OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky

Alexandra Tomášová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Alexandra Tomášová
místnost, podlaží, budova: G 502, budova G
funkce:
obor činnosti:pedagogická praxe, preprimární pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2684
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Tomášová, A. Implementace zdravotních prvků do vzdělávání v programu Mateřská škola podporující zdraví. 2013.
Tomášová, A. Učitelská mobilita Erasmus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, PLKATOWIC01 Country: Polska: Učitelská mobilita Erasmus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, PLKATOWIC01 Country: Polska. 2013.
Tomášová, A. Mateřskou školou ke školní připravenosti. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě, PdF: OFTIS Ostrava, 2012. 146 s. ISBN 978-80-7464-231-9.
Tomášová, A. Zápis dětí do 1. třídy základního vzdělávání: výzkum - teorie - praxe - profesní příprava. In: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání-aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Masarykova univerzita, 2012. s. 242-254. ISBN 978-80-210-5876-7.
Tomášová, A. Zápis dětí do 1. třídy základního vzdělávání: výzkum - teorie - praxe - profesní příprava. In: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání-aktuální otázky, perspektivy a výzvy: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání-aktuální otázky, perspektivy a výzvy 2012-06-11 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 242-254. ISBN 978-80-210-5876-7.
Tomášová, A. Hodnocení v praxi mateřských škol s programem podpory zdraví. In: Konference České pedagogické společnosti. Praha: Karlova Univerzita Praha, Pedagogická fakulta. 2011.
Tomášová, A. Učitelská mobilita Erasmus Programme, UNIVERZITA MATEJA BELA, Banská Bystrica: Učitelská mobilita Erasmus Programme, UNIVERZITA MATEJA BELA, Banská Bystrica. 2008.
Tomášová, A. Individuální mobilita - Norsko: ERASMUS. 2007.
Tomášová, A. Učitelská mobilita Erasmus Programme, Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Country: Polska: Učitelská mobilita Erasmus Programme, Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Country: Polska. 2007.

Všechny publikace

Tomášová, A. Implementace zdravotních prvků do vzdělávání v programu Mateřská škola podporující zdraví. 2013.
Tomášová, A. Implementace zdravotních prvků do vzdělávání v programu MŠ podporující zdraví dětí. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl . Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 72-76. ISBN 978-80-7464-354-5.
Tomášová, A. Učitelská mobilita Erasmus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, PLKATOWIC01 Country: Polska: Učitelská mobilita Erasmus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, PLKATOWIC01 Country: Polska. 2013.
Tomášová, A. Mateřskou školou ke školní připravenosti. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě, PdF: OFTIS Ostrava, 2012. 146 s. ISBN 978-80-7464-231-9.
Tomášová, A. Připravenost dětí na vstup do základní školy a jejich naplnění role školáka: Sborník příspevku X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. In: Sborník příspevku X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Universitas ostraviensis, 2012. Universitas ostraviensis, 2012. s. 425-436. ISBN 978-80-7464-167-1.
Tomášová, A. Školní připravenost v oblasti rozvoje osobnosti u dětí 1. třídy základní školy: Sborník příspevku X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. In: Sborník příspevku X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Universitas ostraviensis, 2012. Universitas ostraviensis, 2012. s. 386-396. ISBN 978-80-7464-167-1.
Tomášová, A. Školní připravenost v oblasti sociálního rozvoje u dětí před nástupem do 1. třídy základního vzdělávání: Sborník příspevku X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. In: Sborník příspevku X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Universitas ostraviensis, 2012. Universitas ostraviensis, 2012. s. 452-462. ISBN 978-80-7464-167-1.
Tomášová, A. Zápis dětí do 1. třídy základního vzdělávání: výzkum - teorie - praxe - profesní příprava. In: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání-aktuální otázky, perspektivy a výzvy: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání-aktuální otázky, perspektivy a výzvy 2012-06-11 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 242-254. ISBN 978-80-210-5876-7.
Tomášová, A. Zápis dětí do 1. třídy základního vzdělávání: výzkum - teorie - praxe - profesní příprava. In: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání-aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Masarykova univerzita, 2012. s. 242-254. ISBN 978-80-210-5876-7.
Tomášová, A. Hodnocení v praxi mateřských škol s programem podpory zdraví: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. In: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Praha: Tribun EU, 2011. Tribun EU, 2011. s. 85-99. ISBN 978-80-263-0064-9.
Tomášová, A. Hodnocení v praxi mateřských škol s programem podpory zdraví: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. In: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. s. 92-92. ISBN 978-80-263-0046-5.
Tomášová, A. Hodnocení v praxi mateřských škol s programem podpory zdraví. In: Konference České pedagogické společnosti. Praha: Karlova Univerzita Praha, Pedagogická fakulta. 2011.
Tomášová, A. AUTOEVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY V SOUČASNOSTI. In: Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta OU ? 2010, 2010. Pedagogická fakulta OU ? 2010, 2010. s. 603-609. ISBN 978-80-7368-769-4.
Tomášová, A. Mateřská škola jako součást školské vzdělávací soustavy. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 148-163. ISBN 978-80-7368-771-7.
Tomášová, A. Mateřská škola jako součást školské vzdělávací soustavy. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2010.
Tomášová, A. Pedagogické hodnocení a diagnostické nástroje používané v mateřské škole: PEDAGOGICKÁ EVALUACE 2010. In: Sborník příspěvků IX. ročníku mezinárodní konference. PEDAGOGICKÁ EVALUACE 2010. Ostrava: Pedagogická fakulta OSU, 2010. Pedagogická fakulta OSU, 2010. s. 119-135. ISBN 978-80-7368-912-4.
Tomášová, A. AUTOEVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY V SOUČASNOSTI. In: ČESKÝ PEDAGOGICKÝ VÝZKUM V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2009.
Tomášová, A. Hodnocení v práci učitele: Hodnocení v práci učitele. In: Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 45-50. ISBN 978-80-7368-730-4.
Tomášová, A. Hodnocení v práci učitele. In: Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2009.
Tomášová, A. Kurikulum mateřské školy podporující zdraví dětí. In: Dzieciństwo a współczesne wyzwania edukacyjne. Opole, Polsko: Instytut Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu Opolskiego, 2009. Instytut Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu Opolskiego, 2009. s. 381-391. ISBN 978-83-7395-350-5.
Tomášová, A. Mateřská škola s podporou zdraví. In: 5. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. Pedagogická fakulta masarykovy unIverzity: Pedagogická fakulta masarykovy unIverzity. 2009.
Tomášová, A. Mateřská škola s podporou zdraví. In: Sborník z 5. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. Brno, ČR: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno, 2009. Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno, 2009. s. 64-80. ISBN 978-80-210-4929-1.
Tomášová, A. Osobnostní a sociální výchova v mateřské škole. In: medzinárodná vedecká konferencia,PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. Banská Bystrica, Slovensko: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta. 2009.
Tomášová, A. Osobnostní a sociální výchova v mateřské škole: Profesia učitel preprimárnej a učitel primárnej edukácie v dynamickom poňatí. In: Profesia učitel preprimárnej a učitel primárnej edukácie v dynamickom poňatí. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta,Univerzita Mateja Bela, 2009. Pedagogická fakulta,Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 352-359. ISBN 978-80-8083-902-4.
Tomášová, A. Proměny mateřské školy. In: Psychologiczne i pedagogiczne aspekty kompetecji zawodowe. Mysłowice, Polsko: Gornoslanska Wysza Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda w Myslowicach. 2009.
Tomášová, A. Proměny mateřské školy. In: Psychologiczne i pedagogiczne aspekty kompetecji zawodowej. s. 207-214. ISBN 978-83-89032-44-7.
Tomášová, A. Řízení změn v mateřské škole: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. Gaudeamus, 2009. s. 79-79. ISBN 978-80-7041-647-1.
Tomášová, A. Řízení změn v mateřské škole. In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové, Pedagogická fakulta, UHK: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav primární a preprimární edukace. 2009.
Tomášová, A. Školní vzdělávací program a plán autoevaluace mateřské školy. In: Edukacja małego dziecka. Cieszyn - Ustroń-Jaszowiec: Uniwersytet Śląski. 2009.
Tomášová, A. Školní vzdělávací program a plán autoevaluace mateřské školy: Edukacja malego dziecka. In: Edukacja małego dziecka.. Krakov: Oficyna Wydawnicza Impulz, 2009. Oficyna Wydawnicza Impulz, 2009. s. 130-138. ISBN 978-83-7587-468-6.
Tomášová, A. Vašťátková, J. Úvod do autoevaluace školy: Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.. Pedagogická orientace. 2009, roč. 2009, č. 1/2009, s. 137-140. ISSN 1211-4669.
Tomášová, A. Výsledky evaluace mateřské školy podporující zdraví dětí: Výchova v pedagogickom výskume a praxi. In: Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Univerzita sv. Cyrila a metoda v Trnave, 2009. s. 283-301. ISBN 978-80-8105-106-7.
Tomášová, A. Výsledky evaluace mateřské školy podporující zdraví dětí. In: Výchova v pedagogickom výskume a pra. Univerzita sv. Cyrila a metoda v Trnave: Univerzita sv. Cyrila a metoda v Trnave. 2009.
Tomášová, A. Akční výzkum v edukačním procesu učitelky mateřské školy: Výchova v pedagogickom výzkume a praxi. In: Výchova v pedagogickom výzkume a praxi. Trnava: Filozofická fakulta Cyrila a Metoda, 2008. Filozofická fakulta Cyrila a Metoda, 2008. s. 168-174. ISBN 978-80-8105-007-7.
Tomášová, A. Akční výzkum v edukačním procesu učitelky mateřské školy. In: Medzinárodná vedecká konference Výchova v pedagogickom výzkume a praxi. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2008.
Tomášová, A. Kurikulum mateřské školy podporující zdraví dětí. In: Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia. Opole, Polsko: Uniwerzitet Opolski, Institut Studiow Edukacyjnych, Opole. 2008.
Tomášová, A. Studium pro ředitele škol a školských zařízení na centru dalšího vzdělávání PdF OU v Ostravě: Sborník z 8. konference s mezinárodní účastí při příležitosti 15. výročí založení Centra dalšího vzdělávání PdF Ostravské univerzity v Ostravě. In: Studium pro ředitele škol a školských zařízení na centru dalšího vzdělávání PdF OU v Ostravě. Ostrava: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 116-119. ISBN 978-80-7368-491-4.
Tomášová, A. Školní program a vlastní hodnocení mateřské školy v praxi. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: KPA, PdF, Ostrvavská univerzita v Ostravě, 2008. KPA, PdF, Ostrvavská univerzita v Ostravě, 2008.
Tomášová, A. Školní program a vlastní hodnocení mateřské školy v praxi. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání. KPA, PdF, Ostravvská univerzita v Ostravě: KPA, Pedagogická fakulta, Ostrvavská univerzita v Ostravě. 2008.
Tomášová, A. Učitel v roli manažera: Od rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita.... In: CIVICS 2007. PdF Ostrava: Katedra společenských věd, 2008. Katedra společenských věd, 2008. s. 86-89. ISBN 978-80-7368-563-8.
Tomášová, A. Učitel v roli manažera. In: Od rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita.... CIVICS 2007. Ostrava, Pedagogická fakulta: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd. 2008.
Tomášová, A. Učitelská mobilita Erasmus Programme, UNIVERZITA MATEJA BELA, Banská Bystrica: Učitelská mobilita Erasmus Programme, UNIVERZITA MATEJA BELA, Banská Bystrica. 2008.
Tomášová, A. Individuální mobilita - Norsko: ERASMUS. 2007.
Tomášová, A. Individuální zkušenosti dětí předškolního věku. In: Školská pripravenosť dětí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta. 2007.
Tomášová, A. Individuální zkušenosti dětí předškolního věku. In: Školská pripravenosť dětí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, 2007. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, 2007. s. 198-201. ISBN 978-80-8083-359-6.
Tomášová, A. Plán autoevaluace mateřské školy: Sborník XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádané katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. In: Svět výchovy a vzdělání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 28-29. ISBN 978-80-7040-987-9.
Tomášová, A. Plán autoevaluace mateřské školy. In: Svět výchovy a vzdělání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2007.
Tomášová, A. Požadavky na pedagogickou práci učitelky MŠ. In: Idea a realita vysokoškolského vzdělávání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. Pedagogická fakulta, Univerzity Karlovy v Praze: Univerzita Karlova v Praze - Peagogická fakulta pro katedru primární pedagogiky Pedagogické fakulty a Asociace předškolní výchovy. 2007.
Tomášová, A. Požadavky na pedagogickou práci učitelky MŠ: Sborník odborných příspěvků z celostátní konference s mezinárodní účastí. In: Idea a realita vysokoškolského vzdělávání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Peagogická fakulta pro katedru primární pedagogiky Pedagogické fakulty a Asociace předškolní výchovy, 2007. Univerzita Karlova v Praze - Peagogická fakulta pro katedru primární pedagogiky Pedagogické fakulty a Asociace předškolní výchovy, 2007. s. 138-140. ISBN 978-80-7290-326-9.
Tomášová, A. Realizace projektu v rámci rozvojového programu MŠMT. Listy ostravské univerzity. 2007, roč. 15, č. 4/2007, s. 14-14.
Tomášová, A. Škola podporující zdraví. In: Pedagogika i jej pogranicza. Raciborz: Wydawnictvo panstwowej Wyzsej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2007. Wydawnictvo panstwowej Wyzsej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2007. s. 119-121. ISBN 978-83-60730-10-2.
Tomášová, A. Škola podporující zdraví. In: Konference: Pedagogika i jej pogranicza. Polsko, Raciborz, Panstwowa Wyzsa Szkola Zawodow: Panstwowa Wyzsa Szkola Zawodowa. 2007.
Tomášová, A. Učíme se evaluovat: Učíme se evaluovat. In: Ako sa učitelia učia. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v prešove, 2007. Metodicko-pedagogické centrum v prešove, 2007. s. 266-269. ISBN 978-80-8045-493-7.
Tomášová, A. Učíme se evaluovat - rámec pro autoevaluaci mateřské školy. In: Ako sa učitelia učia?. Slovensko, Prešov,Metodicko-pedagogické centrum: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. 2007.
Tomášová, A. Učíme se evaluovat - rámec pro autoevaluaci mateřské školy: Zborník referátov z konference s medzinárodnou účasťou. In: Ako sa učitelia učia?. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2007. Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2007. s. 266-269. ISBN 978-80-8045-493-7.
Tomášová, A. Učitelská mobilita Erasmus Programme, Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Country: Polska: Učitelská mobilita Erasmus Programme, Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Country: Polska. 2007.
Tomášová, A. V mateřské škole podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference k 10. výročí založení ÚPPE. In: Proměny vzdělávání. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Ústav primární a preprimární pedagogiky, 2007. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Ústav primární a preprimární pedagogiky, 2007. s. 53-54. ISBN 978-80-7041-033-2.
Tomášová, A. V mateřské škole podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení. In: . Proměny vzdělávání. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústavprimární a preprimární pedagogiky. 2007.
Tomášová, A. Z přípravného jednání na Pedagogické fakultě OU. Listy Ostravské univerzity. 2007, roč. 15, č. 3, s. 3-3.
Tomášová, A. Z přípravného jednání na Pedagogické fakultě OU. Listy Ostravské univerzity. 2007, roč. 15, č. 3, s. 3-3.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub