FAQ

Katedra preprimární
a primární pedagogiky
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Grantová činnost KPA

Mezinárodní granty:

 • Poskytovatel: Ministerstvo školstva SR
  Název: Interdisciplinárne koncipovanie a aplikovanie edukačných programov pre deti s problémovým správaním
  Identifikační kód: KEGA 024PU-4/2013
  Doba řešení projektu: od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
  Hlavní řešitel: PhDr. Mária Podhájecká, CSc., Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko
  Spoluřešitel - zahraniční partner: doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
   
 • Poskytovatel: MŠMT
  Název: Předškolní vzdělávání v Polsku a v České republice. Srovnávací studie.
  Identifikační kód: 7AMB14PL012
  Doba řešení projektu: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015
  Hlavní řešitel: doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
  Spoluřešitelé: Mgr. Simona Hendrychová, Mgr. Karin Fodorová
   
 • Poskytovatel: MŠMT
  Název: Pedagogické diagnostikování školní připravenosti dítěte jako profesní činnost učitele.
  Identifikační kód: 7AMB14PL013
  Doba řešení projektu: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015
  Hlavní řešitel: doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
  Spoluřešitelé: Mgr. Simona Hendrychová, Mgr. Karin Fodorová
   
 • 2006-2009 ATEE – Comenius - No: 128960-CP-1-2006-1-NL Comenius-C21
  Název: Identifying Teacher Quality (Toolbox for teacher reflection) – ITQ
  Windesheim University of Professional Education, PO B ox 10090, 8000 GB Zwolle, The Netherlands
  RDC 19 – ATEE Curriculum of Teacher Education
  Hlavní řešitel: Holandsko- prof. Lex Stomp, Windesheim University of Professional Education, PO Box 10090, 8000 GB Zwolle.
  Spoluřešitelé: prof. Hana Lukášová (zastupovaly dr. T. Göbelová, dr. Alena Seberová)
   
 • 2006 ESF
  Název: Nová role učitele – budoucnost učitele – budoucnost učitelů ve světě práce v moravskoslezském kraji". CZ.04.1.03/3.2.15.2/0255
  Hlavní řešitel: doc. Dr. J. Malach, CSc., Mgr. Lucie Dokoupilová, CSc.
  Spoluřešitelé KPA: dr. Burkovičová, dr. T. Góbelová, dr. A. Seberová, dr. H. Šimíčková, dr. Jan Karaffa
   
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
  Název: Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí
  Evidenční číslo projektu : APVV-0026-07
  Doba řešení projektu: 6. 2008 do 31. 12. 2010
  Hlavní řešitel: doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
  Spoluředitelé: PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D., Mgr.et Mgr. Alena Seberová, Ph.D., Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Řešené projekty grantových agentur:

 • OP VK
  Název: Sociologický monitoring vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami v České republice. reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/47.0009.
  Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
  Pomocný vědecký pracovník: doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
   
 • ESF OP VK
  Název: Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0026.
  Příprava a tvorba Balíčků odborných kompetencí a kurzů: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D., Mgr. Alexandra Tomášová
   
 • ESF OP VK
  Název: Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/29.0006.
  Řešitel: PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
  Spoluřešitelky: doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D; Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D
   
 • IGS
  Název: Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti (01. 01. 2009 - 31. 12. 2009)
   
 • SGS - OU 2012
  Název: Pojetí úspěšnosti v učitelské profesi (01. 01. 2012 - 31. 12. 2012)
  Řešitelka: dr. Alena Seberová
   
 • SGS - OU 2012
  Název: Výzkum kvality školního života u žáků 1. a 2. stupně ZŠ
  Řešitelka: dr. Taťána Göbelová
   
 • SGS OU 2012
  Projekt SGS - studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu
  Název: Výzkum školní připravenosti v období nástupu dětí do 1. třídy základního vzdělávání
  Řešitelka: Mgr. Alexandra Tomášová
  Spoluřešitelka: doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
  Spoluřešitelský tým studentek učitelství 1. stupeň ZŠ: Kmentová Gabriela, Mužná Monika, Ondřejová Hana, Stejskalová, Jarmila, Škanderová Světlana, Vilímová, Svatava, Wrzecionková Agnieszka
   
 • VZO
  Výzkumný záměr VZO CEZ: J09/98 – msm: 174500001 (projekt pro MŠMT)
  Název: Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a dětí pro učící se společnost 21. století.
   
 • MŠMT
  Název: Koncepční zvýšení úrovně řídících a manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků OU
  Hl. řešitel: doc. Cyril Klimeš, CSc.
  Spoluřešitelé KPA: prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.
   
 • MŠMT
  Název: Zvyšování odborné komunikativní kompetence akademických pracovníků v cizích jazycích
  Hl. řešitelka: RNDr. Renáta Vávrová, Ph.D.
  Spoluřešitelé z KPA: Dr. R. Burkovičová, Ph.D , p. Lucie Jakubková
   
 • IGS OU
  Výzkumný projekt IGS OU 3/2008 CEP
  Název: Výzkum profesních činností učitelů specifikovaných tříd a škol
  Hl. řešitel: PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
  Spoluředitel: Mgr. Alexandra Tomášová
   
 • MŠMT
  Rozvojový program OU
  Název: Příprava procesu k získání ECTS Label I. etapa
  Doba řešení projektu: rok 2009; Id projektu: 100/1b; Číslo pro OU : 901439
  Hlavní řešitel: doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
  Spoluřešitel: PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.

 • MSK
  Název: Podpora rozvoje v oblasti eutoevaluace – MSK
  Řešitel: MEC-Metodické evaluační centrum, o. p. s. Ostravská univerzita, účast na projektu dr. Seberová

 • Kraj Vysočina
  Název: Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality – Kraj Vysočina
  Řešitel: MEC-Metodické evaluační centrum, o. p. s. Ostravská univerzita, účast na projektu dr. Seberová

 • SGS - OU 2010
  Výzkumný projekt 45/ 6103
  Název: Nástroje evaluace klíčových kompetencí žáků 1. stupně základní školy ve vztahu k procesu dramatické výchovy
  Hl. řešitelka: PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.;
  Spoluřešitelé: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D., Mgr. Žaneta Káňová, Ph.D., MgA. Galetková Hana

Vlastník zprávy: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D. | Aktualizováno: 06. 10. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt