OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra hudební výchovy > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KHV
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
email:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
email:
telefon: 553 46 2528
Sekretariát
Kanurkovová Alena
sekretářka KHV
email:
telefon: 553 46 2527
Členové katedry
Profesoři
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny hudby a hudební výchovy
email:
telefon: 553 46 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
činnost: hudební teorie a pedagogika (se zaměřením na dějiny české hudby a hudební regionalistiku)
email:
telefon: 553 46 2530
Docenti
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
koordinátor LLP – Erasmus
činnost: dirigování pěveckého sboru, slohová interpretace, dramaturgie pěveckých sborů, studium soudobých partitur
email:
telefon: 553 46 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny hudby 20. století, nonartificiální hudba, romská hudba a kultura, hudební pedagogika, etnopedagogika
email:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Odborní asistenti
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
činnost: didaktika hudební výchovy, hudební pedagogika, hudební psychologie, hudební folkloristika, etnická hudba, hudební regionalistika (se zaměřením na dějiny ostravské hudební výchovy)
email:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
činnost: hudební teorie, analýza a interpretace hudebního díla, hudební estetika
email:
telefon: 553 46 2528
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD.
činnost: hra na klavír s metodikou, klavírní improvizace
email:
telefon: 553 46 2534
Externisté
Čech Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny a literatura sborového zpěvu
email:
telefon: 553 46 2527
553 46 2910
Frostová Jana, doc. MgA., Ph.D.
činnost: chyby mluvního a zpěvního hlasu a jejich náprava
email:
telefon: 553 46 2527
Galatenko Jurij
činnost: základy dirigentské techniky, dirigování instrumentálních skupin
email:
telefon: 553 46 2527
Marhevská Věra, Mgr., Ph.D.
činnost: hudební teorie
email:
telefon: 553 46 2527
Sedláček Marek, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: hudební software
email:
telefon: 553 46 2527
Střílková Daniela, Mgr., Ph.D.
činnost: didaktika hudební výchovy pro mateřské školy, slohová interpretace
email:
telefon: 553 46 2527
Suchomelová Aneta, Ing.
činnost: karibské tance (salsa, bachata, reggaeton), španělské tance (sevillanas, flamenco), orientální tance
email:
telefon: 553 46 2527
Václavíková Petra, Mgr.
činnost: hlasová příprava, pěvecká interpretace
email:
telefon: 553 46 2527
facebook
rss
social hub