FAQ

Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkapdfzavináčosutečkacz

  
cz   en


Univerzita třetího věku

Základní informace:

V důsledku rychlého rozvoje ve všech oblastech našeho života jsme neustále nuceni k různým formám průběžného učení se, poznávání nových věcí, skutečností, získávání nových dovedností. V neustálém procesu celoživotního učení si člověk obnovuje anebo získává nové poznatky a kompetence, rozvíjí svou osobnost, a tím se zároveň i aktivně zapojuje do společenského dění. Také vzdělávání seniorů je nezbytnou podmínkou orientace v rychle se měnícím světě. Získávání nových informací a setkávání se jsou pak klíčem k vyrovnanějšímu a spokojenějšímu životu. Univerzity třetího věku se orientují na přiměřené seznamování s vědeckými poznatky v oblastech odborností pořádajících fakult. Pedagogická fakulta OU nabízí tyto dvousemestrální a čtyřsemestrální programy:

Nabízené studijní programy:

Podmínky přihlášení ke studiu:

 • věk 55+
 • vyplnění závazné elektronické přihlášky
 • zaplacení studijního poplatku, tj. 1200,- Kč za 2 semestry

Přihláška:

Způsoby přihlášení ke studiu:

Způsoby úhrady studijního poplatku:

 • Bankovním převodem (nebo poštovní poukázkou)

V případě, že nabízený program nebude otevřen (např. z důvodu nedostatečného počtu uchazečů), bude uhrazený studijní poplatek vrácen v plné výši.

Instrukce pro vyplnění elektronické přihlášky:

Po otevření elektronické přihlášky vyberte:

 • FAKULTA: pedagogická – TYP: celoživotní vzdělávání
 • Vyberte studijní program – Univerzita třetího věku….
 • přihláška musí obsahovat emailovou adresu z důvodu zasílání aktuálních informací
 • platbu proveďte po vyplnění elektronické přihlášky (při platbě uvádějte variabilní symbol a specifický symbol; bez těchto symbolů není možné identifikovat jméno účastníka kurzu). V případě, že nedojde k otevření kurzu (např. z důvodu nedostatečného počtu uchazečů), bude platba vrácena v plné výši uchazeči.

Další důležité informace:

Přednáškový cyklus

bude otevřen při minimálním počtu 50 účastníků (maximální počet – 100 účastníků). Po naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení přednáškového cyklu. Po ukončení přednáškového cyklu I. a přednáškového cyklu II. (2 akademické roky), získají účastníci certifikát.

Místo výuky:

 • budova SD, (ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava Mariánské Hory).
  Místo i učebna budou upřesněny (informace budou uchazečům zaslány emailem - na adresu uvedenou v elektronické přihlášce).

Termíny výuky:

 • Čtvrtek (1x za 14 dní) -14.10 - 16.35 hod.;
 • Začátek akademického roku = polovina září, konec akademického roku = polovina června (celkem 16 přednášek)

Jazykový kurz

bude otevřen pro maximální počet 25 účastníků. Při naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení kurzu. Kurz trvá 1 akademický rok. Účastníci kurzu získají certifikát.

Místo výuky:

 • budova G (ul. Mlýnská 5, Moravská Ostrava).
  Místo i učebna budou upřesněny (informace budou uchazečům zaslány emailem - na adresu uvedenou v elektronické přihlášce).

Termíny výuky:

Začátek akademického roku = polovina září, konec akademického roku = polovina června (celkem 16 lekcí)

Čas výuky bude upřesněn po zahájení první lekce daným lektorem.

 • Anglický jazyk pro pokročilé I. – čtvrtky v liché týdny – 10.00 – 12.25 hod.
 • Anglický jazyk pro pokročilé II. – čtvrtky v sudé týdny – 10.00 – 12.25 hod.
 • Anglický jazyk pro začátečníky I. – pátky v liché týdny – 10.00 – 12.25 hod.
 • Anglický jazyk pro začátečníky II. – pátky v sudé týdny – 10.00 – 12.25 hod. (navazující kurz AJ)
 • Německý jazyk pro začátečníky I. – pátky v liché týdny – 10.00 – 12.25 hod.
 • Německý jazyk pro začátečníky II. – pátky v sudé týdny – 10.00 – 12.25 hod. (navazující kurz NJ)

Kontakt:

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Vlastník zprávy: Mgr. Marie Marek | Aktualizováno: 27. 05. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt