Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KOV
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry
email: denisa.labischova@osu.cz
telefon: 553 46 2601
Sekretariát KOV
Srovnalová Pavlína, Bc.
sekretářka KOV
email: pavlina.srovnalova@osu.cz
telefon: 553 46 2602
Členové katedry
Docenti
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: politologie, mezinárodní vztahy, výchova k občanství a demokracii
email: tomas.jarmara@osu.cz
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry
činnost: oborová didaktika, pedagogická praxe, mediální výchova
email: denisa.labischova@osu.cz
telefon: 553 46 2601
Odborní asistenti
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD.
koordinátor LLP - Erasmus
činnost: etika, estetika, dějiny filozofie
email: lucjan.klimsza@osu.cz
telefon: 553 46 2604
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D.
činnost: sociologie, sociální komunikace, sociální patologie
email: oldrich.solansky@osu.cz
telefon: 553 46 2603
Szymeczek Józef, ThDr., Dr.
činnost: československé dějiny 20. století, problematika národnostních menšin, religionistika
email: jozef.szymeczek@osu.cz
telefon: 553 46 2604