FAQ

Katedra matematiky s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KMD
Krpec Radek, RNDr., Ph.D. e-mail: radektečkakrpeczavináčosutečkacz
vedoucí KMD
 
telefon: 553 46 2646, 597 09 2646
 
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D. e-mail: renatatečkazemanovazavináčosutečkacz
tajemník KMD
 
telefon: 553 46 2650, 597 09 2650
 
Sekretariát KMD
Nohelová Šárka e-mail: sarkatečkanohelovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2636, 597 09 2636
 
Členové katedry
Odborní asistenti
Barot Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail: tomastečkabarotzavináčosutečkacz
katedrový koordinátor LLP - Erasmus
činnost: pravděpodobnost a statistika, kvantitativní metody v pedagogickém výzkumu
 
telefon: 553 46 2650, 597 09 2650
 
Krpec Radek, RNDr., Ph.D. e-mail: radektečkakrpeczavináčosutečkacz
vedoucí KMD
činnost: učitelství 2. stupně ZŠ - didaktika matematiky, pravděpodobnost a statistika, didaktika elementární matematiky v preprimárním a primárním školství
 
telefon: 553 46 2646, 597 09 2646
 
Pisklák Bohuslav, PhDr., CSc. e-mail: bohuslavtečkapisklakzavináčosutečkacz
činnost: učitelství 1. st. ZŠ – aritmetika
 
telefon: 553 46 2649, 597 09 2649
 
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D. e-mail: renatatečkazemanovazavináčosutečkacz
tajemník KMD
činnost: Učitelství pro 1.st. - geometrie, didaktika geometrie
Učitelství pro MŠ - předmatematické činnost
Speciální pedagogika - předmatematické činnosti

 
telefon: 553 46 2650, 597 09 2650
 
Externisté
Květoň Pavel, doc. RNDr., CSc. e-mail: paveltečkakvetonzavináčosutečkacz
činnost: učitelství 2. st. ZŠ a SŠ - didaktika matematiky
 
telefon: 553 46 2652, 597 09 2652
 
Novotná Vilma, RNDr. e-mail: vilmatečkanovotnazavináčosutečkacz
činnost: učitelství 1.st. ZŠ – aritmetika
 
telefon: 553 46 2649, 597 09 2649
 
Votava Milan, doc. RNDr., CSc. e-mail: milantečkavotavazavináčosutečkacz
činnost: učitelství 2. st. ZŠ – matematická analýza
 
telefon: 553 46 2650, 597 09 2650
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt