OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

David Kozel

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. David Kozel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 520, budova SA
funkce:tajemník KHV
obor činnosti:hudební teorie, analýza a interpretace hudebního díla, hudební estetika
katedra / středisko (fakulta): Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
Centrum studií regionální hudební kultury (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2528
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Kozel, D. Oriental Music as a Part of the European Collective Consciousness. In: OM: Orient in Music - Music of the Orient: The Orient in Music - Music of the Orient 2016-03-10 Grażyna and Kiejstut Academy of Music in Łódź, Poland. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. s. 13-26. ISBN 978-1-5275-0295-6.
Kozel, D. Analytická sonda do narativní vrstvy Sonáty pro violu sólo Josefa Schreibera. Muzikologické fórum. 2016, roč. V, č. 1-2, s. 149-162. ISSN 1805-3866.
Kozel, D. Melancholy in the Music of John Dowland and Benjamin Britten. Hudba - Integrácie - Interpretácie. 2016, roč. 19, s. 59-80. ISSN 1338-4872.
Kozel, D. Mythological Archetype in Music and Principles of its Interpretation. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. 2016, roč. 47, s. 3-15. ISSN 0351-5796.
Kozel, D. Poznámky ke vztahu mytologických struktur a hudebního narativu v teorii Byrona Alména. In: Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie 2015-11-05 Prešov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016. s. 29-44. ISBN 978-80-555-1595-3.
Kozel, D. A Musical Analysis of Mythical Thought in the Work of Claude Lévi-Strauss. Musicologica Olomucensia. 2015, č. 22, s. 61-78. ISSN 1212-1193.
Kozel, D. Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla. Musicologica Brunensia. 2015, roč. 50, s. 205-212. ISSN 1212-0391.
Kozel, D. Archetypický stín a transformace hudby v románu Thomase Manna Doktor Faustus. ESPES (elektronický časopis spoločnosti pre estetiku na Slovenku). 2014, roč. 3, s. 43-51. ISSN 1339-1119.
Kozel, D. K metodologickým problémům hudební narativity. Musicologica Brunensia. 2014, roč. 49, s. 127-138. ISSN 1212-0391.
Kozel, D. Antický hudební mýtus. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 110 s. ISBN 978-80-7464-172-5.

Zobrazit všechny publikaceAutorNázev práceTypRok
Raková AlenaMedea Samuela Barberadiplomová 2017 
Pavelková VeronikaVyužití metody sémantického diferenciálu v hudební výchově na 2. stupni ZŠdiplomová 2016 
Prokšová PatricieEdukační praxe hudební nauky na 1. stupni základních škol s rozšířenou výukou hudební výchovy. Na příkladu vybraných škol Moravskoslezského kraje.diplomová 2016 
Šamajová MartinaArtificiální hudba 20. století v současné praxi hudební výchovy. Sonda do aktuální situace na vybraných ostravských středních školáchdiplomová 2016 
Štěpán PetrKomparace vybraných interpretačních pojetí Koncertu As dur Alexandera Grigorjeviče Aratjunjanadiplomová 2014 
Bojceňuková PetraLandecká Venuše Leona Juřicibakalářská 2017 
Ziegelbauerová AdélaElementarizovaný sémantický diferenciál a jeho využití v předškolní hudební výchověbakalářská 2017 
Gondeková VeronikaCharakteristika hudebního vyjadřování skupiny Mňága a Žďorp na příkladu vybrané tvorby z let 1991-1993bakalářská 2016 
Johnová LudmilaSymfonická báseň Hamlet Ference Lisztabakalářská 2016 
Beseda MichalKomparace českých škol hry na klasickou kytaru z pohledu nácviku jednohlasubakalářská 2015 
Ostárková KateřinaZvuk, hluk, tón. Rozvoj hudební percepce dítěte předškolního věkubakalářská 2015 
Raková AlenaMédea jako námětová složka hudebních skladeb 1. poloviny 20. stoletíbakalářská 2015 
Siemková LenkaŠkolní sémantická analýza vybraných skladeb Lyrických kusů pro klavír Edvarda H. Griegabakalářská 2015 
Pechancová PetraŠkolní sémantická analýza klavírního cyklu Bígl Markéty Dvořákové v kontextu výuky na ZUŠbakalářská 2014 
Siuda JiříMetodické aspekty rozvoje hudebnosti v praxi pěveckého sboru Fusionbakalářská 2014 
Kapsiová MonikaSkladby Leoše Janáčka a jejich využití v edukační praxi ZŠ Leoše Janáčka Hukvaldybakalářská 2013 
Siwá VeronikaKomparace výuky HV na KHV v ČR a zahraničíbakalářská 2013 
Šamajová MartinaStylové paralely vybraných znaků hudebního a výtvarného expresionismu. Na příkladech děl Arnolda Schönberga a Vasilije Kandinskéhobakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub