OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Eva Zezulková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: V 232, budova V
funkce:fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Pedagogickou fakultu
obor činnosti:speciální pedagogika, logopedie, speciálně pedagogická diagnostika, kontaktní osoba pro pedagogickou fakultu pro studenty se speciálními potřebami
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum Pyramida
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2668
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
YIVSPICT ve speciální pedagogice
ALOGLogopedie v předškolním věku
AVRVýchova řeči v mateřské škole
BLOGLogopedická prevence v předškolním věku
BODProjekt - předmětové didaktiky
BPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-AC1Speciálně pedagogická praxe 1
E-AC2Speciálně pedagogická praxe 2
E-AC3Speciálně pedagogická praxe 3
IASPIntegrativní aspekty spec. pedagogiky
ICTSPSpeciální pedagogika
KLOG1Logopedie 1
KLOG2Logopedie 2
KPXLGLogopedická praxe - souvislá
KRKKCRozvoj komunikativních kompetencí
KSOMAZáklady somatopedie
KSPDXSpeciálně pedagogic. diagnostika v praxi
KSSZZSeminář k SZZ
KSZARSpeciální školská zařízení
KVRPXVýchova řeči v pedagogické praxi
KVZSPVývoj a základy spec. pedagogiky
LOGOPLogopedie
LOG1RLogopedie I
LOG2RLogopedie II
LOPRLogopedická prevence
MSLOGLogopedie
MSODProjekt - předmětové didaktiky
MSPDVPedagogická diagnostika dět. vývoje
NLOGLogopedie v předškolním věku
NSPECSpeciální pedagogika
NVRVýchova řeči v mateřské škole
PLOG1Logopedie 1
SLOG1Logopedie 1
SLOG2Logopedie 2
SNAAKAlternativní a augmentativní komunikace
SNLDGSpeciálně pedagog. diagnostika logoped.
SNLGILogopedická intervence
SNLGPLogopedie
SNLOGLogopedie
SNPRPPrůběžná praxe
SNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
SNRRMRozvoj řeči osob s mentálním postižením
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPSSpeciálně pedagogický seminář
SNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
SNSYPSymptomatické poruchy řeči
SPEDBSpeciálně pedagogická diagnostika 2
SPPRXPrůběžná praxe ve spec.ped.zařízeních
SPXLGLogopedická praxe - souvislá
SPXPSPsychopedická praxe-souvislá
SRKKCRozvoj komunikativních kompetencí
SSPDXSpeciálně pedagogic. diagnostika v praxi
SSZARSpeciální školská zařízení
SSZZLSZZ - Logopedie
SVRPXVýchova řeči v pedagogické praxi
SVZSPVývoj a základy speciální pedagogiky
SZZLSSZZ - Logopedie
SZZSUSZZ - Surdopedie
VYREVýchova řeči
WNAAKAlternativní a augmentativní komunikace
WNLDGSpeciálně pedagogická diagn. logopedická
WNLGILogopedická intervence
WNLGPLogopedie
WNLOGLogopedie
WNPRPPrůběžná praxe
WNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
WNRRMRozvoj řeči u mentálně postižených
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNSPSSpeciálně pedagogický seminář
WNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
WNSYPSymptomatické poruchy řeči
WNZJ2Znakový jazyk 2
WPRLGPraxe logopedická
WZFPHZáklady fonetiky a patologie hlásek
WZZLSSZZ - Logopedie
YPEPEVybr. problémy speciální pedagogiky
YPEP1Vybrané problémy speciální pedagogiky
33OPRLogopedická prevence
5OPNLogopedická prevence
55OPNLogopedická prevence
LOG1PLogopedie
LOG2PLogopedie
MSLO1Logopedická prevence v předšk. věku 1
MSLO2Logopedická prevence v předšk. věku 2
SPPDPSpeciálně pedagogická diagnostika


AutorNázev práceTypRok
Veiserová SilvieSpeciálně pedagogická intervence v základní školediplomová 2018 
Vejrová AdélaPrevence nesprávné výslovnosti dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2018 
Chovancová TerezaKomunikační kompetence dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2017 
Filatova RenátaKomplexní rozvoj dítěte s těžkým postižením s využitím multismyslového prostředí.diplomová 2017 
Hajzerová IvanaReedukace opožděného vývoje řečidiplomová 2017 
Hrubá KatrinKomunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní školediplomová 2017 
Huserová HanaAspekty osvojování čtenářské gramotnosti žáků s vývojovou dysfáziídiplomová 2017 
Janšová ZuzanaPředčtenářská gramotnost dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2017 
Lindovská PetraLogopedická intervence v mateřské škole.diplomová 2017 
Marcalíková AnetaAspekty diferenciální diagnostiky vývojové dysfáziediplomová 2017 
Marušková OlgaLogopedická intervence u dětí s vývojovou dysfázií v předškolním věkudiplomová 2017 
Mikolajková VeronikaPrediktory čtenářské gramotnosti žáků s vývojovou dysfáziídiplomová 2017 
Richterová PetraSpeciálně pedagogická intervence logopedickádiplomová 2017 
Stiborská ZuzanaPředčtenářské dovednosti dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2017 
Wildmannová LenkaLogopedická osvěta (nejen) rodičovské veřejnostidiplomová 2017 
Wollerová JanaFormy logopedické intervence v předškolním vzdělávání.diplomová 2017 
Zdařilová LuciePlánování logopedické prevence v mateřské školediplomová 2017 
Adamusová DankaKomunikační kompetence dětí předškolního věkudiplomová 2016 
Baroťáková TerezaJazyková a komunikační kompetence žáků mladšího školního věkudiplomová 2016 
Bínová JanaFaktory rozvoje řeči u dětí v dětských domovechdiplomová 2016 
Boráková ŠárkaOrientační diagnostika fonematické diferenciace žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Florýková ŽanetaImplementace logopedické prevence do sytému plánování mateřské školydiplomová 2016 
Šimková MiroslavaLogopedická intervence u žáků s narušenou komunikační schopnostídiplomová 2016 
Švédíková VeronikaOrientační diagnostika komunikační kompetence žáků v základní školediplomová 2016 
Dvořáková KristýnaKomunikativní kompetence dospělých osob s mentálním postiženímdiplomová 2015 
Hilnerová LenkaLogopedická intervence u žáků s mentálním postižením.diplomová 2015 
Hořínková VeronikaKomunikační kompetence u žáků v primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Langová LadaČtenářská gramotnost u dětí se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2015 
Vanková VladimíraJazyková a komunikační kompetence žáků s mentálním postiženímdiplomová 2015 
Heczková MarkétaOrientační diagnostika jazykové a komunikativní kompetence dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2014 
Hlobilová TerezaDítě s Downovým syndromem v pedagogické komunikaci.diplomová 2014 
Kędzior JanaAspekty pedagogické komunikace v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2014 
Nieszporková TeresaKomunikace mezi pedagogem a žákydiplomová 2014 
Beinsteinová LenkaOrientační diagnostika řečových a jazykových dovedností u dětí předškolního věkudiplomová 2013 
Fišerová MarkétaAspekty života osob s mentálním postižením v rodinědiplomová 2013 
Horáčková JanaOrientační diagnostika řečových a jazykových dovedností u žáků s mentálním postiženímdiplomová 2013 
Konečná RomanaSpeciální pedagog na trhu prácediplomová 2013 
Plšková JanaAspekty komunikace mezi pedagogem a žákem se zdravotním postiženímdiplomová 2013 
Sentenská EliškaAspekty pedagogické komunikace v předškolním zařízenídiplomová 2013 
Ševčíková LucieKomunikativní kompetence dětí s odloženou školní docházkoudiplomová 2013 
Wróblová PetraAlternativní komunikace v edukaci žáků s postiženímdiplomová 2013 
Kocifajová HanaŽák s narušenou komunikační schopností v pedagogické komunikacidiplomová 2012 
Mišúnová IvanaUplatňování orofaciální regulační terapie v ucelené rehabilitaci osob se zdravotním postiženímdiplomová 2012 
Musilová PetraOrientační diagnostika řečových a jazykových dovedností u žáků v základní škole speciálnídiplomová 2012 
Schneiderová KateřinaKomunikativní kompetence a narušená komunikační schopnost v předškolním věkudiplomová 2012 
Filgasová MichaelaFonémické uvědomování u žáků v 1. třídách ZŠdiplomová 2011 
Galgaňáková ZdeňkaStimulace rozvoje řeči u dětí s postižením v předškolním zařízenídiplomová 2011 
Hanzlová PetraDyslalie v mladším školním věku.diplomová 2011 
Hýžová EmaKomunikační kompetence 5-6 letých dětídiplomová 2011 
Juříčková KamilaHra jako prostředek rozvoje slovní zásobydiplomová 2011 
Kornetová EliškaOrganizace občanů se zdravotním postiženímdiplomová 2011 
Lašanová LenkaFonémické uvědomování u žáků s mentálním postiženímdiplomová 2011 
Olšovská MarieLogopedická intervence u dětí v předškoním věku u dětí s autismemdiplomová 2011 
Randýsková PetraIntegrace žáka s narušenou komunikační schopností v ZŠdiplomová 2011 
Sedláková LenkaRozvoj komunikativní kompetence u žáků s mentálním postiženímdiplomová 2011 
Křesťanová IvanaPoruchy fluence u dětí v předškolním a mladším školním věkudiplomová 2010 
Skalická JarmilaDieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v ústavnej starostlivostidiplomová 2010 
Slaná MarieIntegrovaný žák s narušenou komunikační schopností v základní školediplomová 2010 
Sobalová IrenaFonémické uvědomování u dětí předškolního věkudiplomová 2010 
Valentová MarkétaVýměnný obrázkový komunikační systém v edukaci osob s postižením.diplomová 2010 
Krauzovičová LuciePoruchy výslovnosti u žáků v prvních třídách základních školdiplomová 2009 
Jančálková DanaKOMUNIKAČNÍ BARIÉRY U DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽE S DIAGNÓZOU LEHKÁ MENTÁLNÍ RETARDACÍdiplomová 2008 
Šnajdrová SilvieDítě s vývojovou dysfázií v běžné třídě základní školydiplomová 2008 
Ohnheiser HanaRozvoj motorických schopností u dětí s kombinovanými vadamidiplomová 2007 
Adamovská MilenaZjištění úrovně motorických schopností u dětí s vývojovou dysfázii na speciální školediplomová 2006 
Adamovská MilenaZjištění úrovně motorických schopností u dětí s vývojovou dysfázií na speciálních školáchdiplomová 2006 
Nogová BarboraKresba jako prostředek kvalitnějšího poznávání dítětediplomová 2006 
Opálková EvaOrientační diagnostika fonematického uvědomovánídiplomová 2006 
Režnarová MiroslavaKresba jako prostředek kvalitatnějšího poznávání dítětediplomová 2005 
Kramný PavelVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodině.bakalářská  
Marvanová JitkaAspekty edukace žáků se sluchovým postiženímbakalářská  
Witová MarcelaKompetence logopedického asistenta v MŠbakalářská 2018 
Benešová MarkétaPrimární logopedická prevence ve školním vzdělávacím programubakalářská 2017 
Filarová ZuzanaAspekty pedagogické komunikace v předškolním vzděláváníbakalářská 2017 
Lašanová LucieLogopedická prevence v nestátních školských zařízeníchbakalářská 2017 
Lincerová PavlínaPodmínky edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2017 
Muchová VeronikaStimulace rozvoje řeči žáků ve volnočasových aktivitáchbakalářská 2017 
Pavlů JitkaOrientační diagnostika fonematické diferenciace dětí předškolního věkubakalářská 2017 
Pollová AdélaIntegrovaný žák se speciálními vzdělávacími potřebami v základní školebakalářská 2017 
Roubalová JiřinaVýchova dítěte s mentálním postižením v rodiněbakalářská 2017 
Virčíková KarolínaHudební aktivity jako prostředek logopedické prevence v předškolním vzděláváníbakalářská 2017 
Žolnierčíková LenkaAspekty logopedické prevence v předškolním vzděláváníbakalářská 2017 
Antalová IvetaJazyková a komunikativní kompetence dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Danišová ZuzanaOrientační diagnostika fonematické diferenciace dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Gregorová MichaelaPlánování logopedické prevence v mateřské školebakalářská 2016 
Klosová GabrielaSpeciálně pedagogická intervence v sociální oblastibakalářská 2016 
Kozielová KláraLogopedická prevence v mateřské školebakalářská 2016 
Madecká DenisaLogopedická intervence ve školském poradenském zařízeníbakalářská 2016 
Pazdírková TerezaSpeciálně pedagogická intervence při poskytování sociálních služebbakalářská 2016 
Rašková KristýnaVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2016 
Šlechtová KateřinaVyužití canisterapie u osob s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Žárská KamilaLogopedická prevence v mimoškolních zařízeníchbakalářská 2016 
Hajzerová IvanaOrientační diagnostika výslovnosti dětí v mateřské školebakalářská 2015 
Hrubá KatrinLogopedická prevence u dětí s opožděným vývojem řečibakalářská 2015 
Juřenová TerezaDítě s kombinovaným zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2015 
Kozelská EllenPlánování logopedické prevence v mateřské školebakalářská 2015 
Matúšová MarieŽáci s narušenou komunikační schopností v primárním vzděláváníbakalářská 2015 
Mikolajková VeronikaLogopedická prevence v oblasti foneticko-fonologické jazykové rovinybakalářská 2015 
Němcová DagmarLogopedická prevence v předškolním věku u dětí s odloženou školní docházkoubakalářská 2015 
Přadková LenkaLogopedická prevence u dětí s vývojovou dysláliíbakalářská 2015 
Sikorová KláraVýchova dítěte s těžkým zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2015 
Skotnicová MariePrimární logopedická prevence v mateřské školebakalářská 2015 
Veiserová SilviePreventivně výchovná péče v dětském domověbakalářská 2015 
Wildmannová LenkaVýchova dítěte s narušenou komunikační schopností v rodiněbakalářská 2015 
Babincová NelaDiagnostika fonematické diferenciace u dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Bínová JanaPlánování logopedické prevence v předškolním vzděláváníbakalářská 2014 
Boráková ŠárkaRizika pěstounské péčebakalářská 2014 
Bystroňová MartinaVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodině.bakalářská 2014 
Filatova RenátaVyužití kompenzačních pomůcek v edukaci dětí se zdravotním postiženímbakalářská 2014 
Graf SylviePrimární logopedická prevence v MŠbakalářská 2014 
Láznová AndreaLogopedická prevence u dětí v předškolním věkubakalářská 2014 
Pašková ZuzanaJazyková a komunikativní kompetence žáků s mentálním postiženímbakalářská 2014 
Platošová MartinaLogopedická prevence u dětí s fyziologickou dyslaliíbakalářská 2014 
Prošková PetraDítě s mentálním postižením v dětském domověbakalářská 2014 
Stonišová RadomíraOsoby s mentálním postižením v sociálně terapeutických dílnáchbakalářská 2014 
Vršanová MichaelaOrientační diagnostika výslovnosti u dětí v předškolním věkubakalářská 2014 
Wollerová JanaOrientační diagnostika výslovnosti v MŠ jako nástroj logopedické prevence.bakalářská 2014 
Boorová KateřinaDiagnostika úrovně fonematické diferenciace u dětí v mateřské školebakalářská 2013 
Dvořáková KristýnaPodmínky vzdělávání žáků s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Langová LadaDiagnostika fonematické diferenciace u dětí v předškolním věkubakalářská 2013 
Maňáková KateřinaKomunikativní kompetence žáků s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Nečasová LucieOsoby s mentálním postižením versus sociální službybakalářská 2013 
Slischková MartinaVýskyt poruch výslovnosti u žáků 1. a 2. tříd základní školy.bakalářská 2013 
Suchá ZdeňkaOrientační diagnostika řečových a jazykových dovedností u dětí v mateřské škole logopedickébakalářská 2013 
Twardziková RomanaStudenti se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě v Ostravěbakalářská 2013 
Vanková VladimíraKomunikativní kompetence u žáků s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Ficalová ZlataOrientační diagnostika řečových a jazykových dovedností u dětí v mateřské školebakalářská 2012 
Glucová MichaelaAspekty výchovy dítěte se zdravotním znevýhodněnímbakalářská 2012 
Jandová RenataRodinná socializace osoby s mentálním postiženímbakalářská 2012 
Pipek Lendelová LindaIntegrace žáků se specifickými poruchami učení na SŠbakalářská 2012 
Sochorová HanaTvorba edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postiženímbakalářská 2012 
Šimečková KristýnaOrientační diagnostika výslovnosti u dětí v mateřské škole jako předpoklad plánováníbakalářská 2012 
Tkáčová VeronikaKomunikace mezi pedagogem a dítětem se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Černeková PetraKomunikační techniky u osob s tělesným postiženímbakalářská 2011 
Gřundělová MartinaŽák s mentálním postižením v pedagogické komunikacibakalářská 2011 
Klásková MarkétaKomunikace mezi pedagogem a žákem se zdravotním postiženímbakalářská 2011 
Kolarzová MichaelaMožnosti stimulace opožděného vývoje řečibakalářská 2011 
Kramný PavelVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodině.bakalářská 2011 
Revendová HanaOrientační diagnostika motoriky mluvidel u dětí mateřské škole jako předpoklad plánováníbakalářská 2011 
Smutná TerezaOrientační diagnostika fonematické diferenciace u dětí v mateřské škole jako předpoklad plánováníbakalářská 2011 
Šodková MarieHistorie vzniku logopedických tříd v ostravských mateřských školáchbakalářská 2011 
Vlašánková ZuzanaPéče o rozvoj komunikačních dovedností u dětí v zařízeních poskytujících sociální službybakalářská 2011 
Bielová SilvieOrientační diagnostika výslovnosti v běžné třídě MŠ jako předpoklad plánováníbakalářská 2010 
Fišerová MarkétaVývoj řeči u dětí s neurofibromatózoubakalářská 2010 
Gajdzicová LibušeÚloha logopedických asistentů v předškolním vzděláváníbakalářská 2010 
Heczková MarkétaVyužití mechanických pomůcek v logopedické prevencibakalářská 2010 
Horňáková LenkaOpožděný vývoj řeči u dítěte v běžné mateřské školebakalářská 2010 
Matrosová IrenaRozvoj slovní zásoby prostřednictvím hrybakalářská 2010 
Šebestová MartinaNáhradní komunikace u osob se zdravotním postiženímbakalářská 2010 
Ševčíková LucieVyužití mechanických pomůcek při rozvoji řeči u dětí v logopedických třídách MŠbakalářská 2010 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub