OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Ingrid Nagyová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
místnost, podlaží, budova: SA 405, budova SA
funkce:
obor činnosti:informační a komunikační technologie, programování, teorie vyučování informatiky
katedra / středisko (fakulta): Katedra informačních a komunikačních technologií (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2630
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1985Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš
1990 - RNDr. MFF UK Bratislava (Teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů)
2009 - PhD.UKF Nitra (Teorie vyučování informatiky)

Praxe

1990 - 1991MFF UK Bratislava – studijní pobyt
1991 - 1994HET – matematik - programátor
1994 - 1998SU Opava - odborný asistent
2000 - 2001HET – programátor, analytik
2001 - 2003ZŠ Bulharská, Ostrava – učitel
2003 - 2004SOŠ waldorfská Ostrava - učitel
2003 - dosudPdF OU Ostrava – odborný asistent

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Informační a počítačová gramotnost
  • Vzdělávací technologie
  • Algoritmizace a programování
  • LOGO – tvořivá informatika
  • Objektově orientované programování

Vědeckovýzkumná činnost

2004 – 2009e-learningová výuka a využitelnost Petriho sítí při zjišťování průchodů studentů e-learningovým kurzem
1991 - 2001psychologické testování a diagnostika
1986 - 1990problematika globálního propojování VLSI obvodů

Granty a projekty

2007FRVŠ - Specializovaná multimediální učebna pro výuku (spoluřešitel)

Působení v zahraničí

19. – 24. 08. 2007Comenius University, Bratislava
Přednáška: Multimedia application in teaching computer skills
12. – 20. 05. 2004University of Twente, Holandsko
Program Erasmus

Další vzdělávání (kurzy)

2004Kurz autorů distančních výukových opor, OU Ostrava
2001-2003Specializační studium pro učitele waldorfských základních škol


Všechny publikace

Pastyřík, M. a Nagyová, I. Analýza studijního postupu studentů v LMS Moodle. Journal of Technology and Information Education. 2017, roč. 9, s. 88-98. ISSN 1803-537X.
Nagyová, I. Constructing Knowledge through Mobile Devices. In: 16th European Conference on e-Learning ECEL 2017: 16th European Conference on e-Learning ECEL 2017 2017-10-26 Porto, Portugalsko. Porto: ISCAP Polytechnic of Porto Portugal, 2017. s. 384-392. ISBN 978-1-911218-60-9.
Nagyová, I. E-Learning Environment as Intelligent Tutoring System. In: ICNAAM 2016: INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2016) 2016-09-19 Rhodes, Greece. NY: AIP Conference Proceedings, 2017. ISBN 978-0-7354-1538-6.
Nagyová, I. a Stará, N. Forms of writing algorithms in school tasks. In: ICTE 2017: ICTE 2017 Proceedings 2017-09-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 76-80. ISBN 2464-4919.
Malach, J., Kostolányová, K., Chmura, M., Nagyová, I. a Prextová, T. ICT coordinators at school. Competences, performance and training: ICT coordinators at school. Competences, performance and training. In: T. N. Noskova, E. V. Baranova, T. B. Pavlova. NEW EDUCATIONAL STRATEGIES IN MODERN INFORMATION SPACE. 1. vyd. Saint-Petersburg, Russia: HERZEN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF RUSSIA, 2017. s. 78-85. ISBN 978-5-8064-2398-7.
Kostolányová, K., Malach, J., Nagyová, I. a Prextová, T. Preparation and Instruction in MOOC. In: ICTE2017: Information and Communication Technology in Education 2017-09-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 70-75. ISBN 2464-4919.
Nagyová, I. Výuka principů objektově orientovaného programování při tvorbě her. In: Didinfo & Didactig 2017: Didinfo & Didactig 2017 2017-04-05 Banská Bystrica. Banská Bystrica: UMB, 2017. s. 122-127. ISBN 978-80-557-1216-1.
Nagyová, I. Constructivism in Teaching of Basic Computer Skills. In: ICTE 2016: Information and Communication Technology in Education. Proceedings 2017-09-04 Ostrava. Ostrava: Ostrava university, 2016. s. 124-132. ISBN 978-80-7464-850-2.
Oujezdský, A. a Nagyová, I. Developing Technical Skills Of Pupils In Primary And Secondary Schools. ICTE Journal. 2016, roč. 2016, s. 4-13. ISSN 1805-3726.
Nagyová, I. Jak začít programovat v Pythonu tvorbou jednoduchých her. In: PyCon 2016. Brno: University of Technology. 2016.
Nagyová, I. Konstruktivismus v didaktické přípravě učitelů. In: DidInfo 2016: DidInfo 2016 2016-03-31 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2016. Univerzita Mateja Bela, 2016. s. 61-66. ISBN 978-80-557-1082-2.
Malach, J., Kostolányová, K., Chmura, M., Nagyová, I. a Prextová, T. Objective and content of E-module "Tools for Adaptive Learning. Learning styles" within MOOC Course ?ICT Toll for E.-learning. International Journal of Research in E-learning. 2016, roč. 2016, č. 2, s. 28-40. ISSN 2451-2583.
Kostolányová, K., Nagyová, I., Prextová, T., Malach, J. a Chmura, M. The Conceptual Bases for Designing Module "Tools for Adaptive Learning and Learning Styles " Within MOOC Course "ICT Tools for E-learning". Open educational e-environment of modern University. 2016, roč. 2016, s. 34-40. ISSN 2414-0325.
Malach, J., Kostolányová, K., Chmura, M., Nagyová, I. a Prextová, T. THE CONCEPTUAL BASES FOR DESIGNING MODULE "TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING AND STYLES" WITHIN MOOC COURSE "ICT TOOLS FOR E-LEARNING: THE CONCEPTUAL BASES FOR DESIGNING MODULE "TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING AND STYLES" WITHIN MOOC COURSE "ICT TOOLS FOR E-LEARNING. In: OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY. Kyjev: BORYS GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY. 2016.
Nagyová, I. Use of Computer Simulation in Learning Process. In: DIVAI 2016: DIVAI 2016 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics 2016-05-02 Štúrovo. Štúrovo: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2016. s. 375-383. ISBN 978-80-7552-249-8.
Nagyová, I. Využití ICT v preprimárním a primárním vzdělávání. In: DidactIG 2016: didactIG 2016 2016-02-02 Liberec. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. Technická univerzita v Liberci, 2016. s. 12-16. ISBN 978-80-7494-189-4.
Nagyová, I. Analysis of Students' Behaviour in eLearning Course "Educational Technologies". In: European Conference on e-Learning: European Conference on e-Learning Conference Proceedings 2015-10-29 Hatfield, UK. ACPI, 2015. s. 428-434. ISBN 978-1-910810-70-5.
Oujezdský, A. a Nagyová, I. Developing Technical Skills of Pupils in Primary and Secondary schools. In: Informational and Communication Technology in Education: Informational and Communication Technology in Education 2015-09-15 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. Ostravská univerzita, 2015. s. 182-187. ISBN 978-80-7464-763-5.
Nagyová, I. a Babičová, M. Educational Support of the Course Nursing Procedures and Interventions. ICTE Journal. 2015, roč. 4, č. 4, s. 28-39. ISSN 1805-3726.
Nagyová, I. ICT in Northern Moravia Elementary Schools. In: Informational and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. Ostravská univerzita, 2015. s. 155-161. ISBN 978-80-7464-763-5.
Nagyová, I. Využití tabletů v práci učitele (pro ZŠ). 2015.
Nagyová, I. Analýza aktivit studentů v e-learningových kurzech. Edukacja - Technika - Informatyka. 2014, roč. 2014, č. 5, s. 301-307. ISSN 2080-9069.
Nagyová, I. Educational Technologies in the Preparation of Future Teachers. In: Informational and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2014. University of Ostrava, 2014. s. 167-173. ISBN 978-80-7464-561-7.
Nagyová, I. Grafické a animační techniky. 2014.
Nagyová, I. Inklusivní vzdělávání studentů v předmětu Vzdělávací technologie - nástroje. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. Ostravská univerzita, 2014. s. 48-53. ISBN 978-80-7464-660-7.
Nagyová, I. Lego Mindstorms ve výuce programování v jazyce Java. -. 2014, roč. 6, s. 17-24. ISSN 1803-537X.
Nagyová, I. Programování a měření s roboty. 2014.
Nagyová, I. Programování v jazyce Python. 2014.
Nagyová, I. Vzdělávací technologie - aplikace. 2014.
Nagyová, I. Vzdělávací technologie - nástroje: Scénáře lekcí, problémových a teoretických témat k audiovizuální studijní opoře. 2014.
Nagyová, I. FUNDAMENTAL IDEAS OF INFORMATICS AND THEIR RELATIONSHIP TO DIDACTICS OF INFORMATICS. Journal of Technology and Information Education. 2013, roč. 5, č. 5, s. 89-95. ISSN 1803-6805.
Nagyová, I. Podstatné aspekty informatiky jako vědního oboru. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita. 134 s. ISBN 978-80-7464-378-1.
Nagyová, I. Testing in the Information and Computer Literacy Course. In: Informational and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 194-199. ISBN 978-80-7464-324-8.
Nagyová, I. Vzdělávací technologie - nástroje. 2013.
Nagyová, I. Vzdělávací technologie - nástroje. 2013.
Nagyová, I. Aspekty výuky programovacího jazyka Logo. In: DidInfo 2012. Banská Bystrica: FPV UMB, 2012. FPV UMB, 2012. s. 156-161. ISBN 978-80-557-0342-8.
Nagyová, I. Didaktika informačních technologií. 2012.
Nagyová, I. Training of Creation of Educational Websites: ICTE 2012. In: Proceedings of the 13th Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 193-199. ISBN 978-80-7464-135-0.
Nagyová, I. Výuka programování 3D aplikací. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2012. Gaudeamus, UHK, 2012. s. 38-43. ISBN 978-80-7435-228-7.
Nagyová, I. KURZ EURYTMIE - UMĚNÍ V E-LEARNINGOVÉM PROSTŘEDÍ. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 19-23. ISBN 978-80-7435-153-2.
Krpec, R., Ambrozková, D., Kocichová, D. a Nagyová, I. Matematika, informatika a robotika. 2011.
Nagyová, I. Modelování výukových procesů Petriho sítěmi. In: Metódy modelovania a analýzy dát v informačných systémoch. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. s. 48-63. Prírodovedec č. 488. ISBN 978-80-558-0034-9.
Nagyová, I. Teaching of programming - creation of recursive algorithms. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 233-240. ISBN 978-80-7368-979-7.
Nagyová, I. Vizuální výuka programování. In: Informatika XXIV/2011. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 59-60. ISBN 978-80-7375-520-1.
Nagyová, I. E-Learning Education of Educational Technologies in Full-Time and Combined Studies. Acta Didactica Napocensia. 2010, roč. 3, č. 3, s. 25-33. ISSN 2065-1430.
Nagyová, I. Informační a počítačová gramotnost studentů PDF OU. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2010. Gaudeamus UHK, 2010. s. 166-171. ISBN 978-80-7435-067-2.
Nagyová, I. Learning of Dynamic Data Structures: Having Fun with Algorithms. In: Constructionism 2010. Bratislava: Comenius University, 2010. Comenius University, 2010. s. 74-74. ISBN 978-80-89186-65-5.
Nagyová, I. Memory management at the using of static and dynamic variables. In: Information and Communication Technology in Education 2010. Ostrava: University of Ostrava, 2010. University of Ostrava, 2010. s. 127-130. ISBN 978-80-7368-775-5.
Nagyová, I. Počítačová podpora výuky programování. In: Informatika XXIII/2010. Brno: Mendelova univerzita, 2010. Mendelova univerzita, 2010. s. 77-78. ISBN 978-80-7375-394-8.
Filipi, Z., Kapounová, J., Nagyová, I., Přibáň, T. a Vrbík, V. Verification of Practical Skills in an E-course. In: Computer Based Learning in Science. Warsaw, Poland: OEIiZK, 2010. OEIiZK, 2010. s. 111-117. ISBN 978-9963-689-85-9.
Nagyová, I. EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN REGULAR AND COMBINED FORMS. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 155-159. ISBN 978-80-7368-459-4.
Nagyová, I. Information Literacy of Students of Pedagogy. In: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. Cieszyn: Studio TK Graphics, 2009. Studio TK Graphics, 2009. s. 189-197. ISBN 978-83-925281-4-2.
Nagyová, I. Lineární abstraktní datové typy. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 23-27. ISBN 978-80-7041-971-7.
Nagyová, I. Modelování průchodů studentů e-learningovým kurzem Petriho sítěmi. In: Sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2009. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009. Masarykova univerzita, Brno, 2009. s. 117-122. ISBN 978-80-210-4878-2.
Nagyová, I. Projektová výuka předmětu Vzdělávací technologie v prezenční a kombinované formě. 2009.
Nagyová, I. Výuka objektově orientovaného programování. In: Informatika XXII/2009. Brno: MZLU v Brně, 2009. MZLU v Brně, 2009. s. 66-67. ISBN 978-80-7302-152-8.
Nagyová, I. Kurz Vzdělávací technologie. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. s. 75-80. ISBN 978-80-7041-143-8.
Nagyová, I. a Turčáni, M. Modelování výukových procesů Petriho sítěmi. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. s. 242-247. ISBN 978-80-7041-143-8.
Nagyová, I. a Turčáni, M. Motivation of students in e-learning environment. In: Information and Communication Technology in Education Proceedings. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 83-86. ISBN 978-80-7368-577-5.
Oujezdský, A., Grobelný , D. a Nagyová, I. Multimédia. In: Elektronické kompetence. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 51-106. ISBN 978-80-7368-565-2.
Nagyová, I., Oujezdský, A. a Grobelný , D. Multimédia ve vzdělávání. Brno: KONVOJ, 2008. KONVOJ, 2008. s. 69-70. ISBN 978-80-7302-151-1.
Nagyová, I. Návrh výukové jednotky v e-learningovém prostředí. In: Mladí vedci 2008. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2008. FPV UKF v Nitre, 2008. s. 605-611. ISBN 978-80-8094-285-4.
Nagyová, I. a Turčáni, M. Teaching of Multimedia Presentation Creation. Acta Didactica Napocensi. 2008, roč. 1, č. 1, s. 1-6. ISSN 2065-1430.
Nagyová, I. Výuka tvorby animací v e-learningovém prostředí. Technológia vzdelávania. 2008, roč. 16, č. 6, s. 9-12. ISSN 1335-003X.
Nagyová, I. Výuka tvorby animací v e-learningovém prostředí. In: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2008. FPV UKF v Nitre, 2008. s. 262-267. ISBN 978-80-8094-317-2.
Nagyová, I. Základy programování. 2008.
Nagyová, I. a Hrušková, J. Multimedia application in teaching computer skills. In: EuroLogo 2007: 40 Years of Influence on Education. Bratislava: Comenius University, Bratislava, 2007. Comenius University, Bratislava, 2007. s. 69-69. ISBN 978-80-89186-20-4.
Nagyová, I. Využití Petriho sítí při realizaci výuky tvorby animací. In: VIII. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2007. FPV UKF v Nitre, 2007. s. 730-735. ISBN 978-80-8094-106-2.
Nagyová, I. a Oujezdský, A. Využití vzdělávacího prostředí Moodle ve výuce na PedF OU. In: Informatika XIX/2007. Brno: KONVOJ, 2007. KONVOJ, 2007. s. 42-43. ISBN 978-80-7302-134-4.
Nagyová, I., Oujezdský, A. a Grobelný, D. Vzdělávací technologie v prezenční a kombinované formě. In: POŠKOLE 2007 Sborník Národní konference o počítačích ve škole. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2007. Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2007. s. 255-260. ISBN 978-80-239-9126-0.
Nagyová, I. Základy programování. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 112-118. ISBN 978-80-7041-573-3.
Nagyová, I. a Oujezdský, A. Formy spolupráce ve výuce předmětu Vzdělávací technologie.. In: Informatika XVIII/2006. Brno: Konvoj, 2006. Konvoj, 2006. s. 134-140. ISBN 80-7302-111-0.
Nagyová, I. a Oujezdský, A. Informační a počítačová gramotnost. In: Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 71-78. ISBN 80-7041-416-2.
Nagyová, I. Multimedia Designing in Imagine Logo Environment - part 2. In: Information and Communication Technology in Education. Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 209-213. ISBN 80-7368-199-4.
Nagyová, I. Předpoklady studentů Pedagogické fakulty OU pro studium IKT. In: Zborník zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. s. 734-739. ISBN 80-8050-960-3.
Nagyová, I. a Turčáni, M. Technologie Petriho sítí při návrhu e-learningových kurzů. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. Jihočeská univerzita, 2006. s. 529-531. ISBN 80-85645-56-4.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a Nagyová, I. E-learning in bachelors' distance study. In: Distance Learning Workshop' 05. Ustroń. 2005.
Nagyová, I. a Turčáni, M. Multimedia Projects in the Imagine Logo Environment. In: Sborník konference ICTE. Ostrava: University of Ostrava, 2005. University of Ostrava, 2005. s. 245-248. ISBN 80-7368-081-5.
Nagyová, I. Vzdelávacie technológie versus technológie vzdelávania. In: Zborník zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa¨v Nitre, 2005. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa¨v Nitre, 2005. s. 370-373. ISBN 80-8050-813-5.
Nagyová, I. Základy logiky. 2005.
Nagyová, I. Zvuk a počítač. In: Sborník Národní konference o počítačích ve škole. Liberec: Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2005. Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2005. s. 122-125. ISBN 80-239-4633-1.
Nagyová, I. Course the Fundamentals of Video Program Production. In: Information and Communication Technology in Education: Sborník konference 2004-08-31 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 219-222. ISBN 80-7042-993-3.
Nagyová, I. Kurz Informační a počítačová gramotnost na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: POŠKOLE: Sborník Národní konference o počítačích ve škole 2004-04-21 Lázně Sedmihorky. Liberec: Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2004. Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2004. s. 164-166. ISBN 80-239-2598-9.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a Nagyová, I. Multimédia v práci učitele. 2004.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a Nagyová, I. Technologia informacyjna i komunikacyjna w czeskich szkolach. In: Informatyka w szkole: Sborník konference 2004-09-06 Wroclaw. Wroclaw: Instytut informatyki uniwersytetu wroclawskiego, 2004. Instytut informatyki uniwersytetu wroclawskiego, 2004. s. 37-43. ISBN 83-920799-2-2.
Nagyová, I. a Vojáček, M. Příspěvek k obsahové validitě dvou přístrojových zkoušek reaktivity. Psychologické listy. 1997, roč. 3, č. 1,
Nagyová, I. Chromatický asociační experiment. 1995.
Nagyová, I. Počítačová grafika a počítač jako pomocník učitele. 1992.
Nagyová, I. Aplikace programovacího jazyka BASIC při výkladu nové látky a při kontrole znalostí. 1991.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Kletenský JaromírÚlohy pro rozvoj informatického myšlenídiplomová 2017 
Pytlik MarekSociální sítě pro rozvoj kreativity a získávání informací na základní školediplomová 2017 
Žůrková EvaVzdělávací portál pro studium japonského jazykadiplomová 2017 
Koutníková DitaE-learningový kurz "Zásady a pravidla písemné komunikace"diplomová 2016 
Moravec JiříPočítačová gramotnost seniorůdiplomová 2016 
Podpinková PetraInformační výchova na 1. stupni základních školdiplomová 2016 
Tauber IvanInteraktivní pomůcka pro výuku vlastivědy ve 4. ročníku ZŠdiplomová 2016 
Vašek MartinAplikace pro výuku základních principů objektově orientovaného programovánídiplomová 2016 
Závodník PavelAnalýza chyb v grafických pracích studentůdiplomová 2016 
Čekalová KamilaVyužití interaktivních tabulí ve výuce na 1. stupni základních školdiplomová 2015 
Haraštová JanaAnalýza průchodu studentů kurzem Vzdělávací technologie 2diplomová 2015 
Janeček MichalWebové stránky pro podporu výuky fyziky na základní školediplomová 2015 
Krupa OndřejGoogle Classroom v prostředí Ostravské univerzitydiplomová 2015 
Lančová HanaVýuka informační výchovy na 1. stupni základních školdiplomová 2015 
Pastyřík MilanAnalýza průchodu studentů kurzem Vzdělávací technologie 1diplomová 2015 
Stromšík JiříVýuka množin s podporou ICTdiplomová 2015 
Štěrbová MartinaVýuka základů algoritmického myšlení na prvním stupni základních školdiplomová 2015 
Dědina TomášE-learning - analýza využití e-learningu ve společnostidiplomová 2014 
Marosz ZdeněkProgramování LEGO MINDSTORMS NXT v prostředí Eclipse.diplomová 2014 
Minář MartinSystém pro testování žákůdiplomová 2014 
Šopík AdamTestování a analýza počítačové gramotnosti žáků základní školydiplomová 2014 
Vostrý RomanFiremní vzdělávání zaměstnanců - systém PMCdiplomová 2014 
Babičová MarkétaE-learningový kurz předmětu Ošetřovatelské výkony a intervencediplomová 2013 
Kociánová ZuzanaSoubor lekcí pro výuku základů animace a programování ve Flashidiplomová 2013 
Válek RomanProstředí Imagine Logo ve výucediplomová 2013 
Chejn AlešSystém pro tvorbu slovníkudiplomová 2012 
Černoch JakubMultimediální opora pro výuku tvorby Applet aplikací v Javědiplomová 2012 
Fárek RobertZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IMPLEMENTACE WORKFLOW FAKTUR PŘIJATÝCH V ORGANIZACIdiplomová 2012 
Kopecký PavelIntegrace ICT do výuky vlastivědy na základní školediplomová 2012 
Mižoch LukášVýuka základů programování PHP na střední školediplomová 2012 
Otoupal MartinProgram pro podporu výuky radiolokace a elektrotechnikydiplomová 2012 
Šeděnka JanPožadavky pracovního trhu na zaměstnance v oblasti práce s PCdiplomová 2012 
Švancer PavelVyužití ICT k zefektivnění chodu stavebního bytového družstvadiplomová 2012 
Balajka PetrMultimediální podpora výuky práce se zvukemdiplomová 2011 
Baron AdamInformační systém provozního deníkudiplomová 2011 
Böhm MartinAnalýza vzdělávacích potřeb studentů prvních ročníkůdiplomová 2011 
Cuber PetrSpráva a diagnostika osobního počítače z hlediska uživatelediplomová 2011 
Janíčková RadkaKybernetická šikana a virtuální sociální sítědiplomová 2011 
Lenhart LiborProces zavádění datových schránek na úřadu prácediplomová 2011 
Pátek MichalVýuka objektově orientovaného programování v prostředí JAVAdiplomová 2011 
Zámarský MiroslavPočítačová podpora výuky fyziky žáků základní školy.diplomová 2011 
Dvořáčková MarkétaObchodní angličtina ve vzdělávání dospělýchdiplomová 2010 
Hrušková JanaPodpora výuky základů programovánídiplomová 2010 
Mihálová HelenaMultimédia ve výuce na 1. stupni základní školydiplomová 2010 
Frej RomanČeský jazyk pro 5. ročník s využitím výpočetní technikydiplomová 2009 
Holeček RadekProgram pro výuku objektového programování v Delphidiplomová 2009 
Martásek JanMonitorování provozu fotovoltaických elektrárendiplomová 2009 
Orság AlešVýuka programování na střední školediplomová 2009 
Řepka IvoModelování procesů projektové výuky v předmětu Vzdělávací technologiediplomová 2009 
Válek PetrVývoj výukové jednotky pro počítačem realizovanou výukudiplomová 2009 
Barešová JarmilaVyužití vzdělávacích technologií při výchově a vzdělávání žáků ZŠdiplomová 2008 
Smrčka RadomírALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY ? APLIKACE NOVÝCH PRINCIPŮ DO DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍdiplomová 2008 
Viktorin AlešAnalýza procesu výuky a tvorby prezentací v předmětu Vzdělávací technologiediplomová 2008 
Tajzichová MichalaKurz ICT - základní uživatelské znalosti a dovednosti číslo 111-877/2003 a učitelé Základních uměleckých školbakalářská  
Glacová LenkaPříprava a organizace informatické soutěžebakalářská 2017 
Pekárek VáclavVýuka základů tvorby webových stránekbakalářská 2017 
Ryšica JaroslavInteraktivní pomůcka pro podporu výuky vlastivědybakalářská 2017 
Dvorščáková JanaVýuka tvorby animovaných filmůbakalářská 2016 
Jež PavelPočítačová podpora výuky zeměpisubakalářská 2016 
Mikesková NikolKurz počítačové gramotnosti pro seniorybakalářská 2016 
Chylinská VeronikaVýuka informatiky bez počítačebakalářská 2015 
Hank LuděkWebové stránky pro podporu výuky Wonderware Historian Clientsbakalářská 2015 
Niče RadoslavVzdělávací portál zaměřený na základy programovacího jazyka PHPbakalářská 2015 
Troppová NicolaVyužití ICT ve výuce pro tělesně postižené dětibakalářská 2015 
Vávra TomášZapojení programovatelných robotů do výukybakalářská 2015 
Brchaň OndřejWebový portál příkladů pro využití měřících zařízení v přírodovědných předmětechbakalářská 2014 
Meca RostislavMultimediální pomůcka pro simulaci a vysvětlení algoritmů vnějšího tříděníbakalářská 2014 
Moravec JiříPrůvodce bezpečného chování na internetu pro seniorybakalářská 2014 
Tauber IvanInteraktivní pomůcka pro výuku vlastivědy ve 4. ročníku ZŠbakalářská 2014 
Bačík JakubTesty informační a počítačové gramotnosti pro studenty prvních ročníkůbakalářská 2013 
Kurečka TomášVýuka základů objektově orientovaného programováníbakalářská 2013 
Macek JaroslavInformační portál pro studenty prvních ročníků.bakalářská 2013 
Mutina MatoušWebový portál pro výuku jazyku HTMLbakalářská 2013 
Štěrbová MartinaE-learningový kurz pro výuku základů objektově orientovaného programováníbakalářská 2013 
Závodník PavelAbstraktní datový typ seznambakalářská 2013 
Dědičík PavelE-learningový kurz 'Základy grafiky a digitální fotografie' pro střední odbornou školubakalářská 2012 
Hrabovský LiborTvorba 3D grafické knihovny v Object Pascalu s použitím technologie DirectXbakalářská 2012 
Krupa Ondřej"Google Apps for Education" v podmínkách Ostravské univerzitybakalářská 2012 
Šopík AdamPodpora výuky programování v prostředí BYOBbakalářská 2012 
Vašek MartinMultimediální pomůcka pro výuku grafických formátůbakalářská 2012 
Babičová MarkétaE-learningová výuka předmětu Manažerské metody a technikybakalářská 2011 
Homola JiříKurz pro podporu výuky ADT Strom.bakalářská 2011 
Kupec TomášRozmach a využití interaktivních tabulí ve školstvíbakalářská 2011 
Wolná EvaPodpora výuky předmětu Nauka o materiálechbakalářská 2011 
Alčer ZdeněkKurz úvodu do počítačové grafiky v prostředí Moodlebakalářská 2010 
Bortlík RobinLearn me languagebakalářská 2010 
Durčák PavelPřidělování paměti při deklaraci proměnnýchbakalářská 2010 
Kopecký PavelMultimediální výuková pomůcka Vlastivědy pro žáky 4. třídy ZŠbakalářská 2010 
Mižoch LukášPočítačová gramotnost nepedagogických pracovníkůbakalářská 2010 
Pospíšilová LenkaVýuka textového editoru MS Word na střední školebakalářská 2010 
Rafaj LukášKurz pro podporu výuky objektově orientovaného programování v Imagine Logobakalářská 2010 
Reger JaromírOdborná příprava příslušníků HZSMSK v systému Moodlebakalářská 2010 
Rymařová PavlaPomůcka pro výuku abstraktních datových typůbakalářská 2010 
Šeděnka JanRozdíly dvou vzdělávacích systémů rozvoj osobnosti, nebo vědomostí.bakalářská 2010 
Švancer PavelVyužití internetu k prezentaci stavebního bytového družstvabakalářská 2010 
Ulrich RenéVizuální učební pomůcka pro výuku programování v Imagine Logobakalářská 2010 
Válek RomanZÁKLADNÍ TECHNIKY PROGRAMOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ IMAGINE LOGObakalářská 2010 
Vostrý RomanPočítačová gramotnost pro seniory.bakalářská 2010 
Balajka PetrVýuka týmové spolupráce v aplikaci MS Outlookbakalářská 2009 
Baron AdamÚvod do architektury mainframe a z/OS.bakalářská 2009 
Böhm MartinWebový portál kurzu Informační a počítačové gramotnostibakalářská 2009 
Cuber PetrMultimediální výuková opora pro aplikaci Corel Drawbakalářská 2009 
Hurtík PetrTestování a dotazování přes internetbakalářská 2009 
Janíčková RadkaVýuka tématického okruhu Člověk a jeho zdraví pro 1.stupeň ZŠbakalářská 2009 
Jurdič RadimInformační videoprezentace pro zahraniční studentybakalářská 2009 
Kus JindřichLineární abstraktní datové typybakalářská 2009 
Lenhart LiborAnalýza informačního systému Úřadu prácebakalářská 2009 
Pátek MichalVýuka algoritmů vnitřního tříděníbakalářská 2009 
Válek PetrMultimediální prezentace metropole Moravskoslezského krajebakalářská 2009 
Bednařík PetrDistanční výuková opora pro výuku programování v Imagine LOGObakalářská 2008 
Bednaříková MartinaSrovnání informační a počítačové gramotnosti žáků základních školbakalářská 2008 
Dvořáčková MarkétaVyužití výpočetní techniky a multimediálních prostředků při výuce dospělých anglickému jazykubakalářská 2008 
Gruška DavidVytvoření distanční výukové opory pro výuku tvorby prezentací pro předmět Vzdělávací technologiebakalářská 2008 
Hlaváček PetrMultimediální pomůcka při výuce předmětu Statikabakalářská 2008 
Hrušková JanaMultimediální tvorba v Imagine Logobakalářská 2008 
Mik PetrStudijní text pro výuku základů práce v aplikaci Flashbakalářská 2008 
Mužík RadovanTvorba e-learningového kursu "Zbožíznalectví a tarifní zařazení textilních výrobků" a jeho praktické nasazení při školení pracovníků celní správy.bakalářská 2008 
Neoral KarelSbírka příkladů pro výuku digitální fotografiebakalářská 2008 
Balajka PavelVyužití počítačů ve výuce vybraných předmětů na základní školebakalářská 2007 
Holeček RadekProgram pro výuku rozhodovacího procesu při zásahubakalářská 2007 
Martásek JanKurz obsluhy GPS v prostředí Moodlebakalářská 2007 
Vaškovič PetrInformační a počítačová gramotnost v prostředí MOODLEbakalářská 2007 
Zámarský MiroslavVzdělávání pracovníků konstrukce za pomoci informačních těchnologií při přechodu na programu Rhinocerosbakalářská 2007 
Kubalová KláraVýukový program pro ZŠ - Kružnice a kruhbakalářská 2006 
Pric RostislavElektronický zpěvník dětských pentatonických písníbakalářská 2006 
Smrčka RadomírVytváření statického a dynamického obsahu webu. Používané zásady a technologie.bakalářská 2006 


Kategorizace úloh pro rozvoj algoritmického myšlení u mladších žáků
Hlavní řešitelRNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Moderní formy výuky s podporou ICT při posilování kompetencí žáků v přírodovědných a technických předmětech
Hlavní řešitelRNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub