečkacz
proděkanka pro vědu a výzkum
činnost: obecná didaktika, srovnávací pedagogika, kurikulum, garant pedagogicko-psychologické složky učitelské přípravy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na OU
 
telefon: 553 46 2719, 597 09 2719
 
Sklenářová Nikola, Mgr., Ph.D. e-mail: nikolatečkasklenarovazavináčosutečkacz
činnost: pedagogická komunikace, obecná didaktika, obecná pedagogika, pedagogická diagnostika a evaluace, pedagogické hodnocení
 
telefon: 553 46 2723, 597 09 2723
 
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. e-mail: marektečkavaclavikzavináčosutečkacz
činnost: obecná pedagogika, andragogika
 
telefon: 553 46 2723, 597 09 2723
 
Externisté
Běhalová Zuzana, Ing., MBA e-mail: zuzanatečkabehalovazavináčosutečkacz
činnost: ekonomika ve vzdělávání dospělých
 
telefon:  
 
Bouda Tomáš, PaedDr. e-mail: tomastečkaboudazavináčosutečkacz
činnost: vzdělávací politika, kariérní poradenství v rámci zákona o pedagogických pracovnících
 
telefon: 553 46 2697, 597 09 2697
777 723 747
 
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D. e-mail: irmatečkakanovazavináčosutečkacz
činnost: management ve vzdělávání dospělých
 
telefon:  
 
Pavlica Karel, Mgr., Ph.D. e-mail:  
činnost: statistika
 
telefon: 553 46 1923, 597 09 1923
 
Rangl Martin, PaedDr. e-mail: martintečkaranglzavináčosutečkacz
činnost: pedagogická evaluace
 
telefon: 553 46 3047, 597 09 3047
 
Rozsypalová Martina, Mgr. Bc. e-mail: martinatečkarozsypalovazavináčosutečkacz
katedrový koordinátor LLP Erasmus
činnost: obecná didaktika
 
telefon: 553 46 2720, 597 09 2720
 
Trykar Miroslav, Mgr. e-mail: miroslavtečkatrykarzavináčosutečkacz
činnost: pracovní právo ve vzdělávání dospělých
 
telefon:  
 
Vavříková Hana, PhDr. e-mail: hanatečkavavrikovazavináčosutečkacz
činnost: kulturní andragogika
 
telefon:  
 
Vicherková Dana, Mgr. e-mail: danatečkavicherkovazavináčosutečkacz
činnost: pedagogická komunikace, obecná didaktika
 
telefon:  
 
Viktorin Aleš, Mgr. e-mail:  
činnost: ICT ve vzdělávání dospělých
 
telefon:  
 
Zapletal Bedřich, Mgr. e-mail: bedrichtečkazapletalzavináčosutečkacz
činnost: andragogika, sociální pedagogika
 
telefon: 596 788 028
733 768 429
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt