FAQ

Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KCD
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: dianatečkasvobodovazavináčosutečkacz
vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
 
telefon: 553 46 2635, 597 09 2635
731 696 960
 
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: ivanatečkagejgusovazavináčosutečkacz
tajemnice KCD; vedoucí oddělení studia českého jazyka se zaměřením na vzdělávání, učitelství českého jazyka pro ZŠ a bohemistiky v praxi
 
telefon: 553 46 2639, 597 09 2639
731 696 962
 
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail: olgatečkakubeczkovazavináčosutečkacz
vedoucí Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
 
telefon: 553 46 2642, 597 09 2642
 
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: radanatečkametelkovazavináčosutečkacz
vedoucí oddělení pro 1. stupeň ZŠ a pro MŠ
 
telefon: 553 46 2644, 597 09 2644
 
Sekretariát KCD
Nohelová Šárka e-mail: sarkatečkanohelovazavináčosutečkacz
sekretářka KCD
 
telefon: 553 46 2636, 597 09 2636
 
Členové katedry
Profesoři
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail: janatečkasvobodovazavináčosutečkacz
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
 
telefon: 553 46 2637, 597 09 2637
 
Docenti
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: ivanatečkagejgusovazavináčosutečkacz
tajemnice KCD; vedoucí oddělení studia českého jazyka se zaměřením na vzdělávání, učitelství českého jazyka pro ZŠ a bohemistiky v praxi
činnost: česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
 
telefon: 553 46 2639, 597 09 2639
731 696 962
 
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: evatečkahoeflerovazavináčosutečkacz
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, řečová komunikace, informační technologie ve výuce češtiny
 
telefon: 553 46 2638, 597 09 2638
 
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: radanatečkametelkovazavináčosutečkacz
vedoucí oddělení pro 1. stupeň ZŠ a pro MŠ
činnost: didaktika českého jazyka a slohu, jazyková problematika školské komunikace, současný český jazyk
 
telefon: 553 46 2644, 597 09 2644
 
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: dianatečkasvobodovazavináčosutečkacz
vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
činnost: obecná lingvistika, česká lexikologie se zaměřením na současné vývojové trendy a internacionalizaci
 
telefon: 553 46 2635, 597 09 2635
731 696 960
 
Odborní asistenti
Hrdličková Marcela, Mgr. e-mail: marcelatečkahrdlickovazavináčosutečkacz
činnost: literatury pro děti a mládež
 
telefon: 553 46 2642, 597 09 2642
 
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail: olgatečkakubeczkovazavináčosutečkacz
vedoucí Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
činnost: literatura pro děti a mládež
 
telefon: 553 46 2642, 597 09 2642
 
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D. e-mail: pavlinatečkakuldanovazavináčosutečkacz
činnost: lingvistika, bohemistika – zvl. zvukové stránka češtiny, jazyková kultura, vývoj jazyka
 
telefon: 553 46 2643, 597 09 2643
 
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail: radomiltečkanovakzavináčosutečkacz
činnost: česká literatura 20. století, literatura a hudba, literatura a film
 
telefon: 553 46 2713, 597 09 2713
 
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D. e-mail: kamilatečkasekerovazavináčosutečkacz
činnost: česká stylistika, zvl. publicistický styl a jeho vývojové tendence, jazyková problematika školské komunikace s cizojazyčným žákem
 
telefon: 553 46 2645, 597 09 2645
 
Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
Vedení kabinetu
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail: olgatečkakubeczkovazavináčosutečkacz
vedoucí Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
činnost: literatura pro děti a mládež
 
telefon: 553 46 2642, 597 09 2642
 
Členové kabinetu
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: ivanatečkagejgusovazavináčosutečkacz
tajemnice KCD; vedoucí oddělení studia českého jazyka se zaměřením na vzdělávání, učitelství českého jazyka pro ZŠ a bohemistiky v praxi
činnost: česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
 
telefon: 553 46 2639, 597 09 2639
731 696 962
 
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: evatečkahoeflerovazavináčosutečkacz
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, řečová komunikace, informační technologie ve výuce češtiny
 
telefon: 553 46 2638, 597 09 2638
 
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail: radomiltečkanovakzavináčosutečkacz
činnost: česká literatura 20. století, literatura a hudba, literatura a film
 
telefon: 553 46 2713, 597 09 2713
 
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail: janatečkasvobodovazavináčosutečkacz
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
 
telefon: 553 46 2637, 597 09 2637
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt