OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Kateřina Kostolányová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 215, budova G
SA 403, budova SA
funkce:proděkanka pro studium
vedoucí KIK
obor činnosti:informační a komunikační technologie, e-learning, styly učení
katedra / středisko (fakulta): Katedra informačních a komunikačních technologií (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
Děkanát Pedagogické fakulty
telefon, mobil: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~kostola

Vzdělání

1992 - Ing. VŠB-TU Ostrava, FMMI
2006 - Ph.D.VŠB-TU Ostrava, FMMI
2013 - Doc.Univerzita Hradec Králové, FIM

Praxe

1999 - dosudPedagogická fakulta OU, Ostrava

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Informační a počítačová gramotnost
  • Vzdělávací technologie
  • Technologie e-learningu

Vědeckovýzkumná činnost

2007 - dosudadaptovatelnost elektronické výuky na učební styly studentů
1999 - 2006 využitelnost Petriho sítí při navrhování procesů v oblasti vzdělávání

Granty a projekty

2009E-learning - As a Road To Communicating In a Multicultural Environment (spoluřešitel)
2009ESF - Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu (řešitelka)
2009GAČR - Evaluace eLearningu - systémový přístup (spoluřešitel)
2009MSK - Systémová podpora technické gramotnosti (řešitelka)
2007FRVŠ - Specializovaná multimediální učebna pro výuku (spoluřešitel)
2003 - 2005GAČR - Východiska, zdroje a technické zázemí e-learningu (spoluřešitelka)
2002 - 2003 MŠMT ČR - Transformační a rozvojové projekty Rozvoj bakalářských studijních programů - Studijní program Informační technologie ve vzdělávání (spoluřešitelka)
2003 PHARE - Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska (spoluřešitelka)
2004FRVŠ - Zavádění distančních prvků do studijních oborů na Pedagogické fakultě OU (řešitelka)
2002FRVŠ - Nový bakalářský studijní program Technologie a počítače [upraveno na ICT ve vzdělávání] (spoluřešitelka)
2002VNJH - Mediální výchova na pedagogické fakultě (spoluřešitelka)
2001IGS - Využití inf. technologií ve výuce technické a technologické výchovy - vytvoření výukové jednotky v programu LearningSpace (řešitelka)
2000VZO - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů, speciálně učitelů přírodních věd a technické výchovy (spoluřešitelka)

Další vzdělávání (kurzy)

2001Certifikát o akreditaci testera pro ECDL testování
2002Kurz distančního vzdělávání „Příprava realizátorů distančního vzdělávání“ – Andragogé, Univerzita Palackého v Olomouci
2006Kurz distančního vzdělávání „Kurz realizátorů distančního vzdělávání“ – Ostravská univerzita v Ostravě
2007Kurz programu celoživotního vzdělávání „On-line distanční kurz Net-Trainers“ - Západočeská univerzita v Plzni
2008Kurzy programu celoživotního vzdělávání na Akademii distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci – „Distanční vzdělávání a e-learning, Distanční výuka a učení, Studijní texty a Evaluace v distančním vzdělávání“


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelProděkan pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
IRNet
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2017
PoskytovatelRámcové programy EU
Stavřešený
Podpora rozvoje profesní připravenosti studentů Učitelství na Ostravské univerzitě
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období7/2017 - 12/2017
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavřešený
Podpora studia studentů přijatých na základě mimořádného přijímacího řízení do magisterských studijních programů Speciální pedagogika a Učitelství 1. stupně ZŠ
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období5/2017 - 12/2017
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavřešený
Podpora studia studentů přijatých na základě mimořádného přijímacího řízení do studijních programů Speciální pedagogika a Učitelství 1. stupně ZŠ
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období7/2016 - 12/2016
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
Posílení kvality přípravy budoucích pedagogických pracovníků s důrazem na významnější využití aktuálních vědeckých poznatků a inovaci předmětů reflektujících potřeby praxe.
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období7/2016 - 12/2016
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
Praktická aplikace mobilních zařízení jako nástroje realizace výstupů vybraných vzdělávacích oblastí RVP
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Tablet ve výuce
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Mobilní technologie jaké nástroj kompetentního pedagoga
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vzdělávání budoucích učitelů v souladu s požadavkem DZ MŠMT 2015-2020 na zlepšování pedagogických dovedností učitelů s důrazem na jejich profesní zaměření
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období7/2015 - 12/2015
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období11/2014 - 9/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Modernizace přípravy budoucích pedagogických pracovníků
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období9/2014 - 12/2014
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
Inovace doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Tvorba a optimalizace pravidel pro řízení adaptivní e-learningové výuky
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Systémová podpora rozvoje technické gramotnosti v MSK
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelPedagogická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub