OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky

Alena Seberová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 513, budova G
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2679
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Seberová, A., Kasáčová, B., Babiaková, S. a Szafrańska-Gajdzica , A. Selected problems of teachers? functioning in Central and Eastern Europe. A Polish-Czech-Slovak study. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. 154 s. ISBN 978-80-7464-952-3.
Seberová, A., Göbelová, T. a Sikorová, Z. Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostravica. 2016.
Prokešová, M., Kaleja, M. a Seberová, A. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa: Konference České pedagogické společnosti [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Seberová, A. Scaffolding jako fenomén pohledem učitelů - tvorba výzkumného nástroje. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: PdF OU. 2016.
Seberová, A. Možnosti využití principů akčního výzkumu v procesech pedagogické evaluace a autoevaluace. Pedagogické rozhľady. 2015, roč. 2015, s. 1-5. ISSN 1335-0404.
Seberová, A. Diskuse nad profesionalitou učitele. In: Pedagogická diagnostika a profese učitele. 1. vyd. Ostrava: PdF OU, 2014. s. 65-85. ISBN 978-80-7464-653-9.
Seberová, A. Evaluační standard jako záruka etiky hodnocení školy a učitele. Moderní vyučování. 2014, roč. 20, s. 32-33. ISSN 1211-6858.
Seberová, A. a MALČÍK, M. Information system ?diagnostic? as a tool of action research. ICTE Journal. 2014, roč. 2014, s. 57-65. ISSN 1805-3726.
Seberová, A. Za hranice Česka ve vlastním hodnocení školy. Řízení školy. 2014, roč. 2014, s. 20-21. ISSN 1214-8679.
Seberová, A. Akční výzkum v pregraduálním vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy. 2013.
Seberová, A. Evaluace školy. 2013.
Sikorová, Z., Červenková, I., Rozsypalová, M., Cisovská, H., Kubíčková, H., Seberová, A. a Göbelová, T. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Malčík, M. a Seberová, A. (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ANGLIE A WALESU: Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích. In: AUTOEVALUACE ŠKOLY V ZAHRANIČÍ. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. s. 13-39. ISBN 978-80-87063-75-0.
Lukášová, H., Seberová, A. a Švrčková, M. Diagnostika výsledků vzdělávání učitelů pro primární edukaci. In: Sborník příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava 2012: Katedra pedagogiky a andragogiky PdF OU, 2012. Katedra pedagogiky a andragogiky PdF OU, 2012. s. 150-160. ISBN 978-80-7464-167-1.
Lukášová, H., Seberová, A. a Švrčková, M. Diagnostika výsledků vzdělávání učitelů pro primární edukaci. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2012. PdF OU v Ostravě, 2012. s. 150-160. ISBN 978-80-7464-167-1.
Seberová, A. Indicators of success in teacher profession. In: Pedagogika Diecka, perspektywy teoretyczne a praktyka. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogorski. 2012.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesiografické otázky učitelství. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakuklta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 96 s. ISBN 978-80-7464-197-8.
Mechlová, E., Malčík, M., Koníček, L., Švecová, L. a Seberová, A. Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na středních školách s podporou informačních technologií. Ostrava: IN-PRESS CZ s.r.o., 2012. 188 s. ISBN 978-80-7464-077-3.
Mechlová, E., Malčík, M., Halšková, M. a Seberová, A. Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na základních školách s podporou informačních technologií. Ostrava: IN-PRESS CZ s.r.o., 2012. 195 s. ISBN 978-80-7464-075-9.
Seberová, A. Úspěšnost v profesi jako východisko autoevaluace školy. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostravice. 2012.
Seberová, A. Úspěšnost v profesi jako východisko autoevaluace školy. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 45-57. ISBN 978-80-7464-167-1.
Malčík, M. a Seberová, A. Action research possibilities for school quality management. In: Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of Life Sciences, 2011. Czech University of Life Sciences, 2011. s. 194-203. ISBN 978-80-213-2183-0.
Seberová, A. Curriculum reform and the new dimension of requirements for teaching profession in the Czech Republic. Problemy wczesnej edukacji. 2011, roč. 2011, č. 7, s. 89-95. ISSN 1734-1582.
Seberová, A. Evaluační model CIPP a možnosti jeho využití v posuzování kvality učitelské profese a pregraduálního vzdělávání učitelů. In: Pregraduální příprava učitelů v kontextu kurikulární reformy. PdF UP Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc. 2011.
Seberová, A. Evaluační model CIPP a možnosti jeho využití v posuzování kvality učitelské profese a pregraduálního vzdělávání učitelů. In: Pregraduální příprava učitelů primární školy v kontextu kurikulární reformy. první. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 81-90. odborná publikace; čz 2011/229. ISBN 978-80-244-2775-1.
Seberová, A. Kvalita pracovního života učitelů - teoretické vize a realita empirických zjištění. In: Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 1-15. ISBN 978-80-7372-722-2.
Seberová, A. Pedeutologické výskumy v Českej republike. In: Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie. první. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 90-96. ISBN 978-80-557-0162-2.
Seberová, A. Profesiografický výzkum učitele primárního vzdělávání. In: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Brno: Tribun EU, 2011. Tribun EU, 2011. s. 1-12. ISBN 978-80-263-0064-9.
Seberová, A. Profesiografický výzkum učitele primárního vzdělávání. In: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 2011.
Seberová, A. Smíšená metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profese. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita. 2011.
Cabanová, M., Seberová, A., Babiaková, S., Kasáčová, B. a Filipiak, E. Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie: Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. první. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 2011. 416 s. ISBN 978-80-557-0162-2.
Seberová, A. a Göbelová, T. Učitelská profese a výzkum profesních činností učitelů primárního vzdělávání. In: Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie. první. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 247-284. ISBN 978-80-557-0162-2.
Seberová, A. Využití smíšené metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profes. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Brno: PdF MU v Brně, 2011. PdF MU v Brně, 2011. s. 73-79. ISBN 978-80-210-5774-6.
Seberová, A. Analýza profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání v dimenzi kvality pracovního života. In: Edukacja elementarna - wyzwania, konteksty, dylematy. Akademia im. Dlugosza w Czestochowie: Wydawnictwo im. Stanislawa Podobiňskiego, 2010. Wydawnictwo im. Stanislawa Podobiňskiego, 2010. s. 215-230. ISBN 978-83-7455-136-6.
Malčík, M. a Seberová, A. Assessment of the School Self-evaluation Process and the Quality of the Final Report. In: Efficiency and Responsibility in Education, 7 th International Conference. Praha: Czech University of Life Sciences, 2010. Czech University of Life Sciences, 2010. s. 226-235. ISBN 978-80-213-2084-0.
Seberová, A. a Malčík, M. AUTOEVALUACE ŠKOLY A STANDARD KVALITY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. PdF OU v Ostravě: PdF OU v Ostravě. 2010.
Seberová, A. a Malčík, M. AUTOEVALUACE ŠKOLY A STANDARD KVALITY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: PdF OU, 2010. PdF OU, 2010. s. 424-448. ISBN 978-80-7368-771-7.
Seberová, A. a Malčík, M. Autoevaluace školy. Od teorie k praxi a výzkumu. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. 136 s. ISBN 978-80-7368-759-5.
Seberová, A. Design evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace ex ante. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace ex post. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace on going. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace programu. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace školy. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace žáka. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Interní evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA UČITELŮ - TEORETICKÉ VIZE A REALITA EMPIRICKÝCH ZJIŠTĚNÍ. In: Česká asociace pedagogického výzkumu. PdF TU Liberec: PdF TU. 2010.
Seberová, A. a Malčík, M. Meta-Evaluation and Quality Standard of the Final Evaluation Report. New Educational Review. 2010, roč. 22, s. 149-164. ISSN 1732-6729.
Seberová, A. Pedagogická fakulta University M. Bela. 2010.
Seberová, A. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně základní školy. 2010.
Seberová, A. Personální evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní hodnoty jako východiska evaluace učitele. In: Pedagogická evaluace 2010. Ostrava: PdF OU, 2010. PdF OU, 2010. s. 62-70. ISBN 978-80-7368-912-4.
Göbelová, T. a Seberová, A. Profesní hodnoty jako východisko evaluace učitele. In: Evaluace. Beskydy - Sepetná: PedF OU , konference. 2010.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 165-180. ISBN 978-80-7368-769-4.
Seberová, A., Göbelová, T. a Durčáková, H. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. 2010.
Seberová, A. Smíšená evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A., Göbelová, T. a A Kol., .. Souvislé a profesní praxe v přípravném vzdělávání učitelů primární školy: metodické pokyny a příklady dobré praxe. 2010.
Seberová, A. Teacher's Job Satisfaction in the Context of Theoretical and Research Reflection. In: Teachers in Theory, Practice and Research. první. vyd. Banská Bystrica, Slovenská republika: Pedagogická fakulta, Universita M. Bela, 2010. s. 45-62. ISBN 978-80-557-0036-6.
Seberová, A. The Teacher as a Researcher and How to Develop Research Knowledge among Students - Teachers in the Czech Republic. In: Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe: Tensions and Opportunities. první. vyd. Umea, Sweden: Umea School of Education, Umea University, 2010. s. 161-182. ISBN 978-91-7459-042-5.
Seberová, A. Vstupy, proces a výstupy v evaluaci učitele a v kontextu standardu kvality. In: Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. s. 379-391. ISBN 978-80-557-0116-5.
Seberová, A. a Göbelová, T. Analýza profese učitele - metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. Banská Bystrica, Slovenská republika: Pedagogická fakulta M.Bela, 2009. Pedagogická fakulta M.Bela, 2009. s. 275-288. ISBN 978-80-8083-902-4.
Seberová, A. Analýza profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání v dimenzi kvality pracovního života. In: Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. s. 235-247. ISBN 978-83-7455-136-6.
Seberová, A. Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, PdF UMB Banská Bystrica. 2009.
Seberová, A. a Göbelová, T. Metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze profesiografického výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. PdF UMB Banská Bystrica: PdF UMB. 2009.
Seberová, A. PdF UMB Banská Bystrica. 2009.
Seberová, A. Pracovní spokojenost učitelů v teoretických reflexích a výsledcích pilotní fáze výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. Banská Bystrica, Slovenská republika: Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela, 2009. Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela, 2009. s. 257-274. ISBN 978-80-8083-902-4.
Göbelová, T. a Seberová, A. Profesní činnosti v podmínkách pedagogické praxe v pregraduálním vzdělávání učitelů primární školy a jejich výzkumná reflexe. In: Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: Votobia Olomouc, 2009. Votobia Olomouc, 2009. s. 142-148. ISBN 978-80-7220-315-4.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. s. 165-180. ISBN 978-80-7368-769-4.
Seberová, A. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kuriulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. 2009.
Seberová, A. Realita profesních potřeb učitelů primární školy v dimenzi reflexe kvality pracovního života. In: Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. Czestochova, Polská republika: Akademia im.Jana Dlugosza. 2009.
Seberová, A. Teacher as Researcher and How to Develop Research Knowledge among Students - Teachers in The Czech Republic. In: TEPE: Quality in Teacher Education. Umea University: Umea University. 2009.
Seberová, A. Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic. In: Nauczyciel w systemie edukacyjnym terazniejszosc i przyszlosc. Krakow: Wadawnictwo Naukove Uniwersytetu Pedagogicznego Krakow, 2009. Wadawnictwo Naukove Uniwersytetu Pedagogicznego Krakow, 2009. s. 174-184. ISBN 978-83-7271-559-3.
Seberová, A. Učitelská profese v primárním vzdělávání pohledem pedagogického výzkumu v ČR. In: Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii - teória, výskum, vývoj. 1. vyd. Banská Bystrica: PdF UMB Banská Bystrica, 2009. s. 203-218. ISBN 978-80-8083-814-0.
Seberová, A. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. 2009.
Seberová, A. Výzkum pracovní spokojenost učitelů - teoretické reflexe a výsledky pilotní fáze výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. PdF UMB Banská Bystrica: PdF UMB. 2009.
Seberová, A. Vzdělávací programy v současném českém školství. In: Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 256-266. ISBN 978-80-7367-546-2.
Seberová, A. ATEE: Association for Teacher Education in Europe. 2008.
Seberová, A. Autoevaluace ve školské praxi. 2008.
Seberová, A. Cesta zvyšování kvality vyučování - stanou se učitelé výzkumníky ve svých třídách?. Orbis Scholae. 2008, roč. 2, č. 3, s. 75-90. ISSN 1802-4637.
Seberová, A. Historický kontext a současná pojetí akčního výzkumu v pedagogických vědách a školské praxi. In: Pedagogická evaluace. Ostrava: PdF OU, 2008. PdF OU, 2008.
Seberová, A. Historický kontext a současná pojetí akčního výzkumu v pedagogických vědách a školské praxi. In: Pedagogická evaluace. Ostrava: PdF OU, 2008. PdF OU, 2008. ISBN v tisku.
Seberová, A. La compétence de recherche et son développement auprés des étudiants - futurs enseignants en république tchéque. Recherche et Formation. 2008, roč. 2008, č. 59, s. 59-74. ISSN 0988-1824.
Seberová, A. Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava. 2008.
Seberová, A. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. 2008.
Seberová, A. Pedagogická fakulta Univerzity Matěja Bela v Banské Bystrici. Slovenská republika. 2008.
Seberová, A. Peer rerview a hodnocení kvality EVOS vedou k rozvoji kvality nejen odborného školství. 2008.
Seberová, A. Profesionalizace učitelského vzdělávání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Seberová, A. Příprava učitelů k autoevaluaci. In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 129-136. ISBN 978-80-7368-615-4.
Seberová, A. Ramowe programy kształcenia oraz reforma oświatyw Czechach. In: Razem ku przyszłości. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacyjnym. AP Krakow: Akadimia Pedagogiczna Univerzita Krakow. 2008.
Seberová, A. Reflektivní vyučování, akční nebo učitelský výzkum?. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. s. 59-69. ISBN 978-80-7394-061-4.
Seberová, A. a Lukášová, H. Současnot a budoucnost učitelského vzdělávání. 2008.
Seberová, A. Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic. In: Razem ku przyszłości. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacyjnym. Krakow: Akadimia pedagogiczna Krakow, 2008. Akadimia pedagogiczna Krakow, 2008.
Seberová, A. Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic. In: Razem ku przyszłości. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacyjnym. Krakow: Akademia Pedagogiczna Krakow, 2008. Akademia Pedagogiczna Krakow, 2008.
Seberová, A. Učitelská profese v primárním vzdělávání pohledem pedagogického výzkumu v ČR. In: Profese učitel preprimární edukace a učitel primární edukace v dynamickém pojetí. APVV-0026-07. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Matěja Bela. 2008.
Seberová, A. Učitelský výzkum? (V kontextu metodologie pedagogických věd a možnostech učitelské profese). In: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2008. Gaudeamus UHK, 2008. s. 5-5. ISBN 978-80-7041-970-0.
Seberová, A. Kurikulární reforma v současném českém školství 1.Uniw. Slaski Katowice, Cieszyn. 2007.
Seberová, A. Kurikulární reforma v současném českém školství 2.Uniw.Slaski, Katowice, Cieszyn. 2007.
Seberová, A. Pojetí primární pedagogiky a inovace závěru studia v přípravném vzdělávání učitelů primární školy. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání. Sborník k 15. výročí založení Ústavu pro svobodné alternativní školství a k 10. výročí založení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007. s. 41-50. ISBN 978-80-7368-486-0.
Seberová, A. a Lukášová, H. Profesionalizace učitelského vzdělávání. Sborník k 15. výročí založení Ústavu pro svobodné alternativní školství a k 10. výročí založení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. 2007.
Seberová, A. Příprava učitelů primárního vzdělávání na PdF OU v kontextu profesionalizačního vývoje oboru.Pedagogická fakulta , Univerzita M. Bela v Banské Bystrici. . 2007.
Seberová, A. Rámcové vzdělávací programy a kurikulární reforma v současném českém školství.Pedagogická fakulta , Univerzita M. Bela v Banské Bystrici.. 2007.
Seberová, A. Reflektivní vyučování, akční nebo učitelský výzkum?. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-15. ISBN 978-80-7040-987-9.
Seberová, A. Identifying Teacher Quality: Toolbox for teacher reflection: Comenius project:118960-CP-1-2006-NL-Comenius-C21. ATEE RDC 19. 2006.
Seberová, A. Výzkumná kompetence učitele jako klíčová proměnná kvality evaluačních procesů. In: Pedagogická evaluace 06. PdF OU Ostrava: PdF OU Ostrava, 2006. PdF OU Ostrava, 2006.
Seberová, A. Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů. 2006.
Seberová, A. Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2006. 250 s. ISBN 80-7368-270-2.
Seberová, A. Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů. In: Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. FPE ZČU Plzeň: FPE ZČU Plzeň, 2006. FPE ZČU Plzeň, 2006.
Seberová, A. Význam rodiny v životě waldorfské školy na pozadí hodnocení kvality spolupráce. In: Rodina pro Evropu nebo Evropa pro rodinu?. Krakow : Uniwersytet Slaski w Cieszynie a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 93-118. Murzyn Andrzej. ISBN 83-7308-665-X.
Seberová, A. Evaluation as the means of initiation of changes. The new educational review. 2005, roč. 5, s. 51-68. ISSN 1732-6729.
Seberová, A. Ocena jakosci wspolpracy rodzicov ze szkola waldorfska. In: Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki. Lodz. 2005.
Seberová, A. Osvojování pedagogicko-výzkumné kompetence u studentů učitelství primárního vzdělávání. In: Proměny pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2005. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2005. s. 323-330. ISBN 80-7290-226-1.
Seberová, A. a Lukášová, H. Státní závěrečná zkouška z pedagogiky u studentů učitelství primárního vzdělávání: možnosti a meze inovací. In: Příprava učitelů primárního vzdělávání a problematika státních závěrečných zkoušek. PdF TU Liberec: TU Liberec, 2005. TU Liberec, 2005. s. 57-65. ISBN 80-7372-023-X.
Seberová, A. Úloha pedagogicko-výzkumné kompetence v (auto)evaluaci profesních činností učitelů primárního vzdělávání. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Příprava učitelů elementaristů a evropský multikulturní prostor. Prešovská univerzita v Prešově: Prešovská univerzita v Prešově, 2005. Prešovská univerzita v Prešově, 2005. s. 418-423. ISBN 80-80-68-372-7.
Seberová, A. Úloha pedagogicko-výzkumné kompetence v (auto)evaluaci profesních činností učitelů primárního vzdělávání. In: mezinárodní vědecká konference Příprava učitelů elementaristů a evropský multikulturní prostor. Prešov. 2005.
Seberová, A. Hodnocení kvality spolupráce rodiny a waldorfské školy. Komenský. 2004, roč. 128, č. 3, s. 9-15. ISSN 0323-0449.
Seberová, A. a Lukášová, H. Řešení pedagogických problémů ke státní závěrečné zkoušce ve vztahu ke kompetencím studenta učitelství pro primární vzdělávání. In: Profese učitele a současná společnost: Profese učitel a současná společnost 2004-09-14 UJEP Ústí n. Labem. Ústí nad Labem: UJEP, 2004. UJEP, 2004. s. 18-29. ISBN 80-7044-571-8.
Seberová, A. Státní závěrečná zkouška jako obhajoba řešení pedagogického problému u studentů Učitelství 1.stupně ZŠ. In: Historie, současnost a perspektivy učitelského vzdělávání. Banská Bystrica. 2004.
Seberová, A. Státní závěrečná zkouška jako obhajoba řešení pedagogického problému u studentů Učitelství 1.stupně ZŠ. In: Historie, současnost a perspektivy učitelského vzdělávání. Banská Bystrica: PF UMB Banská Bystrica, 2004. PF UMB Banská Bystrica, 2004. s. 174-180. ISBN 80-7044-571-8.
Seberová, A. Učitel jako evaluátor své profesní činnosti. In: Příptava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004. s. 169-186. ISBN 80-7042-376-5.
Seberová, A. a Lukášová, H. Člověk, jazyk, výchova a vzdělávání. 2000.
Seberová, A. Evaluace jako prostředek iniciování změn a rozvoje školy. In: Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21.století . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 255-274. ISBN 80-7042-170.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub