OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra matematiky s didaktikou > Věda a výzkum

Hlavní zaměření výzkumné činnosti KMD

Výzkumné aktivity členů katedry jsou zaměřeny do těchto oblastí:

  • technologická podpora vyučování matematice
  • analytická a algebraická teorie čísel
  • využití statistických metod v pedagogickém výzkumu
facebook
rss
social hub