OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Jaroslav Uchytil

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: V 205, budova V
funkce:tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
obor činnosti:biomechanická analýza lidského pohybu, plavání
katedra / středisko (fakulta): Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
Centrum diagnostiky lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2583
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Uchytil, J., Jandačka, D., Farana, R., Zahradník, D., Rosický, J. a Janura, M. Kinematics of gait using bionic and hydraulic knee joints in transfemoral amputees. ACTA GYMNICA. 2017, č. 47, s. 130-137. ISSN 2336-4912.

Všechny publikace

Zahradník, D., Jandačka, D., Farana, R., Uchytil, J., Hamill, J. a Holčapek, M. Blocking landing techniques in volleyball and the possible association with anterior cruciate ligament injury. Journal of Sports Sciences. 2018, č. 36, s. 955-961. ISSN 0264-0414.
Kuboňová, E. a Uchytil, J. Biomechanické hodnocení barefoot obuvi. In: 22. Kubátovy dny: Ortopedická protetika a mezioborová spolupráce. Praha: ČLS JEP. 2017.
Jandačka, D., Freedman Silvernail, J., Uchytil, J., Zahradník, D., Farana, R. a Hamill, J. Do athletes alter their running mechanics after an Achilles tendon rupture?: Running mechanics after an Achilles tendon rupture. Journal of Foot and Ankle Research. 2017, č. 10, s. 1-8. ISSN 1757-1146.
Zahradník, D., Jandačka, D., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Identification of types of landings after blocking in volleyball associated with risk of ACL injury: Types of landings in volleyball associated with risk of ACL injury. EUR J SPORT SCI. 2017, roč. 17, s. 241-248. ISSN 1746-1391.
Uchytil, J., Jandačka, D., Farana, R., Zahradník, D., Rosický, J. a Janura, M. Kinematics of gait using bionic and hydraulic knee joints in transfemoral amputees. ACTA GYMNICA. 2017, č. 47, s. 130-137. ISSN 2336-4912.
Klimtová, H., Valová, M., Uchytil, J. a Janeček, M. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie: Pedagogická kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2017.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. Technique selection "the coaches challenge" influencing injury risk during the first contact hand of the round off skill in female gymnastics. Journal of Human Kinetics. 2017, roč. 56, s. 51-59. ISSN 1899-7562.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. The influence of hand positions on biomechanical injury risk factors at the wrist joint during the round-off skills in female gymnastics. Journal of Sports Sciences. 2017, roč. 35, s. 124-129. ISSN 0264-0414.
Farana, R., Žitníková, V. a Uchytil, J. Analýza výskytu zranění u vrcholových sportovních gymnastek v České republice. Rehabilitácia. 2016, roč. 53, s. 35-42. ISSN 0375-0922.
Vaverka, F., Jandačka, D., Zahradník, D., Uchytil, J., Farana, R., Supej, M. a Vodicar, J. Effect of an Arm Swing on Countermovement Vertical Jump Performance in Elite Volleyball Players. JOURNAL OF HUMAN KINETICS. 2016, č. 53, s. 41-50. ISSN 1640-5544.
Farana, R., Motyka, A., Uchytil, J. a Strutzenberger, G. Effect of different cycling conditions on three-dimensional kinematics of competitive and recreational cyclists. In: XXXIV International Symposium on Biomechanics in Sports: 2016-07-22 University of Tsukuba. Tsukuba: University of Tsukuba, 2016. University of Tsukuba, 2016. s. 1-4.
Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Footfall patterns of a runner with an Achilles tendon rupture: Runner with an Achilles tendon rupture. Journal of Sport and Health Science. 2016, s. 1-5. ISSN 2095-2546.
Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D., Farana, R., Freedman Silvernail, J. a Hamill, J. Barefoot running with elongated or shortened Achilles tendon after rupture. In: Proceeding of XXXIII International Symposium on Biomechanics in Sports. Poitiers, France: Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. s. 406-409. ISBN 1999-4168.
Farana, R., Uchytil, J. a Jandačka, D. C-Motion User Group Meeting [Workshop]. Katedra studií lidského pohybu, PdF OU, Albánská republika. 2015.
Uchytil, J., Jandačka, D., Farana, R., Zahradník, D. a Janura, M. Comparison of kinematic parameters of gait in transfemoral amputees with bionic and hydraulic knee - case study. In: Proceeding of XXXIII International Symposium on Biomechanics in Sports. Poitiers, France: Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. s. 855-858. ISBN 1999-4168.
Farana, R., Janeczková, P., Uchytil, J. a Irwin, G. Effect of different hand positions on elbow loading during the round off in male gymnastics: A case study. Science of Gymnastics Journal. 2015, č. 7, s. 5-13. ISSN 1855-7171.
Farana, R., Janeczková, P., Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D. a Irwin, G. Elbow and wrist joint loading during the round-off skills in male gymnastics: a case study. In: The 33rd International Conference on Biomechanics in Sports: 2015-06-29 Poitiers, France. Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. s. 281-284. ISSN 1999-4168.
Farana, R., Irwin, G., Jandačka, D., Uchytil, J. a Mullineaux, D. Elbow joint variability for different hand positions of the round off in gymnastics. HUM MOVEMENT SCI. 2015, s. 88-100. ISSN 0167-9457.
Zahradník, D., Jandačka, D., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Landing patterns after block in volleyball: Aplication for ACL injury. In: Proceeding of XXXIII International Symposium on Biomechanics in Sports. Poitiers, France: Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. s. 198-201. ISBN 1999-4168.
Zahradník, D., Jandačka, D., Uchytil, J., Farana, R. a Hamill, J. Lower extremity mechanics during landing after a volleyball block as a risk factor for anterior cruciate ligament injury. PHYS THER SPORT. 2015, č. 16, s. 53-58. ISSN 1466-853X.
Farana, R., Uchytil, J., Zahradník, D. a Jandačka, D. The Akopian vault performed by elite male gymnasts: Which biomechanical variables are related to a judge?s score?. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2015, č. 15, s. 33-40. ISSN 1212-1185.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. Wrist joint loading during the round-off skills in female gymnastics. In: Proceeding of XXXIII International Symposium on Biomechanics in Sports. Poitiers, France: Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. s. 1055-1058.
Uchytil, J., Jandačka, D., Farana, R., Zahradník, D. a Zvonař, M. Comparison of temporal-spatial parameters of gait in transfemoral amputees with bionic and mechanically passive knee - case study. In: BASES Biomechanics Interest Group Meeting 2014. Manchester Metropolitan University, Manchester. 2014.
Farana, R., Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D. a Vaverka, F. Differences in the key kinematic parameters of difficult Handpsring and Tsukahara vaults performed by elite male gymnasts. Science of gymnastics journal. 2014, č. 6, s. 53-61. ISSN 1855-7171.
Farana, R., Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D. a Irwin, G. Elbow joint variability during the round off in female gymnastics. In: XXXII International Symposium on Biomechanics in Sports: Proceeding of XXXII International Symposium on Biomechanics in Sports 2014-07-12 East Tennessee State University, USA. East Tennessee State University, 2014. s. 433-436. ISSN 1999-4168.
Zahradník, D., Uchytil, J., Farana, R. a Jandačka, D. Ground Reaction Force and Valgus Knee Loading during Landing after a Block in Female Volleyball Players. Journal of Human Kinetics. 2014, č. 40, s. 5-13. ISSN 1640-5544.
Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D., Farana, R. a Hamill, J. Lower extremity power during the squat jump with various barbell loads. SPORT BIOMECH. 2014, č. 13, s. 75-86. ISSN 1476-3141.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. Musculoskeletal loading during the round-off in female gymnastics: the effect of hand position. SPORT BIOMECH. 2014, č. 13, s. 123-134. ISSN 1476-3141.
Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R. a Janura, M. Temporal-spatial parameters of gait in transfemoral amputees: Comparison of bionic and mechanically passive knee joints. PROSTHET ORTHOT INT. 2014, č. 3, s. 199-203. ISSN 0309-3646.
Farana, R., Uchytil, J., Zahradník, D. a Jandačka, D. Kinematic analysis of "Lou Yun" vaults performed by top level male gymnasts: relationship between kinematic variables and judge´s score. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013, roč. 43, s. 17-25. ISSN 1212-1185.
Farana, R., Zahradník, D., Uchytil, J. a Jandačka, D. Příčiny zranění a jejich prevence ve sportovní gymnastice z pohledu biomechaniky. Rehabilitácia. 2013, č. 50, s. 25-37. ISSN 0375-0922.
Jandačka, D., Uchytil, J., Svoboda, Z., Elfmark, M. a Janura, M. Test-retest reliability of the net joint power transferred by the lower limbs during walking in healthy men. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013, č. 43, s. 7-15. ISSN 1212-1185.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. The effect of different hand position on impact forces and elbow loading during the round off in female gymnastics. In: The 31st Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Taipei: National Taiwan Normal University. 2013.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. The effect of different hand position on impact forces and elbow loading during the round-off in female gymnastics. In: Proceeding of XXXI International Symposium on Biomechanics in Sports. National Taiwan Normal University: Taipei, 2013. s. 1-4. ISSN 1999-4168.
Vaverka, F., Jakubšová, Z., Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R., Uchytil, J., Supej, M. a Vodicar, J. The Influence of an Additional Load on Time and Force Changes in the Ground Reaction Force During the Countermovement Vertical Jump. Journal of human kinetics. 2013, č. 38, s. 191-200. ISSN 1899-7562.
Jandačka, D., Uchytil, J., Farana, R., Zahradník, D. a Janura, M. Vliv poranění Achillovy šlachy na výstupní výkon kloubů dolních končetin při běhu. Rehabilitácia. 2013, č. 50, s. 215-224. ISSN 0375-0922.
Zahradník, D., Farana, R., Uchytil, J. a Jandačka, D. Vliv typu doskoku po bloku na valgózní zatížení kolene u hráček volejbalu. Rehabilitácia. 2013, č. 50, s. 205-216. ISSN 0375-0922.
Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D., Farana, R., Foldyna, K. a Hamill, J. Biomechanika chůze před a biomechanika chůze a běhu po přetržení Achillovy šlachy. In: Zborník vedeckých prác. Bratislava: STU Bratislava, 2012. STU Bratislava, 2012. s. 109-115. ISBN 978-80-227-3828-6.
Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R. a Janura, M. Bionic knees allow of symmetrical temporal-spatial parameters of gait compared to mechanically passive knees designs. In: eProceedings of the 30th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Australian Catholic University, Melbourne, 115 Victoria Parade, Fitzroy, VIC 3065, Melbourne, Australia., 2012. s. 171-174. ISBN 978-1-922097-00-2.
Farana, R., Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D. a Vaverka, F. Comparison of the key kinematic parameters of difficult Handpsring and tsukahara vaults performed by elite male Gymnasts. In: eProceedings of the 30th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Australian Catholic University, Melbourne, 115 Victoria Parade, Fitzroy, VIC 3065, Melbourne, Australia., 2012. s. 280-283. ISBN 978-1-922097-00-2.
Janura, M., Jandačka, D., Elfmark, M., Uchytil, J., Chorvátová, M. a Svoboda, Z. Hodnocení variabilty dynamických parametrů chůze. Rehabilitácia. 2012, roč. 2012, č. 49, s. 195-207. ISSN 0375-0922.
Zahradník, D., Jandačka, D., Uchytil, J., Farana, R. a Zvonař, M. Load on lower extremities during landing after an offensive stroke in volleyball (case study). MED SCI SPORT EXER. 2012, s. 404-404. ISSN 0195-9131.
Zahradník, D., Farana, R., Uchytil, J. a Jandačka, D. Mechanický výstupní svalový výkon ve čtyřech typech doskoku po bloku ve volejbale. Rehabilitácia. 2012, roč. 49, s. 95-101. ISSN 0375-0922.
Zahradník, D., Jandačka, D., Farana, R., Uchytil, J. a Zvonař, M. Net knee joint peak power output in four landing strategies after a block in volleyball. In: eProceedings of the 30th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Australian Catholic University, Melbourne, 115 Victoria Parade, Fitzroy, VIC 3065, Melbourne, Australia., 2012. s. 175-178. ISBN 978-1-922097-00-2.
Farana, R., Zahradník, D., Uchytil, J., Jandačka, D. a Vaverka, F. Kinematics analysis of Handspring vaults performed by top level female gymnasts on World Cup competition. Studia Sportiva. 2011, č. 5, s. 53-58. ISSN 1802-7679.
Farana, R., Zahradník, D., Uchytil, J., Jandačka, D. a Vaverka, F. KINEMATICS ANALYSIS OF HANDSPRING VAULTS PERFORMED BY TOP LEVEL FEMALE GYMNASTS ON WORLD CUP COMPETITION. In: 8th International conference Sport and Quality of Life. Brno. 2011.
Jandačka, D. a Uchytil, J. Optimal load maximizes the mean mechanical power output during upper extremity exercise in highly trained soccer players: Optimal load for mean maximal power output of soccer players. J STRENGTH COND RES. 2011, č. 25, s. 2764-2772. ISSN 1064-8011.
Zahradník, D., Jandačka, D., Farana, R. a Uchytil, J. Relation between the Torque and the Knee Joint Angle during a Landing after a Block in Volleyball in Two Game Situations. Studia Sportiva. 2011, č. 3, s. 161-167. ISSN 1802-7679.
Uchytil, J., Jandačka, D. a Foldyna, K. Reakční síla působící při chůzi na končetinu po totální náhradě kyčelního kloubu: Dodržují pacienti doporučení o zatěžování?. Rehabilitácia. 2010, roč. 47, č. 47, s. 200-206. ISSN 0375-0922.
Uchytil, J., Jandačka, D., Janura, M. a Farana, R. THE ANALYSIS OF GAIT IN INDIVIDUALS WITH TRANSFEMORAL AMPUTATION USING A BIONIC KNEE DESIGN: A CASE STUDY. In: THE ANALYSIS OF GAIT IN INDIVIDUALS WITH TRANSFEMORAL AMPUTATION USING A BIONIC KNEE DESIGN: A CASE STUDY. Northern Michigan University, Marquette, USA: Department of Health Physical Education and Recreation Northern Michigan University, 2010. Department of Health Physical Education and Recreation Northern Michigan University, 2010. s. 134-135. ISBN 1999-4168.
Vala, R., Uchytil, J. a Jandačka, D. Možnosti diagnostiky v Centru Diagnostiky Lidského Pohybu. In: Sborník příspěvků z XVI.ročníku interdisciplinární konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 210-213. ISBN 978-80-7435-004-7.
Uchytil, J. a Jandačka, D. Zatížení dolních končetin při stoji u pacientů před výměnou kyčelního kloubu. Rehabilitacia. 2009, roč. 46, s. 94-97. ISSN 0375-0922.


AutorNázev práceTypRok
Somogyiová AdélaVolba plaveckého stylu pro začínající plavcediplomová 2018 
Beinhauerová GabrielaVliv kineziotejpu a ortézy na stabilitu kolene při sportovních pohybechdiplomová 2017 
Benda MichalKoordinace segmentů dolní končetiny při chůzi po operaci předního křížového vazudiplomová 2017 
Rygelová MarkétaKinetika kloubů horní končetiny během kliku u atletů vrhačůdiplomová 2017 
Schreier JanKoordinační variabilita segmentů dolní končetiny při chůzi u osob po operaci předního křížového vazudiplomová 2017 
Elšík LukášVzájemná koordinace segmentů a variabilita při chůzidiplomová 2016 
Karas TomášVzájemná koordinace a variabilita segmentů dolní končetiny při odrazu u atletů skokanských disciplíndiplomová 2016 
Kotrla PetrKinetika kloubů dolní končetiny při odrazu u atletů skokanských disciplíndiplomová 2016 
Rybář MatějSymetrie běhu u atletů skokanských disciplíndiplomová 2016 
Zapletalová PetraSymetrie chůze u atletů skokanských disciplíndiplomová 2016 
Mikolášová KlaudieSymetri kinetických paramatrů dolních končetin při chůzidiplomová 2015 
Říčná LucieVliv fyzické zátěže na posturální stabilitu u ledních hokejistůdiplomová 2015 
Vachunová JanaVliv fyzické zátěže na posturální stabilitu u ledních hokejistůdiplomová 2015 
Vlček RadovanKinematická analýza střelby na bránu ve florbaludiplomová 2015 
Gojová JanaVliv dlouhodobého používání taneční obuvi na provedení chůze u tanečnic společenských tanců.diplomová 2013 
Nezvalová JitkaDynamické parametry chůze u mužů ve věku 20 - 30 letdiplomová 2013 
Tomala DavidNorma pro výstupní mechanický výkon kolenního kloubu při chůzidiplomová 2013 
Továrková AndreaČaso-prostorové parametry chůze vlastní rychlostí u mužů ve věku 20 - 30 letdiplomová 2013 
Uchytilová JanaBiomechanické parametry chůze mužů středního věkudiplomová 2011 
Mikeska JakubObjektivní posouzení posturální stability u pacientů po operaci kyčelního kloubu mini-invazivní a klasickou metodoudiplomová 2010 
Berko DanielZatížení dolních končetin při Nordic walkingubakalářská 2017 
Bílek OndřejSymetrie silových parametrů běhu u atletů skokanských disciplínbakalářská 2017 
Feješová VendulaSymetrie kinematických parametrů chůze při Nordic walkingubakalářská 2017 
Hermann PatrikKinematika dolních končetin při Nordic walkingu u osob po plastice předního křížového vazubakalářská 2017 
Holoušek MichalKinematika kloubů dolní končetiny při Nordic walkingubakalářská 2017 
Kašovská AndreaSymetrie kinematiky běhu u atletů skokanských disciplínbakalářská 2017 
Kolář JanBiomechanické parametry chůze bez obuvibakalářská 2017 
Korbačka TomášBiomechanika Nordic Walkingové chůze u osob po plastice křížového vazubakalářská 2017 
Kráčmar MichalKinematika kolenního kloubu při Nordic walkingu u osob po plastice předního křížového vazubakalářská 2017 
Křenek PetrBiomechanika Nordink walkingové chůzebakalářská 2017 
Kűblová KateřinaVliv atletické chůze na kinematiku a kinetiku běžné chůzebakalářská 2017 
Lazová TerezaKinematika chůze při nordic-walkingbakalářská 2017 
Piskoř DominikZatížení dolních končetin při Nordic walkigu u osob po plastice předního křížového vazubakalářská 2017 
Selig RadekAnalýza zranění u hráčů ragbybakalářská 2017 
Stareček ŠtěpánVliv specifické obuvi na chůzi u příslušníků policie ČRbakalářská 2017 
Ščuková KristýnaKinematika startovního skoku v plaváníbakalářská 2017 
Valentová MichaelaDynamika odrazu z preferované a nepreferované dolní končetiny u atletů skokanských disciplínbakalářská 2017 
Veselý TomášKinematika hlezenního kloubu při odrazu u atletů skokanských disciplínbakalářská 2017 
Kika JakubVzájemná koordinace mezi bércem a nohou při chůzibakalářská 2016 
Rusek DominikVariabilita mezi pánví a stehnem při chůzi různou rychlostíbakalářská 2016 
Benda MichalVzájemná koordinace mezi pravým a levým stehnem během chůzebakalářská 2015 
Chytil AlešKinematika pohybu kloubů dolní končetiny při chůzibakalářská 2015 
Firla JanRozdíly v kinematice kyčelního kloubu při chůzi různou rychlostíbakalářská 2015 
Gajdová BáraVzájemná koordinace a variabilita stehna a bérce při chůzibakalářská 2015 
Horák LukášVariabilita pohybu bérce a nohy při chůzibakalářská 2015 
Jalůvková TerezaVariabilita pohybu stehna a bérce při chůzibakalářská 2015 
Kirschnerová NikolaVzájemná koordinace mezi pánví a stehnem při chůzibakalářská 2015 
Liška OndřejVariabilita pohybu pánve a stehna při chůzibakalářská 2015 
Martynek JakubKinematika hlezenního kloubu během chůze různou rychlostíbakalářská 2015 
Mojžíšková LenkaNejčastější zranění hráček softbalu v České republicebakalářská 2015 
Schmeisser TomášRozdíly v kinematice kolenního kloubu při chůzi různou rychlostíbakalářská 2015 
Válka ZbyněkVariabilita mezi stehnem a bércem při chůzi různou rychlostíbakalářská 2015 
Schenk MartinVybrané biomechanické parametry chůze u osob bez obtíží pohybového aparátubakalářská 2014 
Zapletalová PetraSymetrie kinematických parametrů kyčelního kloubu při chůzibakalářská 2014 
Dvorský PetrVybrané biomechanické parametry chůze u osob bez obtíží pohybové aparátubakalářská 2013 
Elšík LukášVybrané biomechanické parametry chůze u mužů bez obtíží pohybového aparátubakalářská 2013 
Kolodějová PetraBiomechanické faktory nadhozu v softbalubakalářská 2013 
Raab PavelVybrané biomechanické parametry chůze u osob bez obtíží pohybového aparátubakalářská 2013 
Ševčík PetrVybrané biomechanické parametry chůze u osob bez obtíží pohybového aparátubakalářská 2013 
Korč LukášDiagnostika posturální stability u fotbalistů ve věku 16-17 let v Centru diagnostiky lidského pohybubakalářská 2012 
Říčná LucieDiagnostika posturální stability gymnastek v Centru diagnostiky lidského pohybubakalářská 2012 
Vachunová JanaDiagnostika posturální stability u studentů s využitím dvou dynamometrických plošinbakalářská 2012 
Blažek RadimBiomechanické parametry chůze u osob po operaci kolenního kloubu (případová studie)bakalářská 2011 
Fajkusová PetraBiomechanické faktory jízdy na koni (přehledová studie)bakalářská 2011 
Gojová JanaVliv taneční obuvi na kvalitu chůze u tanečnic latinsko amerických tanců (případová studie)bakalářská 2011 
Kaplarczyková LucieBIOMECHANICKÉ FAKTORY ODPALU V SOFTBALUbakalářská 2011 
Nezvalová JitkaDiagnostika posturální stability u karatistů v Centru diagnostiky lidského pohybubakalářská 2011 
Továrková AndreaDiagnostika posturální stability u hokejistů ve věku 16-17 let v Centru diagnostiky lidského pohybubakalářská 2011 
Mužná LenkaZatížení operované končetiny při chůzi o berlích u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloububakalářská 2010 
Pončová KateřinaBiomechanické parametry chůze u osob s transfemorální amputací používajících protetické koleno RHEObakalářská 2010 


Podpora výuky stěžejních předmětů oborů Tělesná výchova a sport a Kinantropologie v anglickém jazyce
Hlavní řešitelMgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vytvoření vzoru chůze populace bez obtíží nervosvalového a kosterního systému
Hlavní řešitelMgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Analýza chůze u osob po transfemorální amputaci, používajících různé typy protetického kolene
Hlavní řešitelMgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv různých metod operace kolenního kloubu na kvalitu chůze a vliv různých protetických kolen na kvalitu chůze
Hlavní řešitelMgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
rss
social hub