FAQ

Katedra preprimární
a primární pedagogiky
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KPA
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail: ondrejtečkasimikzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2677, 597 09 2677
731 639 623
 
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail: tatanatečkagobelovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: radmilatečkaburkovicovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství MŠ
 
telefon: 553 46 2678, 597 09 2678
 
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: alenatečkaseberovazavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Sekretariát KPA
Ramíková Šárka, Bc. e-mail: sarkatečkaramikovazavináčosutečkacz
sekretářka KPA
 
telefon: 553 46 2676, 597 09 2676
 
Členové katedry
Docenti
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: radmilatečkaburkovicovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství MŠ
 
telefon: 553 46 2678, 597 09 2678
 
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: alenatečkaseberovazavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Odborní asistenti
Fodorová Karin, PhDr. Bc. e-mail: karintečkafodorovazavináčosutečkacz
činnost: preprimární pedagogika
 
telefon: 553 46 2675, 597 09 2675
 
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail: tatanatečkagobelovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. e-mail: simonatečkahendrychovazavináčosutečkacz
činnost: preprimární pedagogika
 
telefon: 553 46 2682, 597 09 2682
 
Káňová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail: zanetatečkakanovazavináčosutečkacz
činnost: dramatická výchova
 
telefon: 553 46 2680, 597 09 2680
 
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkakaraffazavináčosutečkacz
katedrový koordinátor mobilit učitelů a studentů
činnost: pedagogická komunikace, dramatická výchova
 
telefon: 553 46 2681, 597 09 2681
 
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail: ondrejtečkasimikzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2677, 597 09 2677
731 639 623
 
Externisté
Dalová Radka, MgA. e-mail: radkatečkadalovazavináčosutečkacz
činnost: dramatická výchova
 
telefon:  
 
Durčáková Hana, Mgr. e-mail: hanatečkadurcakovazavináčosutečkacz
činnost: pedagogika, didaktika prvopočátečního čtení a psaní
 
telefon:  
 
Volkmerová Hana, MgA. e-mail: hanatečkavolkmerovazavináčosutečkacz
činnost: dramatická výchova
 
telefon:  
 
Hanuš Daniel, Mgr. et Mgr., LL.M. e-mail:  
činnost: sociálně-právní ochrana dětí, rodinné právo, občanské právo hmotné, školské právo
 
telefon:  
 
Helebrantová Věra, PaedDr. e-mail:  
činnost: univerzitní základ a pedagogika
 
telefon:  
 
Hegarová Helena, Mgr. e-mail:  
činnost: pedagogika
 
telefon:  
 
Chalupníková Kateřina, MgA. e-mail: katerinatečkachalupnikovazavináčosutečkacz
činnost: dramatická výchova
 
telefon:  
 
Keprtová Kateřina, Mgr. e-mail: katerinatečkakeprtovazavináčosutečkacz
činnost: dramatická výchova
 
telefon:  
 
Kovář Petr, MUDr. e-mail: petrtečkakovarzavináčosutečkacz
činnost: gynekologie a porodnictví, vědecký pracovník
 
telefon:  
 
Kovaříková Jaroslava, Mgr. e-mail:  
činnost: didaktika prvopočátečního čtení a psaní
 
telefon:  
 
Musiol Kuchnová Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:  
činnost: pedagogická komunikace, dramatická výchova, didaktika prvopočátečního čtení a psaní
 
telefon:  
 
Kožušníková Helena, Mgr. e-mail: helenatečkakozusnikovazavináčosutečkacz
činnost: pedagogika
 
telefon:  
 
Leškaničová Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkaleskanicovazavináčosutečkacz
činnost: preprimární pedagogika
 
telefon:  
 
Navrátilová Jana, Mgr. e-mail: janatečkanavratilovazavináčosutečkacz
činnost: preprimární pedagogika
 
telefon:  
 
Novosad Martin, Mgr. e-mail: martintečkanovosadzavináčosutečkacz
činnost: mediální výchova
 
telefon:  
 
Otavová Marcela, Mgr. Bc. e-mail: marcelatečkaotavovazavináčosutečkacz
činnost: pedagogika, Aktivizující metody, strategie a formy ve výuce
 
telefon:  
 
Polzerová Eva, Mgr. e-mail:  
činnost: dramatická výchova
 
telefon:  
 
Přílučíková Libuše, Mgr. e-mail: libusetečkaprilucikovazavináčosutečkacz
činnost: teorie a praxe projektové výuky na 1. st. ZŠ
 
telefon:  
 
Ries Lumír, prof. PhDr., CSc. e-mail: lumirtečkarieszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2675, 597 09 2675
 
Strmisková Tereza, MgA. e-mail: terezatečkastrmiskovazavináčosutečkacz
činnost: komunikace, dramatická výchova
 
telefon:  
 
Šelleová Miluše, Mgr. e-mail:  
činnost: pedagogika
 
telefon:  
 
Tomášová Alexandra, Mgr. e-mail: alexandratečkatomasovazavináčosutečkacz
činnost: pedagogická praxe, preprimární pedagogika
 
telefon: 553 46 2684, 597 09 2684
 
Vozáriková Jana, Mgr. e-mail: janatečkavozarikovazavináčosutečkacz
činnost: dramatická výchova
 
telefon:  
 
Oddělení primární pedagogiky
Členové oddělení
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail: tatanatečkagobelovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Káňová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail: zanetatečkakanovazavináčosutečkacz
činnost: dramatická výchova
 
telefon: 553 46 2680, 597 09 2680
 
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: alenatečkaseberovazavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Oddělení preprimární pedagogiky
Členové oddělení
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: radmilatečkaburkovicovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství MŠ
 
telefon: 553 46 2678, 597 09 2678
 
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. e-mail: simonatečkahendrychovazavináčosutečkacz
činnost: preprimární pedagogika
 
telefon: 553 46 2682, 597 09 2682
 
Oddělení univerzitního základu
Členové oddělení
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail: tatanatečkagobelovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Oddělení přírodovědné a společenskovědní složky studia
Členové oddělení
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail: ondrejtečkasimikzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2677, 597 09 2677
731 639 623
 
Oddělení dramatické výchovy
Členové oddělení
Káňová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail: zanetatečkakanovazavináčosutečkacz
činnost: dramatická výchova
 
telefon: 553 46 2680, 597 09 2680
 
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkakaraffazavináčosutečkacz
katedrový koordinátor mobilit učitelů a studentů
činnost: pedagogická komunikace, dramatická výchova
 
telefon: 553 46 2681, 597 09 2681
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt