OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra matematiky s didaktikou > Vyjeď s námi do zahraničí

Zahraniční kontakty KMD

  • UMB v Básnké Bystrici, Slovensko
  • University of Silesia Katowice, Polsko
  • Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Slovensko
  • University of Augsburg, Německo
  • Karl Franze University of Graz, Rakousko
  • Univerzita J. Selyeho Komárno, Slovensko
facebook
rss
social hub