OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Mezinárodní spolupráce > Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Vysokoškolské instituce, které se chtějí zapojit do projektu mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky, musí být držiteli platné listiny Erasmus Charter for Higher Education, viz: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/ Podporované aktivity: mobility studentů na studijní pobyty nebo praktickou stáž a mobility zaměstnanců na výukové pobyty a školení.


Courses taught in Foreign Languages at the Pedagogical Faculty

Information for incomming students.

Offer of Placements

The Faculty of Education offers students of its partner universities the opportunity to do Erasmus+ practical placements at various types of schools in Ostrava. Two types of practical placement are available:

International Student Guide


facebook
rss
social hub