OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky

Jan Karaffa

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 530, budova G
funkce:katedrový koordinátor mobilit učitelů a studentů
obor činnosti:pedagogická komunikace, dramatická výchova
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2681
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Karaffa, J. Dramatická výchova a klíčové kompetence dětí v mateřské škole. 2017.
Karaffa, J. Projekty s divadlem v primárním vzdělávání. In: Transdisciplinarita - sdílení - síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2017.

Všechny publikace

Karaffa, J. Arénka - přehlídka dětského divadla: Přehlídka dětské divadelní tvorby - Zelená 2824/40A, Moravská Ostrava. 2018.
Karaffa, J. Arénka - přehlídka dětského divadla: Přehlídka dětské divadelní tvorby v DLO Ostrava. 2017.
Karaffa, J. Dramatická výchova a klíčové kompetence dětí v mateřské škole. 2017.
Karaffa, J. OSTRAVSKÁ LOKÁLKA: Krajská přehlídka dětského divadla v DLO Ostrava. 2017.
Karaffa, J. Projekty s divadlem v primárním vzdělávání. In: Transdisciplinarita - sdílení - síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2017.
Karaffa, J. Svitavský Dýchánek: Krajská přehlídka dětského divadla - Svitavy. 2017.
Karaffa, J. Arénka - přehlídka dětského divadla: Přehlídka dětské divadelní tvorby v DLO Ostrava. 2016.
Karaffa, J. Krajská přehlídka experimentujícího a studentského divadla - LABYRINT 2016: Krajská přehlídka experimentujícího a studentského divadla v Moravskoslezském kraji - LABYRINT v Ostravě Třebovicích od 8. 10. 2016 do 10. 4. 2016.. 2016.
Karaffa, J. Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ - Zlín: Krajské kolo soutěžní přehlídky literárně-dramatických oborů základních uměleckých škol. 2016.
Karaffa, J. Události v regionech. Kašprek učí malé Romy [Televizní relace].. Česká televize - Ostrava. 2015.
Karaffa, J. Žák, který ví a zná, aneb význam podnětné interakce pro efektivní komunikaci v primární škole. 2015.
Rozsypalová, M., Cisovská, H., Karaffa, J., Červenková, I. a Malčík, M. Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education. In: ECER 2014 "The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe". Porto: University of Porto. 2014.
Karaffa, J. Drama in Education. In: Pedagogika przedszkolna. Oblicza i poszukiwania. první. vyd. Toruň: Uniwesytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko, 2014. s. 218-233. ISBN 978-83-7780-677-7.
Karaffa, J. Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostravice: PdF OU. 2014.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem. In: Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 25-39. ISBN 978-80-7464-655-3.
Galetková, H., Iškievová, I. a Karaffa, J. Příklad lekce s využitím loutky. In: Loutka jako nástroj výchovy a vzdělávání. první. vyd. Ostrava: Oftis, 2014. s. 47-56. ISBN 978-80-260-5861-8.
Karaffa, J. PŘÍSTUP PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ A STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY K TVOŘIVÉ DRAMATICE. 2014.
Karaffa, J. Ověřování výsledků učení v dramatické výchově. 2013.
Karaffa, J. Textbook of drama education for Primary school. In: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Karaffa, J. University of Silesia, Katowice. 2013.
Karaffa, J. Dramatická výchova a Mikuláš ve škole. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 142 s. ISBN 978-80-7464-230-2.
Karaffa, J. Výsledky žáků v dramatické výchově podle vyučujících. In: Sborník abstraktů mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 119-128. ISBN 978-80-7464-167-1.
Karaffa, J. Analýza výstupů dramatické výchovy a klíčových kompetencí. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Masarykova univerzita, 2011. s. 344-348. ISBN 978-80-210-5774-6.
Karaffa, J. Drama a dialog ve vyučování. 2011.
Karaffa, J. Dramatická výchova a klíčové kompetence. 2011.
Karaffa, J. Analýza výzkumných aktivit studentů zaměřených na využití metod dramatické výchovy ve školní praxi. In: ČESKÝ PEDAGOGICKÝ VÝZKUM V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU. Ostrava: PedF OU v Ostravě, 2010. PedF OU v Ostravě, 2010. s. 90-97. ISBN 978-80-7368-769-4.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Evaluace klíčových kompetencí rozvíjených prostřednictvím dramatické výchovy [Workshop]. PdF OU v Ostravě, Česká republika. 2010.
Šimik, O., Švrčková, M., Sztablová, D., Pisklák, B., Klimtová, H., Karaffa, J. a Cisovská, H. Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.. 2010.
Karaffa, J. Prožitek a zkušenost ve hře i v procesu učení dětí a žáků. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: OU v Ostravě, 2010. OU v Ostravě, 2010. s. 479-486. ISBN 978-80-7368-771-7.
Karaffa, J. a Galetková, H. Rozmanitá Opona 2010 v Novém Jičíně. Amatérská scéna. 2010, roč. 47, č. 2, s. 68-70. ISSN 0002-6786.
Cisovská, H., Galetková, H., Karaffa, J. a Káňová, Ž. Rozvoj klíčových kompetencí dramatickou výchovou a jejich evaluace.. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. 137 s. ISBN 978-80-7368-879-0.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Podněty k praxi dramatické výchovy. 2009.
Karaffa, J. Queen Maud's College; College of Early Childhood Education, Trondheim. 2009.
Karaffa, J. Reflexe divadelních představení - Arénka [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Karaffa, J. Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích. 1. vyd. Ostrava: Tisk Tribun EU s.r.o., knihovnička.cz, 2009. 135 s. ISBN 978-80-7368-733-5.
Karaffa, J. a Galetková, H. Ve znamení změn - Opona ´09 v Novém Jičíně. Amatérská scéna. 2009, roč. 55, č. 2, s. 71-73. ISSN 0002-6786.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě. In: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV.. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Masarykova univerzita, 2009. s. 143-151. ISBN 978-80-210-4849-2.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě. In: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV,. Brno, Masarykova univerzita: PdF MU Brno. 2009.
Karaffa, J. Aspekty prvopočátečního čtení, psaní a rozvoje logického myšlení ve světě bezprostředního okolí dítěte předškolního a raného školního věku. 2008.
Karaffa, J. Dialog drama a učení. In: Nová role učitele/Budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslzském kraji. Ostrava: UO v Ostravě, 2008. UO v Ostravě, 2008. s. 117-122. ISBN 978-80-7372-422-1.
Karaffa, J. Drama a kurikulum - inspirace z Irska. Tvořivá dramataika. 2008, roč. 19, č. 54, s. 27-31. ISSN 1211-8001.
Karaffa, J. Dramatická výchova v základní škole. In: Nová role učitele/Budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslzském kraji. Ostrava: UO v Ostravě, 2008. UO v Ostravě, 2008. s. 133-139. ISBN 978-80-7368-517-1.
Šimíčková, H. a Karaffa, J. Odborný seminář - Profesionalizace učitelského vzdělávání. Učitelské listy. 2008, roč. 15, č. 8, s. 5-5.
Karaffa, J. a Cisovská, H. Ohlédnutí aneb 10 (a více) let dramatické výchovy na PdF OU. In: profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 74-92. ISBN 978-80-7368-486-0.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU. In: profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 74-92. ISBN 978-80-7368-486-0.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU. In: profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 74-92. ISBN 978-80-7368-486-0.
Karaffa, J. Profesionalizace vzdělávání učitelů [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Karaffa, J. Tvořivostí k divadlu aneb v Novém Jičíně již nezůstávají v půli cesty. Amatérská scéna. 2008, ISSN 0002-6786.
Karaffa, J. Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu. 2008.
Karaffa, J. Co potřebuje učitel vědět a znát, aby úspěšně realizoval vyučovací projekt - . 2007.
Karaffa, J. Prešovská univerzita v Prešově. 2007.
Karaffa, J. Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu. 2007.
Karaffa, J. Změny v přípravě učitelů na dramatickou výchovu v základním vzdělávání. In: Dítě mezi výchovou a uměním - Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU Praha, 2007. Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU Praha, 2007. s. 201-210. ISBN 978-80-903901-2-6.
Karaffa, J. Dramatická výchova ve školním vzdělávacím programu. 2006.
Karaffa, J. Evaluace klíčových kompetencí. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006.
Karaffa, J. Hodnocení klíčových kompetencí [Konference]. 2006.
Karaffa, J. Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích v přípravě učitelů primárního vzdělávání. 2006.
Karaffa, J. V Novém Jičíně zůstávají v půli cesty. Amatérská scéna. 2006, roč. 43, s. 61-61. ISSN 0002-6786.
Karaffa, J. Drama education in pre-service education for primary school teachers. The New Educational Review. 2005, s. 225-243. ISSN 1732-6729.
Karaffa, J. Kompetence umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích. In: Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?. Olomouc: PALACKÉHO UNIVERZITA, 2005. PALACKÉHO UNIVERZITA, 2005. s. 293-296. ISBN 80-244-1079-6.
Karaffa, J. Závěry z výzkumu dramatické výchovy v přípravě učitelů pro primární vzdělávání. 2005.
Karaffa, J. Dramatická výchova v základním vzdělávání. In: Výchova v kontextu sociálních proměn (v současné české společnosti). Brno: Konvoj, 2004. Konvoj, 2004. s. 88-94. ISBN 80-7302-087-4.
Karaffa, J. Inspirace ke studiu hlavních směrů dramatické výchovy. 2004.
Karaffa, J. Opona 2004. Amatérská scéna. 2004, roč. 41, č. 2, s. 59-63. ISSN 0002-6786.
Karaffa, J. Schola Ludus J. A. Komenského a současné pojetí dramatické výchovy. In: Wspólnota dziedzictwa kulturowego. 1. vyd. Kraków: Impuls, 2004. s. 137-148. ISBN 83-7308-317-0.
Karaffa, J. Umění dialogu u studentů specializace dramatické výchovy. In: Priprava ucitelu pro primarni vzdelavani v CR a budouci scenare v Evrope.: Priprava ucitelu pro primarni vzdelavani v CR a budouci scenare v Evrope. 2004 PdF UO v Ostravě. Ostrava: PdF UO v Ostravě, 2004. PdF UO v Ostravě, 2004. s. 287-300. ISBN 80-7042-376-5.
Karaffa, J. Výchova k hodnotám v liberálním státě . 2004.
Karaffa, J. Dramatická výchova jako metoda v primárním vzdělávání (e-learning). 2003.
Karaffa, J. KATHO Torhout. 2003.
Karaffa, J. Mapování umění dialogu v denících studentů. In: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání 2003-09-10 PdF MU. Brno: Brno : Paido, 2003. Brno : Paido, 2003. s. 31-38. ISBN 80-7315-046-8.
Karaffa, J. Opona 2003. Amatérská scéna. 2003, roč. 40, s. 31-32. ISSN 0002-6786.
Karaffa, J. Analýza mikrovýstupů k sledování vývoje dovedností u studentů primárního vzdělávání. In: Výzkum školy a učitele : 10. výroční mezinárodní konference ČAPV: VÝZKUM ŠKOLY A UČITELE: 10. výroční mezinárodní konference ČAPV : Sborník referátů 2002-09-18 Praha. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. s. 1-6.
Karaffa, J. Dialog v dramatické hře jako metoda učení (Dialog w grze dramatycznej jako metoda nauczania). In: Przemiany w naukach o wychovaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna: Przemiany w naukach o wychovaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna 2002-10-21 UNIWERSYTET ŚLASKI FILIA W CIESZYNIE. Kraków: Impuls, 2002. Impuls, 2002. s. 333-337. ISBN 83-7308-190-9.
Karaffa, J. Dialog w grze dramatycznej jako metoda nauczania. In: Przemiany w naukach o wychovaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, 2 Ogolnopolska konferecje naukowa. UNIWERSYTET ŚLASKI FILIA W CIESZYNIE. 2002.
Karaffa, J. Drama w zintegrovanej edukacji wczesnoszkolnej. 2002.
Karaffa, J. Dramatická výchova jako metoda v primárním vzdělávání. 2002.
Karaffa, J. Výstupy studentů a jejich analýza - součást přípravy studentů na praxi dramatické výchovy v primárním vzdělávání. In: Cvičný učitel': Spolupráce univerzity a Škol 2002-01-18 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: PdF UMB Banská Bystrica, 2002. PdF UMB Banská Bystrica, 2002. s. 77-83. ISBN 80-8055-638-5.
Karaffa, J. Výstupy studentů a jejich analýza - součást přípravy studentů na praxi dramatické výchovy v primárním vzdělávání. In: Inovace výuky pedagogiky v učitelství 1. stupně základní školy. Banská Bastryca. 2002.
Karaffa, J. Zjišťování vývoje profesních dovedností u studentů primárního vzdělávání. In: Příspěvek k profesionalizaci vzdělávání učitelů a vychovatelů . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2002. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2002. s. 261-273. ISBN 80-7042-218-1.
Karaffa, J. Dovednosti učitele dramatické výchovy. In: Příspěvky z konference o dramatické výchově, kterou v rámci projektu Praha - evropské město kultury roku 2000 uspořádaly katedra výchovné dramatiky DAMU Praha a Sdružení pro tvořivou dramatiku: Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa 2000-09-16 Praha DAMU. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a Centrum dětských aktivit v ARTAMĚ Praha, 2001. Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a Centrum dětských aktivit v ARTAMĚ Praha, 2001. s. 76-80. ISBN 80-901660-4-0.
Karaffa, J. Facilitace procesu osvojování dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích u studentů specializace dramatické výchovy. 2001.
Karaffa, J. Vytváření posuzovací škály pro zjišťování vývoje dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích. In: Sborník k projektu Výzkumného záměru organizace CEZ: J09/98:174500001 PdF Ostravské univerzity: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání Ostrava. Ostrava: OU Ostrava, Pedagogická fakulta 2001, 2001. OU Ostrava, Pedagogická fakulta 2001, 2001. s. 125-132. ISBN 80-7042-189-4.
Karaffa, J. Zjišťování vývoje dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích u studentů primárního vzdělávání. In: IX.celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum 2001-06-27 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. s. 178-183. ISBN 80-7042-181-9.
Karaffa, J. Autentičnost v improvizované dramatické hře. In: Psychosomatický základ veřejného vystupování: Psychosomatický základ veřejného vystupování 1999-10-14 Praha. Praha: AMU, 2000. AMU, 2000. s. 79-84. ISBN 80-85883-50-3.
Karaffa, J. Dramatická hra jako pedagogická intervence. In: Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností: Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností PdF MU v Brně. Brno: Paido, 2000. Paido, 2000. s. 209-212. ISBN 80-8531-67-7.
Lukášová, H., Sikorová, E., Karaffa, J., Krejzová, B. a Ondrejčík, M. Integrating topics of citizenship and multicultural values into the curriculum of teacher education. In: Proceedings of the second Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network: Developing Identities in Europe: Citizenship education and higher education 2000-05-03 Univerzita v Severním Londýně. London: CiCe, 2000. CiCe, 2000. s. 115-123. ISBN 1 85377 3239.
Karaffa, J. Osvojování dovednosti vedení dialogu u studentů primárního vzdělávání. In: Sborník příspěvků z VIII. celostátní konference ČAPV u příležitosti 10 výročí vzniku Fakulty pedagogické TUL: Pedagogický výzkum v ČR 2000-06-28 . Liberec: TU v Liberci, 2000. TU v Liberci, 2000. s. 256-262. ISBN 80-7083-468-4.
Cisovská, H., Karaffa, J., Krejzová, B. a Polzerová, E. Výzkum dramatické výchovy ve vzdělávání učitelů. In: PEDAGOGICKÉ VĚDY Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21.století. Sborník VZO CEZ: JO9/98: 174500001: PEDAGOGICKÉ VĚDY Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21.století . Ostrava: OU Ostrava - PdF, 2000. OU Ostrava - PdF, 2000. s. 107-136. ISBN 80-7042-170-3.
Karaffa, J. Dramatická výchova v přípravě studentů primárního vzdělávání. In: Zborník príspevkov z vedecko-pedagogickej konferencie PF UMB Banská Bystrica: Premeny pedagogickej zložky prípravy učitel'a 1.stupňa ZŠ 1999-01-26 Banská Bystrica. PF UMB Banská Bystrica, 1999. s. 219-223. ISBN 80-8055-317-3.
Karaffa, J. Pedagogická tvořivost ve specializaci dramatické výchovy v primárním vzdělávání. In: Poslední desetiletí v českém a zahrasničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové: Astra Print, 1999. Astra Print, 1999. s. 418-423. ISBN 80-7041-531-2.
Karaffa, J. Reflexe učitele a hodnocení studentů jako možnost zjišťování. In: Pedagogická diagnostika 99: Pedagogická diagnostika 99. Sborník z mezinárodní konference 1999-09-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta OU Ostrava, 1999. Pedagogická fakulta OU Ostrava, 1999. s. 397-403. ISBN 80-7042-160-6.
Karaffa, J. Vytváření podmínek k rozvoji pedagogické tvořivosti ve vybraných předmětech specializace dramatické výchovy v primárním vzdělávání. 1999.
Karaffa, J. Pedagogická diagnostika sociálně-komunikativních předpokladů v třetí situaci přijímací zkoušky. In: Pedagogická diagnostika 97: Sborník referátů přednesených na mezinárodní konferenci Pedagogická diagnostika 97 1997-09-17 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1998. Ostravská univerzita Ostrava, 1998. s. 183-184. ISBN 80-7042-126-6.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub