OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum studií evropské identity

Oldřich Solanský

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 505, budova SA
funkce:
obor činnosti:sociologie, sociální komunikace, sociální patologie
katedra / středisko (fakulta): Centrum studií evropské identity (Pedagogická fakulta)
Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2603
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Solanský, O. Analýza komunitních plánů, sociálně demografická analýza. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. 162 s. ISBN 978-80-248-4027-7.
Solanský, O. Jiné národnosti a cizinci v naší společnosti. In: Společnost a poznání. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 180-192. ISBN 978-80-248-4064-2.
Solanský, O. Rizika sociálních sítí. In: kolektiv autorů. Pojmy a jejich hranice. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 165-177. ISBN 978-80-248-3996-7.
Solanský, O. Nové trendy ve vývoji porodnosti. In: kolektiv autorů. Teorie a skutečnost. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 165-173. ISBN 978-80-248-3854-0.
Solanský, O. Statistické ukazatele rozvodovosti. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 100-108. Člověk, ideje, společnost II. ISBN 978-80-248-3645-4.
Solanský, O. Sociálně demografická analýza v komunitních plánech ČR. In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. Univerzita Pardubice, 2013. s. 49-63. ISSN 1804-9095.
Solanský, O. Socio-demographic analysis and its (non)-usage in community plans formation. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2013. 196 s. ISBN 978-80-7464-316-3.
Solanský, O. Trh práce a nezaměstnanost v Ostravě. 1. vyd. s. 96-107. Člověk - kultura - media III. ISBN 978-80-248-2889-3.
Solanský, O. Citizen of the Czech Republic and Citizens of Ostrava - Population Indicators and Changes in Age Structure Development. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011. s. 135-168. ISBN 978-80-7464-105-3.
Solanský, O. Smršťování města Ostravy - demografické změny. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 136-147. Člověk - kultura - media II. ISBN 978-80-248-2525-0.

Všechny publikace

Solanský, O. Analýza komunitních plánů, sociálně demografická analýza. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. 162 s. ISBN 978-80-248-4027-7.
Solanský, O. Jiné národnosti a cizinci v naší společnosti. In: Společnost a poznání. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 180-192. ISBN 978-80-248-4064-2.
Solanský, O. Rizika sociálních sítí. In: kolektiv autorů. Pojmy a jejich hranice. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 165-177. ISBN 978-80-248-3996-7.
Solanský, O. Nové trendy ve vývoji porodnosti. In: kolektiv autorů. Teorie a skutečnost. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 165-173. ISBN 978-80-248-3854-0.
Solanský, O. Statistické ukazatele rozvodovosti. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 100-108. Člověk, ideje, společnost II. ISBN 978-80-248-3645-4.
Solanský, O. Sociálně demografická analýza v komunitních plánech ČR. In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. Univerzita Pardubice, 2013. s. 49-63. ISSN 1804-9095.
Solanský, O. Socio-demographic analysis and its (non)-usage in community plans formation. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2013. 196 s. ISBN 978-80-7464-316-3.
Solanský, O. Trh práce a nezaměstnanost v Ostravě. 1. vyd. s. 96-107. Člověk - kultura - media III. ISBN 978-80-248-2889-3.
Solanský, O. Citizen of the Czech Republic and Citizens of Ostrava - Population Indicators and Changes in Age Structure Development. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011. s. 135-168. ISBN 978-80-7464-105-3.
Solanský, O. Smršťování města Ostravy - demografické změny. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 136-147. Člověk - kultura - media II. ISBN 978-80-248-2525-0.
Solanský, O. Changes in Population Development in the Czech Republic.. In: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. Univerzita Pardubice, 2010. s. 279-285. ISSN 1211-555X.
Solanský, O. Konec populačního boomu v ČR?. In: Aktuální otázky sociální politiky 2009 - teorie a praxe : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. Univerzita Pardubice, 2009. s. 62-67. ISBN 978-80-7395-217.
Solanský, O. Outsideři. ISBN 978-80-248-1730-9.
Solanský, O. Stárnoucí populace Ostravy - současný stav a očekávaný vývoj. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-134-4.
Solanský, O. Romové v Ostravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-025-5.
Solanský, O. Partnerstvím k prosperitě. 2006.
Spisarová, J., Spisar, J. a Solanský, O. International Study Tour for Choir Conductors in USA 02. In: Mezinárodní Sympózium Cantus Choralis Slovaca. Banská Bystrica. 2002.
Schneider, M., Schneiderová, M. a Solanský, O. Problematika závislostí. 2002.
Schneider, M., Kvarčáková, M. a Solanský, O. Problematika závislostí. 2002.
Schneiderová, M., Schneider, M. a Solanský, O. Problematika zdravotně postižených. 2002.
Schneiderová, A., Solanský, O., Schneider, M. a Kvarčáková, M. Sociálně demografická analýza města Ostravy. 2002.
Schneiderová, M., Schneider, M. a Solanský, O. Sociálně-právní ochrana dětí. 2002.
Schneider, M., Kvarčáková, M. a Solanský, O. Sociálně-právní ochrana dětí. 2002.
Schneiderová, A., Solanský, O. a Pobořil, M. Sociodemografická struktura Ostravy. Současný stav a očekávaný vývoj. Sociálně demografická analýza města Ostravy.. 2002.
Solanský, O. Výzkum organizací, zabývajících se sociální prací v Ostravě. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 163-166. ISBN 80-7042-600-4.
Matýsková, D., Schneiderová, A., Pobořil, M., Solanský, O. a Vašina, B. Sociálně demografická analýza města Ostravy v návaznosti na rozvoj sociálních služeb. 2001.
Solanský, O. Hodnocení komunálních a senátních voleb v Ostravě a okolí. Výzkumný projekt. 1999.
Solanský, O. Sociologický a politologický rozbor komunálních a senátních voleb v Ostravě. 1999.
Solanský, O. Magazín o zdraví. 1998.
Solanský, O. Návrh organizace vzdělávání v podniku TESLA SEZAM, a.s.,Rožnov pod Radhoštěm. 1998.
Solanský, O. Radiožurnál. 1998.
Solanský, O. Radiožurnál. 1997.
Solanský, O. Radiožurnál. 1997.
Solanský, O. Siesta. 1997.
Solanský, O. Siesta. 1997.
Solanský, O. Siesta. 1997.
Solanský, O. Sledování vývoje nabídky a poptávky po VŠ kvalifikaci na trhu práce. 1997.
Solanský, O. Vliv hracich automat na obcany mesta frydek-Mistek Výzkumný projekt. 1997.
Solanský, O. Dvě sociologické publikace. Regionální revue 2. 1996, roč. 6, s. 0-0. ISSN nemáq.
Solanský, O. Klekánice. 1996.
Solanský, O. Magisterské studium oboru "Regionální rozvoj a správa.". 1996.
Solanský, O. Problémy současné české rodiny I. 1996.
Solanský, O. Problémy současné české rodiny II. 1996.
Solanský, O. Problémy současné české rodiny III. 1996.
Solanský, O. Problémy současné české rodiny IV. 1996.
Solanský, O. a Recman, M. Poíeiny kriminality mládeže. Regionální revue. 1995, roč. 9, s. 39-52. ISSN 1210-8340.
Recman, M. a Solanský, O. Příčiny kriminality mládeže - představy a skutečnosti. Regionální revue. 1995, roč. 5, s. 0-0. ISSN nemá.
Solanský, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1995.
Solanský, O. a Mikuláštíková, L. Životní dráhy starých lidí. Regionální revue. 1995, roč. 9, s. 29-39. ISSN 1210-8340.
Solanský, O. a Mikuláštíková, L. Životní dráhy starých lidí. Regionální revue. 1995, roč. 5, s. 0-0. ISSN 1210-8340.
Solanský, O. Demografie (nejen) pro demografy. 1994.
Solanský, O. Úvod do sociologie. 1994.
Paulík, K. a Solanský, O. Životní podmínky člověka. Tématický sešit OV. 1993.
Solanský, O. Diplomové práce ze sociologie na Ostravské univerzitě. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 0-0. ISSN nemá.
Paulík, K. a Solanský, O. Důsledky nerozvážnosti ve vztazích muže a ženy. Tématická jednotka pro ZŠ č.18 NZ. 1992.
Solanský, O. Malé ohlédnutí za seminářem "Současná městská rodina a některé problémy jejího fungování". Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 93-94. ISSN nemá.
Solanský, O. Mladá rodina ve městě a na venkově. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 64-66. ISSN nemá.
Solanský, O. Příspěvek k dělbě práce v rodině. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 0-0. ISSN nemá.
Solanský, O. Sociální a pracovní poradenství. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 0-0. ISSN nemá.
Solanský, O. Volba povolání. 1992.
Solanský, O. Vybrané problémy současné rodiny ostravského regionu. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 58-64. ISSN nemá.


AutorNázev práceTypRok
Gombošová KristýnaPercepce současné rodiny v pohledu různých generacídiplomová 2017 
Sklenovská VeronikaPrevence sociálně patologických jevů realizovaná vedoucími ve spolku Junák - český skautdiplomová 2017 
Chýlková LindaVliv internetových sociálních sítí na životní způsob člověkadiplomová 2016 
Dubcová TerezaNabídka a poptávka volnočasových aktivit ve Fulnekudiplomová 2016 
Stejskal KarelPrůběh a překážky integrace vietnamské menšiny do české společnosti.diplomová 2016 
Halfarová BarboraKriminalita žendiplomová 2015 
Jaworská MarkétaMarihuana jako společenský problémdiplomová 2015 
Kotásková BlankaVolba povolání v osmém ročníku základní školydiplomová 2014 
Rožanská KristýnaŠikana na základní školebakalářská  
Neklapil FilipUprchlická krizebakalářská 2017 
Ondráček PatrikŽivotní styl aktivních hokejistůbakalářská 2017 
Hoňková KateřinaRizika sociálních sítí z pohledu rodičůbakalářská 2016 
Mück MartinVliv masových médií na společnostbakalářská 2016 
Suchanová TerezaVolný čas žáků ZŠ v Šumperku a okolíbakalářská 2015 
Škuta VlastimilTransformace české společnosti po roce 1989bakalářská 2015 
Stejskal KarelIntegrace a asimilace přistěhovalců z Vietnamu v průběhu dvou generací.bakalářská 2014 
Zbavitelová HanaKomunismus a demokracie z pohledu dnešních seniorůbakalářská 2014 
Chvějová KateřinaRasismus v České republicebakalářská 2013 
Halfarová BarboraSebevraždy v Moravskoslezském kraji v letech 2010-2012bakalářská 2013 
Ištvánová MichaelaSociální exkluzebakalářská 2013 
Janiczková IvanaKriminalita dětí a mládeže na území Moravskoslezského krajebakalářská 2013 
Jaworská MarkétaŽivot drogově závislých ve společnostibakalářská 2013 
Sklenovská VeronikaHistorie a současnost skautingu v Novém Jičíněbakalářská 2013 
Vlasáková MarkétaKomunikační odlišnosti v různých věkových kategoriíchbakalářská 2013 
Koláčková AdrianaEkologické postoje studentů PdF OUbakalářská 2011 
Pazdera MartinSebevraždy 2002 - 2005 v ČRbakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub