FAQ

Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkapdfzavináčosutečkacz

  
cz   en


Reciproční aktivity

Na Pedagogické fakultě OU je realizován jedinečný a naprosto ojedinělý model recipročních aktivit, které jsou nabízeny studentům PdF OU.

Kdo může recipročních aktivit našich studentů využít?

Reciproční aktivity může využít každá instituce, s níž je podepsána reciproční rámcová smlouva.

Reciproční aktivity jsou nově definovány na Portálu PdF OU, kde se studenti na jednotlivé aktivity elektronicky přihlašují.

Veškerou správu a zajištění aktivit koordinuje Referát praxí PdF OU.

Jak často jsou reciproční aktivity vkládány na Portál?

Reci-aktivity jsou vkládány denně na základě požadavků institucí.

Co všechno mohou studenti zabezpečit?

Na základě zkušeností a koordinace aktivit nabízí PdF OU tyto reciproční aktivity:

 • pravidelné vedení kroužků (výtvarných, hudebních, tanečních, sportovních, logických, logopedie, reedukace SPU);
 • doučování dětí;
 • asistenti ve výuce (pomáhají dětem a vyučujícímu v průběhu výuky);
 • vychovatelé a noční hlídači na školách v přírodě;
 • doprovody (na plavání, do zoo, na koncerty, do kina, na nejrůznější akce a výstavy);
 • malování na zdi v prostorách školy (slepé mapy, tematicky zaměřené malby dle umístění např. učebny, chodby);
 • studenti PdF OU jsou aktivně proškolováni kurzem zdravotníka zotavovacích akcí, a mohou tak jezdit na výlety, ozdravné pobyty, školy v přírodě jako zdravotníci;
 • zajišťování jednorázových aktivit na projektových dnech, nejrůznějších akcích (sportovní den, orientační den, Den dětí, Den Země, Halloween, Mikuláš);
 • vystupování na slavnostech školy (hudební, taneční vystoupení);
 • vytváření prezentací na nejrůznější témata a pořádání soutěží pro děti (projekty Frajeři nekouří, Frajeři neberou drogy);
 • účast na lyžařských kurzech – instruktoři lyžování a instruktoři snowboardingu (mají licenci);
 • správa webových stránek institucí, úprava fotografií.

Co studentům tento model recipročních aktivit přináší?

Reciproční aktivity studentům hlavně přinášejí zkušenosti a zážitky, mohou teorii převést do praxe; situace, které na aktivitách nastanou, mohou pak s vyučujícími v průběhu výuky teorie rozebrat, mohou si vyzkoušet činnosti nejen ze svého oboru, aktivně se zapojují do aktivit s dětmi a získávají tak velmi důležité kontakty a zkušenosti.

Jak jsou studenti motivováni ze strany PdF OU?

 • za pět jednorázových aktivit či pravidelné vedení kroužku získávají předmět typu C za čtyři kredity;
 • jsou ohodnoceni mimořádným stipendiem za reciproční aktivity;
 • jsou vybaveni potřebnými dokumenty BOZP, mlčenlivost a hodnocení studenta na reciproční aktivitě.

Kolik institucí využívá reciproční aktivity?

 • Mateřské školy: 5
 • Základní školy: 26
 • Gymnázia a střední školy: 7
 • Základní školy speciální: 4
 • Dětské domovy: 3
 • Výchovné a diagnostické ústavy: 4
 • Střediska volného času: 4
 • Věznice: 1
Vlastník zprávy: Ing. Zuzana Havrlantová | Aktualizováno: 26. 01. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt