FAQ

Katedra výchovy k občanství
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

  
cz   en


Vývoj a systematizace dalšího profesního vzdělávání pro církve se zaměřením na rozvoj prosociálních a preventivních kompetencí pracovníků

Číslo opatření - 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Registrační číslo projektu - CZ.04.1.03/3.3.14.1/0027
Datum zahájení realizace - 1.4.2006
Datum ukončení realizace - 31.3.2008

Aktuality

Anotace projektu

Projekt reaguje na potřeby dalšího profesního vzdělávání církevních pracovníků, které byly deklarovány samotnými představiteli církví. Jde především o potřebu rozvíjet jejich kompetence pro udržení a rozvoj základních lidských hodnot. Při své duchovní práci se pracovníci setkávají s lidmi, kteří potřebují nejen pomoc sociální a preventivní, ale také pomoc v oblasti integrace osobnosti. Záměrem projektu je vytvořit takový vzdělávací program, který bude přispívat ke zvýšení profesionalizaci církevních pracovníků v těchto zvýše uvedených oblastech.

Cíle projektu

Vytvořit prostředí pro střetávání akademických pracovníků, kteří formou panelových setkání a diskuzí připraví pilotní vzdělávací projekty pro výše zmíněnou cílovou skupinu. Ty posléze otestuje a korekce zanese do nově vytvořeného programu dalšího profesního vzdělávání.

Partner projektu

Slezská církev evangelická, a.v.

Aktivity projektu

 1. Panelové diskuse
  12 členný akademický tým pravidelně pracuje na přípravách pilotních projektů, které poslouží k formování konečně verze vzdělávacího programu zaměřeného na další profesní vzdělávání církevních pracovníků, a to zejména v oblasti zvýšení prosociálních a preventivních kompetencí pracovníků. Jinými slovy jde o prohlubování praktických pastoračních znalostí a kompetencí.
 2. Pilotní projekty
  Průběžné výsledky projektu se reflektují na mezinárodních konferencích (např. Katechetické dny) a církevních setkáních (např. Pastorální konference).
 3. Lektorské přednášky
  V rámci projektu proběhne testování jednotlivých témat budoucího programu, a to v rámci akademických panelových diskuzí nebo v rámci konferencí.

Možnosti spolupráce

Pro níže uvedené témata, hledáme možné lektory:

 • Předmanželské, manželské rodinné poradenství
 • Efektivní komunikace
 • Management práce s mládeží – státní politika, granty.
 • Sborová diakonie – jak se mohou sbory starat o starší
 • Mediální výchova – práce s médii
 • Prevence patologických jevů ve
 • společnosti
 • Vzdělávání dospělých
 • Kázání z prosociálního hlediska
 • Hospicová péče
 • Pastorace pozůstalých
 • Řešení krizových situací
 • Primární psychologická pomoc při katastrofách
 • Sbory a alternativní tresty
 • Prosociální aspekty výuky náboženství resp. „etické dílny“ na školách
 • Identita – proč jsme takoví jací jsme
 • Stereotypy v prosociálním prostředí
 • Teologie s prosociálním obsahem
 • Komunitní plánování
 • Fundraising pro církve

Průběžné výsledky

Akademická setkání týmu:

2007
23.07. Akademické setkání – zpracování sylabu „Vikariát“
25.06. Testování modulu „Sociální management“
12.06. Bánská Bystrice - Prof. Hanesová - „Workshop pro učitele dětí“
11.06. Bánská Bystrice - Prof. Procházka - modul „Další vzdělávání v církvi – kreditní systém pro faráře“
05.06. Brno – setkání s Petrem Rausem – zajištění modulu „Mediální komunikace“
05.06. Praha – setkání s Pavlem Rausem – Paraklethos – zajištění modulu „Pastorace pastorů“
21.05. Český Těšín - Testováni modulu „Dítě“
23.04. Český Těšín - Testování modulu „Rodina“
26.03. Akademické setkání – testování modulu „Pastorace nemocných“
26.02. Akademické setkání – zpracování sylabu „Pastorace nemocných“
26.02. Pilotní test – modul přednesený Mgr. Volným
22.01. Setkání akademického týmu – vyhodnocení prvních modulů
2006
07.12. Setkání akademického týmu – Diskuze nad sborovou a manželskou pastorací
27.11. Prezentace korekcí dvou připravených sylabů
12.10. Otevřená diskuze členů týmů s účastníky konference
25.09. Práce na naplnění jednotlivé vzdělávací jednotky konkrétně sborová pastorace s ohledem na prosociální a preventivní kompetence
22.08. Práce na naplnění jednotlivé vzdělávací jednotky konkrétně manželské poradenství
11.07. Definování priorit a tvorba sylabu pro jednotlivé vzdělávací jednotky.
13.06. Definování potřeb, představení domácího zadání
22.05. Formování skupiny
21.04. Předpřípravné setkání týmu

Ověření pilotních projektů

12.-13.10. - Mezinárodní konference na téma Křesťanská výchova ve XXI století. Prosociální a preventivní aspekty výuky náboženství. Účast 52 účastníků z polských, slovenských a českých univerzit.

Příspěvky a diskuze probíhaly nad těmito tématy:
K problematice církevního vzdělávání dospělých
Současné směry ve vzdělávání v kontextu pravoslavné katechetiky
Študium misijnej a sociálnej práce v príprave kresťanských pracocníkov
Społeczny aspekt inicjatyw o charakterze religijnym
Osobnosť katechétu v pozitívnej konfrontácii teologických a pedagogických vied s prihliadnutím na prosociálny aspekt jej charakteru
Mediálna edukácia jako integrálna súčasť náboženskej výchovy

Lektorské přednášky:

12.-13. 10. 2006
Prof. Pavel Říčan – klinický psycholog, Česká republika
Vliv křesťanské výuky na pro-sociální vědomí (chování) jedince

23.-24. 10. 2006
Prof. Gassmann – teolog, Německo
Prosociálnost v praktické teologii

Vlastník zprávy: MgA. Petr Kantor | Aktualizováno: 15. 08. 2007
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt