OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výchovy k občanství > Ze života katedry > Aktuality

Aktuality

Exkurze v České televizi

Dne 10. 10. 2017 se studenti učitelství občanské výchovy zúčastnili zajímavé exkurze v České televizi – TS Ostrava. Měli možnost prohlédnout si televizní studia pro přípravu zpravodajských a zábavných pořadů, dozvěděli se, jak probíhá práce ve střižně, a zúčastnili se přímého vysílání z pohledu režie. Exkurze jistě přispěla k prohloubení mediálních kompetencí budoucích učitelů.
facebook
rss
social hub