OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky

Karin Fodorová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD.
místnost, podlaží, budova: G 509, budova G
funkce:
obor činnosti:preprimární pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2675
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Fodorová, K. Učitelka a její samostudium, jako jedna z možností zkvalitnění jejich profesních činností s dětmi v mateřské škole. In: TRUDNOŚCI W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ DZIECKA, /CHALLENGES IN A CHILD?S EDUCATIONAL SPACE/: 2017-01-18 Poznaň - Polsko.
Fodorová, K. Vzdělávací potřeby učitelek mateřských škol v Plánech dalšího vzdělávání - v kontextu edukace ke zdraví: Vzdělávací potřeby učitelek mateřských škol v Plánech dalšího vzdělávání - v kontextu edukace ke zdraví. In: Mezinárodní konference. Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Šlaskiego, Zaklad Pedagogiki Ogolnej i Metodologii Badaň: Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Šlaskiego, Zaklad Pedagogiki Ogolnej i Metodologii Badaň. 2017.
Fodorová, K. Vzdělávací potřeby učitelek mateřských škol z pohledu jejich ředitelek. In: 2017-03-20 Wisla - Polsko.
Fodorová, K. Naplňování plánu profesního rozvoje u učitelek mateřských škol. In: Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej ? konteksty zmian: Bialsko Biala.
Fodorová, K. Profesní rozvoj učitelek MŠ. In: Nauczyciel i uczeň wobec wyzwaň wspolczesnošci. Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku Bi: Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku Bialej. 2016.
Fodorová, K. Učitel expert a jeho dovednosti a znalosti z pohledu studentů 3. ročníku ve studijním programu učitelství pro mateřské školy. In: WCZESNA EDUKACJA DZIECKA ? TRYWIALIZACJA CZY MODERNIZACJA: 2016 Krakow - Polsko.
Fodorová, K. a Hendrychová, S. Dílčí profesní činnosti pedagogického diagnostikování učitelky MŠ. In: III Międzynarodowa konferencja naukowa - Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian. Bielsko-Biała. 2015.
Fodorová, K. a Hendrychová, S. Dílčí profesní činnosti pedagogického diagnostikování učitelky MŠ. In: III Międzynarodowa konferencja naukowa - Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej 2015-05-04 Bielsko-Biała. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015. s. 261-272. ISBN 978-83-65231-07-9.
Fodorová, K. Dílčí profesní činnosti pedagogického diagnostikování v MŠ. In: Nové výzvy pro předškolní pedagogiku: Nové výzvy pro předškolní pedagogiku 2015-02-26 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 17-24. ISBN 978-80-7454-560-3.
Fodorová, K. Edukačné prostriedie a kultúra. In: Edukačné prostriedie a kultúra. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2015.
Fodorová, K. Mateřská škola podporující zdraví jako činitel posilující podmínky pro zdravější klima školy. In: Edukačné prostriedie a kultúra: Edukačné prostriedie a kultúra 2014-12-04 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. s. 119-125. ISBN 978-80-8105-709-0.
Fodorová, K. Nové výzvy pro předškolní pedagogiku. In: Nové výzvy pro předškolní pedagogiku. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2015.
Fodorová, K. Diagnostyka pedagogiczna nauczycielki przedszkolnej. In: NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 2014.
Fodorová, K. Diagnostyka pedagogiczna w przedszkolu. In: Nauczyciel i uczeň we współczesnej przestrzeni edukacyjnej: Diagnoza i terapia pedagogiczna w przestrzeni edukacyjnej 2014-03-27 Bielsko-Biała. Kraków: Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2014. Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2014. s. 79-93. ISBN 978-83-64275-71-5.
Fodorová, K. Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. In: Międzynarodowa konferencja naukowa Edukacja małego dziecka. Uniwersytet Śląski: Uniwersytet Śląski-Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. 2013.
Fodorová, K. Międzynarodowa konferencja naukowa Edukacja małego dziecka. In: Międzynarodowa konferencja naukowa Edukacja małego dziecka: Edukacja małego dziecka. Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji 2013-11-05 Uniwersytet Śląski w Cieszynie. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. s. 85-95. ISBN 978-83-7587-468-6.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub