OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výchovy k občanství > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání na KOV

Pedagogové z katedry výchovy k občanství se aktivně podílejí na výuce ve studijních programech celoživotního a distančního vzdělávání.

Konkrétní moduly a výukové kurzy zaměřené na rozvoj znalostí a zejména kompetencí učitelů občanské výchovy jsou v současné době připravovány v rámci tří projektů:

 • Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2012-2015)
  Registrační číslo: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006
  Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě (2012-2015)
  Hlavní řešitel projektu: PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.,
  participanti za KSV: Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., ThDr. Lucjan Klimsza, PhD., PhDr. Denisa Labischová, PhD., ThDr. Józef Szymeczek, Dr., doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc. - garanti inovací
  Webové stránky projektu: projekty.osu.cz/svp
   
 • Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2010-2013)
  Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0022 „I-I-I“ (Inovace – Interdisciplinarita – Integrace): Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce Hlavní řešitel: Ostravská univerzita v Ostravě,
  vedoucí projektu: Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
  Webové stránky projektu: projekty.osu.cz/iii
   
 • Evropské sociální fondy - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2009-2012)
  SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ
  Registrační číslo: CZ.1.07/2.200/07.0355
  Hlavní řešitel: Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.,
  participant za KSV: PhDr. Denisa Labischová, PhD. - odborná garantka pro PdF OU
  Webové stránky projektu: projekty.osu.cz/synergie
   
facebook
rss
social hub