FAQ

Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Hlavní zaměření výzkumné činnosti KCD

Výzkumné aktivity KCD jsou zaměřeny především na oblast jazykovědné a literárněvědné bohemistiky s didaktickým rámcem, konkrétně na výzkum školské komunikace a výukového dialogu, čtenářské gramotnosti, dětského čtenářství i vlivu školy na rozvoj čtenářství dětí a mládeže. Další okruh výzkumných aktivit je spojen s problematikou ověřování pozice spisovné češtiny v dnešní době a  postoje české veřejnosti k ní, analýzami mluvené i psané výukové komunikace včetně edukační komunikace v elektronickém prostředí a současné vývojové trendy v oblasti českého jazyka včetně jeho internacionalizace.

Vlastník zprávy: Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D. | Aktualizováno: 06. 10. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt