FAQ

Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkapdfzavináčosutečkacz

  
cz   en


Personální složení

Pedagogická fakulta


 

DĚKANÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY

Úsek děkana
Děkan
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkajarmarazavináčosutečkacz
děkan PdF OU
 
telefon: 553 46 2501, 597 09 2501
553 46 2605, 597 09 2605
602 572 895
 
Sekretariát děkana
Zmrzlíková Michaela e-mail: michaelatečkazmrzlikovazavináčosutečkacz
sekretářka děkana
 
telefon: 734 692 927
553 46 2502, 597 09 2502
 
Personální útvar
Hynková Šárka, Mgr. e-mail: sarkatečkahynkovazavináčosutečkacz
personalistka PdF
 
telefon: 553 46 2511, 597 09 2511
 
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Adamcová Lenka, Ing. e-mail: lenkatečkaadamcovazavináčosutečkacz
tajemnice PdF
 
telefon: 553 46 2503, 597 09 2503
736 757 935
 
Kozelský Jaroslav, PaedDr. e-mail: jaroslavtečkakozelskyzavináčosutečkacz
tajemník PdF OU - zástup
 
telefon: 553 46 2503, 597 09 2503
734 281 116
553 46 1703, 597 09 1703
 
Referát
Kapicová Jana, Ing. e-mail: janatečkakapicovazavináčosutečkacz
referentka
 
telefon: 553 46 2505, 597 09 2505
 
Matušková Ivana, Bc. e-mail: ivanatečkamatuskovazavináčosutečkacz
referentka
 
telefon: 553 46 2509, 597 09 2509
 
Úsek proděkanky pro studium
Proděkanka
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail: katerinatečkakostolanyovazavináčosutečkacz
proděkanka pro studium
 
telefon: 553 46 2510, 597 09 2510
553 46 2625, 597 09 2625
739 504 633
 
Studijní oddělení
Böhm Radek e-mail: radektečkabohmzavináčosutečkacz
referent studijního oddělení PdF
 
telefon: 553 46 2512, 597 09 2512
 
Fukalová Marie, Bc. e-mail: marietečkafukalovazavináčosutečkacz
referentka studijního oddělení PdF
 
telefon: 553 46 2514, 597 09 2514
 
Geierová Alena, Mgr. e-mail: alenatečkageierovazavináčosutečkacz
referentka studijního oddělení PdF
 
telefon: 553 46 2516, 597 09 2516
 
Jakubková Lucie, Bc. e-mail: lucietečkajakubkovazavináčosutečkacz
referentka studijního oddělení PdF
 
telefon: 553 46 2517, 597 09 2517
 
Valchař Aleš, Mgr. e-mail: alestečkavalcharzavináčosutečkacz
vedoucí studijního oddělení PdF
 
telefon: 553 46 2711, 597 09 2711
 
Referát praxí
Kozelská Michaela e-mail: michaelatečkakozelskazavináčosutečkacz
referentka praxí
 
telefon: 553 46 2513, 597 09 2513
 
Pešlová Eva, Bc. e-mail: evatečkapeslovazavináčosutečkacz
referentka recipročních aktivit
 
telefon: 553 46 2519, 597 09 2519
 
Úsek proděkanky pro vědu, výzkum, umění a zahraniční vztahy
Proděkanka
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: dianatečkasvobodovazavináčosutečkacz
proděkanka pro vědu, výzkum, umění a zahraniční vztahy
 
telefon: 553 46 2635, 597 09 2635
731 696 960
 
Oddělení pro vědu, výzkum, umění - referát
Havrlantová Zuzana, Ing. e-mail: zuzanatečkahavrlantovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2506, 597 09 2506
 
Oddělení pro zahraniční vztahy - referát
Lipowská Renáta, Mgr. e-mail: renatatečkalipowskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2536, 597 09 2536
553 46 2507, 597 09 2507
 
Schmejkalová Ivana, Mgr. e-mail: ivanatečkaschmejkalovazavináčosutečkacz
referentka pro zahraniční vztahy
 
telefon: 553 46 2508, 597 09 2508
733 169 894
 
Úsek proděkana pro rozvoj
Proděkan
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail: svatopluktečkaslovakzavináčosutečkacz
proděkan pro rozvoj
 
telefon: 553 46 2610, 597 09 2610
605 249 665
 
Oddělení pro rozvoj - referát
Havrlantová Zuzana, Ing. e-mail: zuzanatečkahavrlantovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2506, 597 09 2506
 
Oddělení pro podporu projektů
Fialová Ivana, PhDr. e-mail: ivanatečkafialovazavináčosutečkacz
vedoucí projektového oddělení
 
telefon: 734 783 481
553 46 2722, 597 09 2722
 
Cabala Milan, Bc. e-mail: milantečkacabalazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 4016, 597 09 4016
 
Fojtíková Kateřina e-mail: katerinatečkafojtikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 4015, 597 09 4015
 
Jančálková Vendula, Ing. e-mail: vendulatečkajancalkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 734 783 483
553 46 4024, 597 09 4024
 

KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY

Vedení katedry
Vedení KHV
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail: jiritečkakusakzavináčosutečkacz
vedoucí KHV
 
telefon: 553 46 2526, 597 09 2526
603 749 646
 
Kozel David, PhDr., Ph.D. e-mail: davidtečkakozelzavináčosutečkacz
tajemník KHV
 
telefon: 553 46 2528, 597 09 2528
 
Sekretariát
Kanurkovová Alena e-mail: alenatečkakanurkovovazavináčosutečkacz
sekretářka KHV
 
telefon: 553 46 2527, 597 09 2527
 
Členové katedry
Profesoři
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc. e-mail: jantečkamazurekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2530, 597 09 2530
 
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc. e-mail: kareltečkasteinmetzzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2530, 597 09 2530
 
Docenti
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkaspisarzavináčosutečkacz
koordinátor LLP – Erasmus
 
telefon: 553 46 2532, 597 09 2532
 
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: veronikatečkasevcikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2533, 597 09 2533
775 108 019
 
Odborní asistenti
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail: jiritečkakusakzavináčosutečkacz
vedoucí KHV
 
telefon: 553 46 2526, 597 09 2526
603 749 646
 
Kozel David, PhDr., Ph.D. e-mail: davidtečkakozelzavináčosutečkacz
tajemník KHV
 
telefon: 553 46 2528, 597 09 2528
 
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. e-mail: jaromirtečkazubicekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2534, 597 09 2534
 
Externisté
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2527, 597 09 2527
 
Frostová Jana, doc. MgA., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2527, 597 09 2527
 
Galatenko Jurij e-mail:  

 
telefon: 553 46 2527, 597 09 2527
 
Marhevská Věra, Mgr., Ph.D. e-mail: veratečkamarhevskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2527, 597 09 2527
 
Sedláček Marek, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2527, 597 09 2527
 
Střílková Daniela, Mgr., Ph.D. e-mail: danielatečkastrilkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2527, 597 09 2527
 
Suchomelová Aneta, Ing. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2527, 597 09 2527
 
Václavíková Petra, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2527, 597 09 2527
 

KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Vedení katedry
Vedení KVV
Cieslar Milan, Mgr., PhD. e-mail: milantečkacieslarzavináčosutečkacz
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV, katedrový koordinátor LLP - Erasmus
 
telefon: 553 46 2538, 597 09 2538
 
Sekretariát KVV
Lipowská Renáta, Mgr. e-mail: renatatečkalipowskazavináčosutečkacz
sekretářka KVV
referentka pro zahraniční vztahy PdF
 
telefon: 553 46 2536, 597 09 2536
553 46 2507, 597 09 2507
 
Členové katedry
Profesoři
Chovanec Ivo, prof., akad. sochař e-mail: ivotečkachovaneczavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2539, 597 09 2539
 
Docenti
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: jakubtečkaguziurzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2541, 597 09 2541
 
Odborní asistenti
Cieslar Milan, Mgr., PhD. e-mail: milantečkacieslarzavináčosutečkacz
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV, katedrový koordinátor LLP - Erasmus
 
telefon: 553 46 2538, 597 09 2538
 
Koudela Tomáš, Mgr. e-mail: tomastečkakoudelazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2541, 597 09 2541
 
Sedlíková Kristina, Mgr. BcA. e-mail: kristinatečkasedlikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2541, 597 09 2541
 
Sztablová Danuše, PhDr., Ph.D. e-mail: danusetečkasztablovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2545, 597 09 2545
 
Vorel Ondřej, PhDr., ArtD. e-mail: ondrejtečkavorelzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2535, 597 09 2535
 
Externisté
Kocián Jaroslav, MgA. e-mail: jaroslavtečkakocianzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2545, 597 09 2545
 
Kotlíková Dagmar, Mgr. e-mail: dagmartečkakotlikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2545, 597 09 2545
 
Lepík Karel, doc., akad. malíř e-mail: kareltečkalepikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2540, 597 09 2540
 
Witasek Roman, M.A. e-mail: romantečkawitasekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2535, 597 09 2535
 

KATEDRA STUDIÍ LIDSKÉHO POHYBU

Vedení katedry
Vedení KSLP
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
 
telefon: 607 762 933
553 46 2580, 597 09 2580
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Sekretariát KSLP
Pavlorková Martina, Ing. e-mail: martinatečkapavlorkovazavináčosutečkacz
referentka, koordinátor zahraničních vztahů
 
telefon: 553 46 2581, 597 09 2581
 
Pedagogičtí poradci
Poradci
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
 
telefon: 607 762 933
553 46 2580, 597 09 2580
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Členové katedry
Profesoři
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail: frantisektečkavaverkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2585, 597 09 2585
 
Docenti
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
 
telefon: 607 762 933
553 46 2580, 597 09 2580
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 
Odborní asistenti
Kaštovská Barbora, Mgr. e-mail: barboratečkakastovskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2585, 597 09 2585
 
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail: lukastečkacipryanzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
 
telefon: 553 46 2594, 597 09 2594
 
Elavsky Steriani, Mgr. e-mail: sterianitečkaelavskyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2592, 597 09 2592
 
Farana Roman, Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkafaranazavináčosutečkacz
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
 
telefon: 553 46 2596, 597 09 2596
 
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D. e-mail: hanatečkaklimtovazavináčosutečkacz
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Minárik Roman, Mgr. e-mail: romantečkaminarikzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Sebera Michal, Mgr. e-mail: michaltečkaseberazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2589, 597 09 2589
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkavalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Zahradník David, Mgr., Ph.D. e-mail: davidtečkazahradnikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2588, 597 09 2588
 
Technik
Janeček Michal, Mgr. e-mail: michaltečkajanecekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2586, 597 09 2586
553 46 2584, 597 09 2584
 
Externisté
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Cuberková Jarmila, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2599, 597 09 2599
 
Klimková Alena, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Kubánková Lucie, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Pacut Miroslav, Mgr. e-mail: miroslavtečkapacutzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Skeřil Michal, PaedDr. e-mail: michaltečkaskerilzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail: lukastečkacipryanzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
 
telefon: 553 46 2594, 597 09 2594
 
Farana Roman, Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkafaranazavináčosutečkacz
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
 
telefon: 553 46 2596, 597 09 2596
 
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
 
telefon: 607 762 933
553 46 2580, 597 09 2580
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkavalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail: frantisektečkavaverkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2585, 597 09 2585
 
Zahradník David, Mgr., Ph.D. e-mail: davidtečkazahradnikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2588, 597 09 2588
 

KATEDRA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

Vedení katedry
Vedení KOV
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail: denisatečkalabischovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2601, 597 09 2601
 
Sekretariát KOV
Srovnalová Pavlína, Bc. e-mail: pavlinatečkasrovnalovazavináčosutečkacz
sekretářka KOV
 
telefon: 553 46 2602, 597 09 2602
 
Členové katedry
Docenti
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkajarmarazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2501, 597 09 2501
553 46 2605, 597 09 2605
602 572 895
 
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail: denisatečkalabischovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2601, 597 09 2601
 
Odborní asistenti
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD. e-mail: lucjantečkaklimszazavináčosutečkacz
koordinátor LLP - Erasmus
 
telefon: 553 46 2604, 597 09 2604
 
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D. e-mail: oldrichtečkasolanskyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2603, 597 09 2603
 
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail: jozeftečkaszymeczekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2604, 597 09 2604
 

KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY

Vedení katedry
Vedení KPV
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail: svatopluktečkaslovakzavináčosutečkacz
vedoucí KPV
 
telefon: 553 46 2610, 597 09 2610
605 249 665
 
Členové katedry
Docenti
Merenda Miroslav, doc. Dr. Ing. e-mail: miroslavtečkamerendazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 322 134
553 46 2612, 597 09 2612
 
Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D. e-mail: ladislavtečkarudolfzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2615, 597 09 2615
 
Odborní asistenti
Dostál Pavel, Ing., Ph.D. e-mail: paveltečkadostalzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2614, 597 09 2614
 
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail: svatopluktečkaslovakzavináčosutečkacz
vedoucí KPV
 
telefon: 553 46 2610, 597 09 2610
605 249 665
 
Švrčinová Veronika, Mgr. e-mail: veronikatečkasvrcinovazavináčosutečkacz
tajemník KPV, koordinátor pro Erasmus
 
telefon: 553 46 2613, 597 09 2613
 
Tvarůžka Václav, Mgr., Ph.D. e-mail: vaclavtečkatvaruzkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2621, 597 09 2621
553 46 2620, 597 09 2620
 
Externisté
Rychlíková Berta, doc. Ing., CSc. e-mail: bertatečkarychlikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2614, 597 09 2614
 
Šubert Jan, PaedDr., PhD. e-mail: jantečkasubertzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2616, 597 09 2616
 
Vala Miroslav, Ing., CSc. e-mail: miroslavtečkavalazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2616, 597 09 2616
 
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. e-mail: hanatečkavankovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2616, 597 09 2616
 
Vaněk Vladimír, PaedDr., CSc. e-mail: vladimirtečkavanekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2616, 597 09 2616
 

KATEDRA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Vedení katedry
Vedení KIK
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail: katerinatečkakostolanyovazavináčosutečkacz
vedoucí KIK
 
telefon: 553 46 2510, 597 09 2510
553 46 2625, 597 09 2625
739 504 633
 
Oujezdský Aleš, Ing., Ph.D. e-mail: alestečkaoujezdskyzavináčosutečkacz
tajemník KIK
 
telefon: 553 46 2627, 597 09 2627
 
Sekretariát KIK
Franková Romana e-mail: romanatečkafrankovazavináčosutečkacz
sekretářka KIK
 
telefon: 553 46 2626, 597 09 2626
 
Členové katedry
Profesoři
Turčáni Milan, prof. Ing., CSc. e-mail: milantečkaturcanizavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Docenti
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail: katerinatečkakostolanyovazavináčosutečkacz
vedoucí KIK
 
telefon: 553 46 2510, 597 09 2510
553 46 2625, 597 09 2625
739 504 633
 
Odborní asistenti
Kapoun Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail: paveltečkakapounzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2628, 597 09 2628
 
Klubal Libor, Mgr. Bc. e-mail: libortečkaklubalzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2730, 597 09 2730
 
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. e-mail: ingridtečkanagyovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2630, 597 09 2630
 
Oujezdský Aleš, Ing., Ph.D. e-mail: alestečkaoujezdskyzavináčosutečkacz
tajemník KIK
 
telefon: 553 46 2627, 597 09 2627
 
Prextová Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail: tatianatečkaprextovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2631, 597 09 2631
 
Takács Ondřej, Ing., Ph.D. e-mail: ondrejtečkatakacszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2632, 597 09 2632
 
Technici učeben
Šubrt Jiří, Mgr. e-mail: jiritečkasubrtzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2633, 597 09 2633
553 46 2629, 597 09 2629
 
Externisté
Homan Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail: alestečkahomanzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Vlček Martin, Mgr. e-mail: martintečkavlcekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY S DIDAKTIKOU

Vedení katedry
Vedení KCD
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: dianatečkasvobodovazavináčosutečkacz
vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
 
telefon: 553 46 2635, 597 09 2635
731 696 960
 
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: ivanatečkagejgusovazavináčosutečkacz
tajemnice KCD; vedoucí oddělení studia českého jazyka se zaměřením na vzdělávání, učitelství českého jazyka pro ZŠ a bohemistiky v praxi
 
telefon: 553 46 2639, 597 09 2639
731 696 962
 
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail: olgatečkakubeczkovazavináčosutečkacz
vedoucí Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
 
telefon: 553 46 2642, 597 09 2642
 
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: radanatečkametelkovazavináčosutečkacz
vedoucí oddělení pro 1. stupeň ZŠ a pro MŠ
 
telefon: 553 46 2644, 597 09 2644
 
Sekretariát KCD
Nohelová Šárka e-mail: sarkatečkanohelovazavináčosutečkacz
sekretářka KCD
 
telefon: 553 46 2636, 597 09 2636
 
Členové katedry
Profesoři
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail: janatečkasvobodovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2637, 597 09 2637
 
Docenti
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: ivanatečkagejgusovazavináčosutečkacz
tajemnice KCD; vedoucí oddělení studia českého jazyka se zaměřením na vzdělávání, učitelství českého jazyka pro ZŠ a bohemistiky v praxi
 
telefon: 553 46 2639, 597 09 2639
731 696 962
 
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: evatečkahoeflerovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2638, 597 09 2638
 
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: radanatečkametelkovazavináčosutečkacz
vedoucí oddělení pro 1. stupeň ZŠ a pro MŠ
 
telefon: 553 46 2644, 597 09 2644
 
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: dianatečkasvobodovazavináčosutečkacz
vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
 
telefon: 553 46 2635, 597 09 2635
731 696 960
 
Odborní asistenti
Hrdličková Marcela, Mgr. e-mail: marcelatečkahrdlickovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2642, 597 09 2642
 
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail: olgatečkakubeczkovazavináčosutečkacz
vedoucí Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
 
telefon: 553 46 2642, 597 09 2642
 
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D. e-mail: pavlinatečkakuldanovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2643, 597 09 2643
 
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail: radomiltečkanovakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2713, 597 09 2713
 
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D. e-mail: kamilatečkasekerovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2645, 597 09 2645
 
Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
Vedení kabinetu
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail: olgatečkakubeczkovazavináčosutečkacz
vedoucí Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
 
telefon: 553 46 2642, 597 09 2642
 
Členové kabinetu
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: ivanatečkagejgusovazavináčosutečkacz
tajemnice KCD; vedoucí oddělení studia českého jazyka se zaměřením na vzdělávání, učitelství českého jazyka pro ZŠ a bohemistiky v praxi
 
telefon: 553 46 2639, 597 09 2639
731 696 962
 
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: evatečkahoeflerovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2638, 597 09 2638
 
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail: radomiltečkanovakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2713, 597 09 2713
 
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail: janatečkasvobodovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2637, 597 09 2637
 

KATEDRA MATEMATIKY S DIDAKTIKOU

Vedení katedry
Vedení KMD
Krpec Radek, RNDr., Ph.D. e-mail: radektečkakrpeczavináčosutečkacz
vedoucí KMD
 
telefon: 553 46 2646, 597 09 2646
 
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D. e-mail: renatatečkazemanovazavináčosutečkacz
tajemník KMD
 
telefon: 553 46 2650, 597 09 2650
 
Sekretariát KMD
Nohelová Šárka e-mail: sarkatečkanohelovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2636, 597 09 2636
 
Členové katedry
Odborní asistenti
Barot Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail: tomastečkabarotzavináčosutečkacz
katedrový koordinátor LLP - Erasmus
 
telefon: 553 46 2650, 597 09 2650
 
Krpec Radek, RNDr., Ph.D. e-mail: radektečkakrpeczavináčosutečkacz
vedoucí KMD
 
telefon: 553 46 2646, 597 09 2646
 
Pisklák Bohuslav, PhDr., CSc. e-mail: bohuslavtečkapisklakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2649, 597 09 2649
 
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D. e-mail: renatatečkazemanovazavináčosutečkacz
tajemník KMD
 
telefon: 553 46 2650, 597 09 2650
 
Externisté
Květoň Pavel, doc. RNDr., CSc. e-mail: paveltečkakvetonzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2652, 597 09 2652
 
Novotná Vilma, RNDr. e-mail: vilmatečkanovotnazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2649, 597 09 2649
 
Votava Milan, doc. RNDr., CSc. e-mail: milantečkavotavazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2650, 597 09 2650
 

KATEDRA PEDAGOGIKY A ANDRAGOGIKY

Vedení katedry
Vedení KPD
Malach Josef, doc. PhDr., CSc. e-mail: joseftečkamalachzavináčosutečkacz
vedoucí KPD
 
telefon: 553 46 2715, 597 09 2715
731 505 280
 
Červenková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkacervenkovazavináčosutečkacz
tajemnice KPD
 
telefon: 553 46 2717, 597 09 2717
 
Rozsypalová Martina, Mgr. Bc. e-mail: martinatečkarozsypalovazavináčosutečkacz
katedrový koordinátor LLP Erasmus
 
telefon: 553 46 2720, 597 09 2720
 
Sekretariát KPD
Matýsková Gabriela e-mail: gabrielatečkamatyskovazavináčosutečkacz
sekretářka KPD
 
telefon: 553 46 2716, 597 09 2716
 
Členové katedry
Docenti
Malach Josef, doc. PhDr., CSc. e-mail: joseftečkamalachzavináčosutečkacz
vedoucí KPD
 
telefon: 553 46 2715, 597 09 2715
731 505 280
 
Odborní asistenti
Červenková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkacervenkovazavináčosutečkacz
tajemnice KPD
 
telefon: 553 46 2717, 597 09 2717
 
Chmura Milan, Mgr., Ph.D. e-mail: milantečkachmurazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2718, 597 09 2718
 
Prokešová Miriam, PaedDr., Ph.D. e-mail: miriamtečkaprokesovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2721, 597 09 2721
 
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. e-mail: zuzanatečkasikorovazavináčosutečkacz
proděkanka pro vědu a výzkum
 
telefon: 553 46 2719, 597 09 2719
 
Sklenářová Nikola, Mgr., Ph.D. e-mail: nikolatečkasklenarovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2723, 597 09 2723
 
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. e-mail: marektečkavaclavikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2723, 597 09 2723
 
Externisté
Běhalová Zuzana, Ing., MBA e-mail: zuzanatečkabehalovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Bouda Tomáš, PaedDr. e-mail: tomastečkaboudazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2697, 597 09 2697
777 723 747
 
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D. e-mail: irmatečkakanovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Pavlica Karel, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1923, 597 09 1923
 
Rangl Martin, PaedDr. e-mail: martintečkaranglzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3047, 597 09 3047
 
Rozsypalová Martina, Mgr. Bc. e-mail: martinatečkarozsypalovazavináčosutečkacz
katedrový koordinátor LLP Erasmus
 
telefon: 553 46 2720, 597 09 2720
 
Trykar Miroslav, Mgr. e-mail: miroslavtečkatrykarzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Vavříková Hana, PhDr. e-mail: hanatečkavavrikovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Vicherková Dana, Mgr. e-mail: danatečkavicherkovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Viktorin Aleš, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Zapletal Bedřich, Mgr. e-mail: bedrichtečkazapletalzavináčosutečkacz

 
telefon: 596 788 028
733 768 429
 

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Vedení katedry
Vedení SPG
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: petrtečkafraniokzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2666, 597 09 2666
734 366 447
 
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: evatečkazezulkovazavináčosutečkacz
tajemnice katedry
 
telefon: 553 46 2668, 597 09 2668
 
Sekretariát SPG
Krpcová Zlatuše, Bc. e-mail: zlatusetečkakrpcovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 2667, 597 09 2667
 
Členové katedry
Docenti
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: petrtečkafraniokzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2666, 597 09 2666
734 366 447
 
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. e-mail: martintečkakalejazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2672, 597 09 2672
 
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: evatečkazezulkovazavináčosutečkacz
tajemnice katedry
 
telefon: 553 46 2668, 597 09 2668
 
Odborní asistenti
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkaadamuszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2670, 597 09 2670
 
Hampl Igor, Mgr., Ph.D. e-mail: igortečkahamplzavináčosutečkacz
katedrový koordinátor LLP - Erasmus
 
telefon: 553 46 2673, 597 09 2673
 
Janků Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail: katerinatečkajankuzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2670, 597 09 2670
 
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D. e-mail: danielatečkakilduffzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2672, 597 09 2672
 
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D. e-mail: renatatečkakovarovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2669, 597 09 2669
 
Novohradská Hana, Mgr. e-mail: hanatečkanovohradskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2671, 597 09 2671
 
Externisté
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. e-mail: petratečkabartovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 276
 
Barvíková Jana, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Čermáková Jana, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 596 746 805
596 768 131
 
Havlíková Eva, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Jakobová Anna, PaedDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Klugová Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkaklugovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kunzová Kateřina, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Kysučan Jaroslav, doc. PhDr., CSc. e-mail: jaroslavtečkakysucanzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2672, 597 09 2672
 
Medřická Hana, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 373 612
 
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. e-mail: kristynatečkamilkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 281
 
Chlebcová Helena, Mgr. e-mail: helenatečkamravcovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2670, 597 09 2670
 
Návratová Kamila, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail: tomastečkapiskovskyzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 111
597 373 644
 
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail: janatečkaswierkoszovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2672, 597 09 2672
 
Šipula David, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 372 723
 
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail: pavlatečkastalmachovazavináčosutečkacz

 
telefon: 605 721 144
 
Mamula Teufelová Lucie, Mgr., DiS. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail: vladimiratečkavankovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 

KATEDRA PREPRIMÁRNÍ A PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Vedení katedry
Vedení KPA
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail: ondrejtečkasimikzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2677, 597 09 2677
731 639 623
 
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail: tatanatečkagobelovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: radmilatečkaburkovicovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství MŠ
 
telefon: 553 46 2678, 597 09 2678
 
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: alenatečkaseberovazavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Sekretariát KPA
Ramíková Šárka, Bc. e-mail: sarkatečkaramikovazavináčosutečkacz
sekretářka KPA
 
telefon: 553 46 2676, 597 09 2676
 
Členové katedry
Docenti
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: radmilatečkaburkovicovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství MŠ
 
telefon: 553 46 2678, 597 09 2678
 
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: alenatečkaseberovazavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Odborní asistenti
Fodorová Karin, PhDr. Bc. e-mail: karintečkafodorovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2675, 597 09 2675
 
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail: tatanatečkagobelovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. e-mail: simonatečkahendrychovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2682, 597 09 2682
 
Káňová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail: zanetatečkakanovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2680, 597 09 2680
 
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkakaraffazavináčosutečkacz
katedrový koordinátor mobilit učitelů a studentů
 
telefon: 553 46 2681, 597 09 2681
 
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail: ondrejtečkasimikzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2677, 597 09 2677
731 639 623
 
Externisté
Dalová Radka, MgA. e-mail: radkatečkadalovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Durčáková Hana, Mgr. e-mail: hanatečkadurcakovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Volkmerová Hana, MgA. e-mail: hanatečkavolkmerovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Hanuš Daniel, Mgr. et Mgr., LL.M. e-mail:  

 
telefon:  
 
Helebrantová Věra, PaedDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Hegarová Helena, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Chalupníková Kateřina, MgA. e-mail: katerinatečkachalupnikovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Keprtová Kateřina, Mgr. e-mail: katerinatečkakeprtovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kovář Petr, MUDr. e-mail: petrtečkakovarzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kovaříková Jaroslava, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Musiol Kuchnová Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Kožušníková Helena, Mgr. e-mail: helenatečkakozusnikovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Leškaničová Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkaleskanicovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Navrátilová Jana, Mgr. e-mail: janatečkanavratilovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Novosad Martin, Mgr. e-mail: martintečkanovosadzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Otavová Marcela, Mgr. Bc. e-mail: marcelatečkaotavovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Polzerová Eva, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Přílučíková Libuše, Mgr. e-mail: libusetečkaprilucikovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ries Lumír, prof. PhDr., CSc. e-mail: lumirtečkarieszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2675, 597 09 2675
 
Strmisková Tereza, MgA. e-mail: terezatečkastrmiskovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Šelleová Miluše, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Tomášová Alexandra, Mgr. e-mail: alexandratečkatomasovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2684, 597 09 2684
 
Vozáriková Jana, Mgr. e-mail: janatečkavozarikovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Oddělení primární pedagogiky
Členové oddělení
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail: tatanatečkagobelovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Káňová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail: zanetatečkakanovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2680, 597 09 2680
 
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: alenatečkaseberovazavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Oddělení preprimární pedagogiky
Členové oddělení
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: radmilatečkaburkovicovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství MŠ
 
telefon: 553 46 2678, 597 09 2678
 
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. e-mail: simonatečkahendrychovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2682, 597 09 2682
 
Oddělení univerzitního základu
Členové oddělení
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail: tatanatečkagobelovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
 
telefon: 553 46 2679, 597 09 2679
 
Oddělení přírodovědné a společenskovědní složky studia
Členové oddělení
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail: ondrejtečkasimikzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2677, 597 09 2677
731 639 623
 
Oddělení dramatické výchovy
Členové oddělení
Káňová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail: zanetatečkakanovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2680, 597 09 2680
 
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkakaraffazavináčosutečkacz
katedrový koordinátor mobilit učitelů a studentů
 
telefon: 553 46 2681, 597 09 2681
 

CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vedení centra
Vedení CDV
Bouda Tomáš, PaedDr. e-mail: tomastečkaboudazavináčosutečkacz
vedoucí CDV
 
telefon: 553 46 2697, 597 09 2697
777 723 747
 
Členové CDV
Odborní asistenti
Bouda Tomáš, PaedDr. e-mail: tomastečkaboudazavináčosutečkacz
vedoucí CDV
 
telefon: 553 46 2697, 597 09 2697
777 723 747
 
Odborné referentky
Marek Marie, Mgr. e-mail: marietečkamarekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2698, 597 09 2698
 

KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE

Vedení katedry
Vedení KPE
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D. e-mail: terezatečkakimplovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2685, 597 09 2685
 
Badošek Radim, PhDr., Ph.D. e-mail: radimtečkabadosekzavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2687, 597 09 2687
 
Sekretariát
Krömrová Kateřina, Bc. e-mail: katerinatečkakromrovazavináčosutečkacz
sekretářka KPE
 
telefon: 553 46 2686, 597 09 2686
 
Členové katedry
Docenti
Koukola Bohumil, doc. PhDr., CSc. e-mail: bohumiltečkakoukolazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2692, 597 09 2692
 
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: alenatečkapetrovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2692, 597 09 2692
 
Plevová Irena, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: irenatečkaplevovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2688, 597 09 2688
 
Odborní asistenti
Badošek Radim, PhDr., Ph.D. e-mail: radimtečkabadosekzavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2687, 597 09 2687
 
Hurda Pavel, PhDr., Ph.D. e-mail: paveltečkahurdazavináčosutečkacz
pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 2693, 597 09 2693
 
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D. e-mail: terezatečkakimplovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2685, 597 09 2685
 
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. e-mail: luciatečkalackovazavináčosutečkacz
koordinátor ERASMu a pedagogický poradce pro VKZ
 
telefon: 553 46 2693, 597 09 2693
 
Neusar Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail: alestečkaneusarzavináčosutečkacz
odborný asistent
 
telefon: 553 46 2690, 597 09 2690
 
Svoboda Jan, PhDr. e-mail: jantečkasvobodazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2690, 597 09 2690
 
Externisté
Babincová Radka, Mgr. et Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Biolek Marek, Mgr. e-mail: marektečkabiolekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2689, 597 09 2689
 
Havlíková Hilda, PhDr. Mgr. e-mail: hildatečkahavlikovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. e-mail: radkatečkakozakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1609, 597 09 1609
731 682 560
 
Khýr Marek, Mgr. e-mail: marektečkakhyrzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2689, 597 09 2689
 
Novotná Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkanovotnazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Pavlas Ivan, PhDr., PhD. e-mail: ivantečkapavlaszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2691, 597 09 2691
 
Peterková Lucie, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2689, 597 09 2689
 
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Strnadlová Alice, PhDr. e-mail: alicetečkastrnadlovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2688, 597 09 2688
 
Svobodová Lenka, PhDr. e-mail: lenkatečkasvobodovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Šišák Petr, PhDr. e-mail: petrtečkasisakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2689, 597 09 2689
 

CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY

Vedení centra
Vedení CJP
Klimszová Slavomíra, Mgr. e-mail: slavomiratečkaklimszovazavináčosutečkacz
vedoucí CJP
 
telefon: 553 46 2702, 597 09 2702
 
Sekretariát CJP
Helánová Šárka e-mail: sarkatečkahelanovazavináčosutečkacz
sekretářka CJP
 
telefon: 553 46 2701, 597 09 2701
 
Členové centra
Odborné asistentky
Cindlerová Ivona, Mgr. e-mail: ivonatečkacindlerovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2700, 597 09 2700
 
Klimszová Slavomíra, Mgr. e-mail: slavomiratečkaklimszovazavináčosutečkacz
vedoucí CJP
 
telefon: 553 46 2702, 597 09 2702
 
Trnová Michaela, Mgr. e-mail: michaelatečkatrnovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2704, 597 09 2704
 

KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Vedení katedry
Vedení PES
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. e-mail: juliustečkasekerazavináčosutečkacz
vedoucí PES
 
telefon: 553 46 2656, 597 09 2656
731 193 897
 
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D. e-mail: hanatečkacisovskazavináčosutečkacz
tajemnice PES
 
telefon: 553 46 2658, 597 09 2658
 
Sekretariát PES
Vítková Pavlína, Bc. e-mail: pavlinatečkavitkovazavináčosutečkacz
sekretářka PES
 
telefon: 553 46 2657, 597 09 2657
 
Členové katedry
Docenti
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. e-mail: juliustečkasekerazavináčosutečkacz
vedoucí PES
 
telefon: 553 46 2656, 597 09 2656
731 193 897
 
Odborní asistenti
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D. e-mail: hanatečkacisovskazavináčosutečkacz
tajemnice PES
 
telefon: 553 46 2658, 597 09 2658
 
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. e-mail: hanatečkakubickovazavináčosutečkacz
koordinátor pro Erasmus
 
telefon: 553 46 2661, 597 09 2661
 
Richterová Bohdana, Mgr. e-mail: bohdanatečkarichterovazavináčosutečkacz
garant odborných praxí
 
telefon: 553 46 2660, 597 09 2660
 
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail: ondrejtečkasekerazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2660, 597 09 2660
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt