OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum studií regionální hudební kultury

Jaromír Zubíček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.
místnost, podlaží, budova: SA 513, budova SA
funkce:
obor činnosti:hra na klavír s metodikou, klavírní improvizace
katedra / středisko (fakulta): Centrum studií regionální hudební kultury (Pedagogická fakulta)
Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2534
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Zubíček, J. Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby. In: Janáčkiana 2016: Janáčkiana 2016 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 281-284. ISBN 978-80-7464-920-2.
Zubíček, J. Klavírní tvorba Eduarda Dřízgy. In: Janáčkiana 2014: Janáčkiana 2014 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 258-261. ISBN 978-80-7464-709-3.

Všechny publikace

Zubíček, J. Problematika soudobé klavírní hudby a její nastudování. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 2017, č. 1., s. 14-19. ISSN 1803-1331.
Zubíček, J. Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby. In: Janáčkiana 2016: Janáčkiana 2016 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 281-284. ISBN 978-80-7464-920-2.
Zubíček, J. Vybrané aspekty studia klavírních doprovodů písní a improvizace. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 2017, č. 2., s. 16-21. ISSN 1803-1331.
Zubíček, J. Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby: Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby. Aura Musica. 2016, č. 2016,
Zubíček, J. Klavírní tvorba Eduarda Dřízgy. In: Janáčkiana 2014: Janáčkiana 2014 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 258-261. ISBN 978-80-7464-709-3.
Zubíček, J. Klavírní tvorba ostravských skladatelů po roce 1950. 2013.
Zubíček, J. Nástrojová příprava. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013. s. 35-42. ISBN 978-80-7464-450-4.
Zubíček, J. Interpretace soudobé klavírní hudby. In: DVPP. České Budějovice: ZUŠ Trhové Sviny. 2012.
Zubíček, J. Jarní salón 2012. 2012.
Zubíček, J. Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2012. 2012.
Zubíček, J. Studentská vědecká konference. 2012.
Zubíček, J. Jarní salón 2011. 2011.
Kozel, D., Kusák, J., Kozelská, I., SABOVÁ, K., BÁTOR, M., MANOVÁ, I., MARUŠÁKOVÁ, J., NAJSROVÁ, A., SCHMUCKEROVÁ, S., VYORALOVÁ, M. a Zubíček, J. Mezinárodní sborník hudební výchovy 2010, č. 2. 2011.
Zubíček, J., OLŠAROVÁ, P., SABOVÁ, K. a Černá, L. Studentská vědecká konference: Z bakalářských, diplomových a disertačních prací. 2011.
Zubíček, J. Studentská vědecká konference. 2011.
Adámek, R., Kozelská, I., Kusák, J., Mazurek, J., Spisar, J., Ševčíková, V., Zedníčková, Š. a Zubíček, J. Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století: Bakalářský obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 62 s. ISBN 978-80-7464-015-5.
Zubíček, J. Vývojové proměny klavírní tvorby skladatelů ostravského regionu od roku 1950. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 70 s. ISBN 978-80-7464-061-2.
Zubíček, J. Jarní salón 2010. 2010.
Kusák, J., Kozelská, I., Kozel, D., Černá, L., Kosík, J., Najsrová, A. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2, 2010/č. 1. 2010.
Zubíček, J. Studentská vědecká konference. 2010.
Zubíček, J. Jarní salón 2009. 2009.
Zubíček, J. Jarní salón 2009. 2009.
Zubíček, J. Kreativní múzická výchova: Talent. -. 2009, roč. 2009, č. 11, s. 29-29. ISSN 1212-3676.
Kusák, J., Kozelská, I., Kozel, D., Kosík, J., Skála, M. D., Zuková, D. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009/č. 1. 2009.
Zubíček, J. Studentská odbodná konference. 2009.
Zubíček, J. Zkušenosti s výukou korejských žáků: Talent. Talent. 2009, roč. 2009, č. 11, s. 26-27.
Zubíček, J. Jarní salón 2008. 2008.
Zubíček, J. Mezinárodní studentská vědecká konference KHV. 2008.
Radimcová, V., Svitáková, D., Nowak, J., Kozelská, I., Kusák, J. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2007/č. 2. 2008.
Kusák, J., Kozelská, I., Kozel, D., Zuková, D., Kosík, J. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník, 2008/č.1. 2008.
Zubíček, J. Ostravský hudební skladatel Eduard Dřízga. Ostrava: OU, 2008. OU, 2008. s. 308-311. ISSN 1802-6540.
Zubíček, J. Soudobá hudba ostravských klavírních skladatelů. Ostrava: OU, 2008. OU, 2008. s. 282-286. ISSN 1802-6540.
Zubíček, J. Soudobá hudba ostravských skladatelů ve výuce na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. s. 88-91. ISBN 978-80-7290-324-5.
Zubíček, J. VIII. Jarní salón. 2008.
Zubíček, J. Workshop k interpretační soutěži "Pískání pro zdraví". 2008.
Zubíček, J. Apetyt. 2007.
Zubíček, J. Klavírní improvizace doprpvodů písní. 2007.
Zubíček, J. Soudobá hudba. 2007.
Zubíček, J. Žilinská univerzita v Žilině. 2007.
Zubíček, J., Kusák, J. a Zubíčková, P. 100. výročí založení základní umělecké školy Ostrava-Moravská Ostrava Sokolská třída 15. 2007.
Zubíček, J. M.Klega: Zbojnické nápady, J. Laburda:Sonáta č.8, E. Dřízga: Toccata, P.Eben: Sonáta in Des. 2006.
Zubíček, J. J. Laburda: Sonáta č. 10. 2006.
Zubíček, J. Jiří Laburda: Sonáta č. 10 . 2006.
Zubíček, J. PA Stams. 2006.
Zubíček, J. Rondo. 2006.
Zubíček, J. Soudobá klavírní tvorba skladatelů ostravského regionu od roku 1950 . 2006.
Zubíček, J. Žilinská univerzita v Žilině. 2006.
Zubíček, J. Žilinská univerzita v Žilině. 2006.
Zubíček, J. CD - Czech piano works. 2005.
Zubíček, J. E. Dřízga: Toccata. 2005.
Zubíček, J. J. Laburda: Sonáta č. 8. 2005.
Zubíček, J. M. Klega: Zbojnické nápady. 2005.
Zubíček, J. M.Klega: Zbojnické nápady, J. Laburda:Sonáta č.8, E. Dřízga: Toccata, P.Eben: Sonáta in Des. 2005.
Zubíček, J. M.Klega: Zbojnické nápady, J. Laburda:Sonáta č.8, E. Dřízga: Toccata, P.Eben: Sonáta in Des. 2005.
Zubíček, J. M.Klega: Zbojnické nápady, J. Laburda:Sonáta č.8, E. Dřízga: Toccata, P.Eben: Sonáta in Des. 2005.
Zubíček, J. M.Klega: Zbojnické nápady, J. Laburda:Sonáta č.8, E. Dřízga: Toccata, P.Eben: Sonáta in Des. 2005.
Zubíček, J. Musica moderna. 2005.
Zubíček, J. Musica moderna z Ostravy. 2005.
Zubíček, J. P. Eben: Sonata in Des. 2005.
Zubíček, J. Pedagogická akademie Stams. 2005.
Zubíček, J. Alberto Ginastera - Sonátač.1 op. 22. 2004.
Zubíček, J. E. Dřízga: sonáta, J. Laburda:sonáta č.7, T. Madsen: preludium a fuga C dur, A. Ginastera: sonáta op.22,. 2004.
Zubíček, J. E. Dřízga: sonáta, J. Laburda:sonáta č.7, T. Madsen: preludium a fuga C dur, A. Ginastera: sonáta op.22,. 2004.
Zubíček, J. E. Dřízga: sonáta, J. Laburda:sonáta č.7, T. Madsen: preludium a fuga C dur, A. Ginastera: sonáta op.22,. 2004.
Zubíček, J. E. Dřízga: sonáta, J. Laburda:sonáta č.7, T. Madsen: preludium a fuga C dur, A. Ginastera: sonáta op.22,. 2004.
Zubíček, J. Eduard Dřízga - Sonáta pro klavír. 2004.
Zubíček, J. Jaromír Zubíček - Piano. 2004.
Zubíček, J. Jiří Laburda - Sonáta č. 7 . 2004.
Zubíček, J. Rondo. 2004.
Zubíček, J. Trygve Madsen - Preludium a fuga C dur. 2004.
Zubíček, J. Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. 2004.
Zubíček, J. E. Dřízga: sonáta, J. Laburda:sonáta č.7, . 2003.
Zubíček, J. Pedagogická akademie Stams. 2003.
Zubíček, J. F. Chopin recital. 2001.
Zubíček, J. F. Chopin recital. 2001.
Zubíček, J. F. Chopin recitál. 2001.
Zubíček, J. F. Chopin recitál. 2001.
Zubíček, J. F. Chopin - Scherzo op. 31, 6 mazurek, Balada op. 52, Etudy op. 10. 2000.
Zubíček, J. F. Chopin - Scherzo op. 31, 6 mazurek, Balada op. 52, Etudy op. 10. 2000.
Zubíček, J. F. Chopin - Scherzo op. 31, 6 mazurek, Balada op. 52, Etudy op. 10. 2000.
Zubíček, J. F. Chopin - Scherzo op. 31, 6 mazurek, Balada op. 52, Etudy op. 10. 2000.
Zubíček, J. F. Chopin - Scherzo op. 31, 6 mazurek, Balada op. 52, Etudy op. 10. 2000.
Zubíček, J. F. Chopin - 12 etud op. 10 . 1999.
Zubíček, J. R. Schumann - Adagio a Allegro op. 70 pro violoncello a klavír, J. Suk - Balada, Serenáda op. 3 pro violoncello a klavír, B. Martinů - Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír. 1999.
Zubíček, J. R. Schumann - Adagio a Allegro op. 70 pro violoncello a klavír, J. Suk - Balada, Serenáda op. 3 pro violoncello a klavír, B. Martinů - Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír. 1999.
Zubíček, J. F. Chopin - Etudy op. 10 ( výběr). 1998.
Zubíček, J. J. Brahms - Variace na téma N. Paganiniho. 1998.
Zubíček, J. Ferenc Fiszt a jeho klavírní Sonáta h moll. 1997.
Zubíček, J. R. Schumann: Symfonické etudy op. 13, F. Liszt: Sonáta h moll. 1997.
Zubíček, J. R. Schumann: Symfonické etudy op. 13, F. Liszt: Sonáta h moll. 1997.
Zubíček, J. R. Schumann: Symfonické etudy op. 13, F. Liszt: Sonáta h moll. 1997.
Zubíček, J. R. Schumann: Symfonické etudy op. 13, F. Liszt: Sonáta h moll. 1997.
Zubíček, J. L.van Beethoven - Sonáta c moll op.13, J. Brahms - Variace na téma N. Paganiniho op.35, F. Chopin - Sonáta h moll op. 58. 1996.
Zubíček, J. L.van Beethoven - Sonáta c moll op.13, J. Brahms - Variace na téma N. Paganiniho op.35, F. Chopin - Sonáta h moll op. 58. 1996.
Zubíček, J. L.van Beethoven - Sonáta c moll op.13, J. Brahms - Variace na téma N. Paganiniho op.35, F. Chopin - Sonáta h moll op. 58. 1996.
Zubíček, J. L.van Beethoven - Variace Es dur pro violoncello a klavír, P.I. Čajkovský - Rokokové variace op.33 pro violoncello a klavír. 1996.
Zubíček, J. A. Dvořák - Rondo, klid pro violoncello a klavír, B. Martinů - Sonáta č.2 pro violoncello a klavír . 1995.
Zubíček, J. A. Dvořák - Rondo, klid pro violoncello a klavír, B. Martinů - Sonáta č.2 pro violoncello a klavír . 1995.
Zubíček, J. L.van Beethoven - Sonáta C dur op. 54, F. Chopin - Scherzo cis moll op. 39. 1995.
Zubíček, J. J.S. Bach -Preludium a fuga b moll, L.van Beethoven - Sonáta f moll op.57, S. Rachmaninov - Šest hudebních momentů. 1993.
Zubíček, J. J.S. Bach -Preludium a fuga b moll, L.van Beethoven -Sonáta f moll op.57, S. Rachmaninov - Šest hudebních momentů. 1993.


AutorNázev práceTypRok
Osiková AnetaMimohudební inspirace vybraných klavírních skladeb z období romantismudiplomová 2017 
Burgertová GabrielaKlavírní hudba pro děti a její využití ve výuce na 1. stupni ZŠdiplomová 2014 
Grabacki PetrFinská vzdělávací soustava, se zaměřením na hudební výchovu a uměnídiplomová 2014 
Marcalíková RenátaVývojové proměny pěvecké tvorby skladatelů ostravského regionu od roku 1945diplomová 2014 
Pluta RomanVyužití multimediální techniky ve výuce hudební výchovydiplomová 2013 
Chyla AlešTvorba školního vzdělávacího programu na ZUŠ z pohledu ředitele školydiplomová 2011 
Dreslerová NikolaKlavírní fuga - historie a současnostdiplomová 2011 
Studená LucieHudební kultura na Prostějovskudiplomová 2011 
Feberová IrmaKlavírní sonáta - historie a současnostdiplomová 2010 
Hájková ZdeňkaCimbálová muzika Martina Hrbáčediplomová 2010 
Havránková KateřinaHarfa a její využití při výchovných koncertech pro žáky II. stupně ZŠdiplomová 2010 
Manová IvaJ. S. Bach: Temperovaný klavír (komparace nahrávek vybraných interpretů s využitím ve výuce HV)diplomová 2010 
Tomečková AndreaVyužití instrumentálních činností na I. stupni ZŠdiplomová 2010 
Topičová MagdaVyužití klavírní hudby v poslechových činnostech na I. stupni ZŠdiplomová 2010 
Obadalová ŠárkaVyužití klavíru a klavírní hudby ve výuce na 1. stupni základní školydiplomová 2009 
Bodečková AndreaKlavírní hudba ostravských skladatelů od roku 1950 (její využití v pedagogické praxi)diplomová 2008 
Anderovská MariePedagogická osobnost Václava Krůčkadiplomová 2007 
Mudříková MartinaRobert Schumann: Dětské scény (komparace nahrávek vybraných interpretů)diplomová 2007 
Černá SimonaKytarové oddělení Lidové konzervatoře v Ostravědiplomová 2005 
Janíčková LenkaHistorie a současnost Základní umělecké školy ve Vratimovědiplomová 2005 
Kocurková BarboraHistorie a současnost Základní umělecké školy v Karolincediplomová 2005 
Havlátová LenkaW. A. Mozart: Sonáta a moll KV310 (komparace nahrávek vybraných interpretů)bakalářská 2017 
Vaněk JaroslavF. Chopin: Etudy op. 10 (komparace nahrávek vybraných interpretů)bakalářská 2017 
Váňová IvanaInstrumentální činnosti v hudebněedukačním procesu MŠbakalářská 2017 
Haichlová RadkaKlavírní hudba pro děti a její využití ve výuce v mateřské školebakalářská 2016 
Ferková PavlínaKlavírní variace - historie a současnostbakalářská 2015 
Hrazděrová JitkaVliv hudby na děti předškolního věku s poruchami chování a pozornostibakalářská 2015 
Osiková AnetaL. van Beethoven - Klavírní sonáta C dur op. 53 (komparace nahrávek vybraných interpretů)bakalářská 2015 
Boer MarkétaVelký dechový orchestr Válcoven plechu - 150 let jeho existencebakalářská 2014 
Sklenovský JakubDechový orchestr mladých Příbor (historie a současnost)bakalářská 2014 
Slováková DagmarKomparace současných osnov v základním uměleckém školství ve výuce klávesových nástrojů s novými rámcově vzdělávacími programybakalářská 2014 
Sniehotta JanDuchovní hudba jezuitských misií v díle Domenica Zipolihobakalářská 2013 
Bařinková PavlínaVyužití lidové písně ve výuce v MŠbakalářská 2011 
Horská JanaKlavírní skladby určené dětembakalářská 2011 
Rybka VladislavKomparace současných osnov v základním uměleckém školství ve výuce smyčcových nástrojů s novými rámcově vzdělávacími programybakalářská 2011 
Vaculová MagdalénaKlavírní hudba Petra Ebenabakalářská 2011 
Jablunka JiříKomparace současných osnov v základním uměleckém školství ve výuce dechových nástrojů s novými rámcově vzdělávacími programybakalářská 2010 
Koutná HanaVyužití klavírní hudby v poslechových a pohybových činnostech v mateřské školebakalářská 2010 
Magerová MichaelaKomparace současných osnov v základním uměleckém školství ve výuce strunných nástrojů s novými rámcově vzdělávacími programybakalářská 2010 
Peichlová ZdeňkaVyužití instrumentální hudby v poslechových a pohybových činnostech v mateřské školebakalářská 2010 
Bolková MarieVyužití klavírní improvizace písní ve výuce v mateřské školebakalářská 2009 
Hanzlíková VěraVyužití klavíru ve výuce v mateřské školebakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub