OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum studií evropské identity

Diana Svobodová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 409, budova G
funkce:vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
Úsek proděkanky pro vnější vztahy a internacionalizaci
obor činnosti:obecná lingvistika, česká lexikologie se zaměřením na současné vývojové trendy a internacionalizaci
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
Centrum studií evropské identity (Pedagogická fakulta)
Děkanát Pedagogické fakulty
telefon, mobil: 553 46 2635
731 696 960
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Svobodová, D. K pojetí cizích slov ve výuce českého jazyka. In: Cizí nebo jiný v českém jazyce a literatuře / Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Raciborz: Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, Ústav neofilologie Státní odborné vysoké školy v Ratiboři. 2017.
Svobodová, D. K pojetí učiva o útvarech českého národního jazyka ve výuce na 2. stupni ZŠ. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 9-39. ISBN 978-80-7464-951-6.
Svobodová, D. Pojetí slovního významu a vztahů lexikálních jednotek ve vybraných učebnicích pro 2. stupeň ZŠ. In: Principy a cesty školní výuky českého jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 61-100. ISBN 978-80-7464-951-6.
Svobodová, D., Bańko, M., Raczaszek-Leonardi, J. a Tatjewski, M. Nie całkiem obce. Zapozyczenia wyrazowe w jezyku polskim i czeskim.. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. 190 s. ISBN 978-83-235-2396-3.
Svobodová, D. a Bańko, M. Vztah formálních a sémantických aspektů lexikálních přejímek v procesu adaptace. Bohemica Olomucensia. 2016, roč. VIII, č. 3, s. 50-59. ISSN 1803-876X.
Svobodová, D. English-Czech Inter-Language Interference in Translations of Technical Texts. In: Information and Communication Technologies in Education. Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta. 2013.
Svobodová, D. Děti a mládež v kontaktu s cizojazyčnými výrazy. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2012, roč. 2, s. 34-37. ISSN 1805-1464.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
5DD1Didaktika angličtiny 1
5DD2Didaktika angličtiny 2
5FFAFonetika a fonologie angličtiny
55DD1Didaktika angličtiny 1
55DD2Didaktika angličtiny 2
55FFAFonetika a fonologie angličtiny
BLOKBlokace místnosti
AGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
ANPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
C2EFLForeign lexical borrowings in the Czech
C2ESLCzech word-formation and vocabulary
C3CFRČeská frazeologie
C3JSBJazykový seminář k bakalářské zkoušce
C3KOJZáklady jazykovědy
C3LTSČeská lexikologie a tvoření slov
C3UKLÚvod do korpusové lingvistiky
C3USJÚvod do studia českého jazyka
DMPLPomezní lingvistické disciplíny a škola
DPAJCizí jazyk - angličtina
DPUB1Publikační činnost 1
DPUB2Publikační činnost 2
DPUB3Publikační činnost 3
DRVK1Aktivní účast na vědecké konferenci
E-CZLChapt.from Czech lang.,liter.for child.
E-FLBForeign lexical borrowings in the Czech
E-SLECzech word-formation and vocabulary
MODSCMóda a módnost v současné češtině
NNPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
NOTRENové trendy v současné jazyk. komunikaci
NSPISpisovná česká výslovnost prakticky
SJPZUSpecific. jazyk. prostředky v žurnal.
SZZDRSZZ doktorská zkouška
TSLXTvoření slov a lexikologie
ZJAZZáklady jazykovědy
2KOVPKorpusová lingvistika v praxi
2OJKUAktuální otázky jazykové kultury
2PVCJNové prvky ve výuce českého jazyka
22JKUAktuální otázky jazykové kultury
22TRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
3RBZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
3REJZSeminář k základům jazykovědy
3RJAZOtázky obecné lingvistiky
3RKOLÚvod do korpusové lingvistiky
3RKSLSeminář ke korpusové lingvistice
3RLEXTvoření slov a česká slovní zásoba
3RLTXSeminář k tvoření slov a lexikologii
3ROCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33AROČeské tvarosloví
33JAZZáklady jazykovědy
33KOLÚvod do korpusové lingvistiky
33LEXTvoření slov a česká lexikologie
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33RAZOtázky obecné lingvistiky
33RCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33REXTvoření slov a česká slovní zásoba
33RKLSeminář ke korpusové lingvistice
33ROLÚvod do korpusové lingvistiky
33RROZáklady českého tvarosloví
33RZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33SZJSeminář k základům jazykovědy
33UCJZvuková stránka českého jazyka
5EM1Seminář z českého jazyka k SZZ
5JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
5JAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
5JAZ3Mateřský jazyk 3 - morfologie
5JAZ4Mateřský jazyk 4 - syntax
5JAZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
5SZZČeský jazyk s didaktikou
5ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.
55AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
55AZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
55AZ3Mateřský jazyk 3 - morfologie
55AZ4Mateřský jazyk 4 - syntax
55AZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
55EMISeminář z českého jazyka k SZZ
55ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.2
55ZZČeský jazyk s didaktikou
9AVTAktuální vývojové tendence
ANTXAnalýza textu
CESKSkladba
CESTStylistika
CTVRČeské tvarosloví
DICJDidak. ČJ s akcentem na kom.-kogn.pojetí
DILVDidaktika literární výchovy
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe
KVCL1Kapit. z vývoje č. liter. 1 - 19. stol.
KVCL2Kapit. z vývoje č. liter. 2 - 20. stol.
KVCL3Kapit. z vývoje č. liter. 3 - 20. stol.
KVSCKapitoly z výv. č. liter. - starší č. l.
LPDM1Literatura pro děti a mládež 1
LPDM2Literatura pro děti a mládež 2
RCTGRozvíjení čtenář. gramotn. ve výuce ČJL
SEZPSeminář k závěrečné práci
SVLTSvětová literatura
SZZRZávěrečná zkouška z č. jazyka a liter.
TSLXTvoření slov a lexikologie
USCJÚvod do studia českého jazyka
USCL1Úvod do studia literatury 1
USCL2Úvod do studia literatury 2
VYCJVývoj českého jazyka
ZJAZZáklady jazykovědy
ZVCJZvuková stránka českého jazyka


AutorNázev práceTypRok
Adámek MichalSlang ve sportovní oblastidiplomová 2017 
Talacek RobinČeské překlady názvů zahraničních filmůdiplomová 2017 
Kaniová JanaProblematika výuky českého jazyka u žáků pocházejících z bilingvních rodin na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Milotová ZuzanaHodnocení jazykových prostředků v komunikaci dětí preprimárního věkudiplomová 2016 
Chocholová IvanaSpecifika jazyka užívaného v oblasti Jesenicka po r. 1945diplomová 2015 
Dřínková BronislavaKomparace užívání a znalosti nářečí u žáků ZŠ v Jistebníku a Polance nad Odroudiplomová 2014 
Hamplová MagdalenaPrvky regionálního původu v jazykových projevech žákůdiplomová 2014 
Halamíčková HanaJazyková specifika elektronické komunikacediplomová 2013 
Chalupová ZuzanaLexikální protředky v jazyce reklamydiplomová 2012 
Konečná MarkétaHodnocení úrovně vývoje slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2012 
Valová VeronikaJazyková specifika elektronické komunikace neformálního charakterudiplomová 2012 
Chodakovská Sýkorová LucieÚroveň znalostí v oblasti slovní zásoby u žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2011 
Cyroňová PetraSlovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládežediplomová 2011 
Stolá JanaÚroveň slovní zásoby u romských dětí a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do 1.třídy ZŠdiplomová 2011 
Červenková MartinaPrvky regionálního původu v mluveném projevu žákůdiplomová 2010 
Faltýnková RadkaSrovnání úrovně lexikálních znalostí žáků 2. stupně ZŠ v městském a venkovském prostředídiplomová 2010 
Gálová MichaelaPrvky jazykové ekonomie v současné české slovotvorbědiplomová 2010 
Vitásková MichaelaProjevy jazykové tvořivosti ve slovní zásobě žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2010 
Dostálová PavlínaSlovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládežediplomová 2009 
Gremlicová XenieSpecifika písemného projevu dnešní mládežediplomová 2009 
Maleňáková MarcelaVliv médií na vývoj slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2009 
Neumannová JanaSlovní zásoba žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2009 
Solilová BarbaraVliv výpočetní techniky na slovní zásobu žáků ZŠdiplomová 2009 
Tvrdá MartinaVýzkum slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2009 
Szostková AndreaProjevy jazykové tvořivosti ve slovní zásobě žáků 1. st. ZŠdiplomová 2008 
Kiššová PetraCizojazyčné a hybridní názvy institucí a firem působících na území ČRdiplomová 2005 
Moravcová SylvieJazyk českých hromadných sdělovacích prostředků (se zaměřením na oblast slovní zásoby)diplomová 2005 
Pechová MilušeVliv počítačů na rozvoj slovní zásoby žáků mladšího školního věkudiplomová 2005 
Sýkorová MarkétaJazyk českých webů určených dětemdiplomová 2005 
Žídková EvaVliv počítačů na rozvoj jazykových dovedností žáků mladšího školního věku (se zaměřením na výukové programy)diplomová 2005 
Procházková MartinaNeologismy v dnešní češtině a jejich porozumění u žáků 2. st. ZŠbakalářská  
Bartková LucieSpisovná čeština u žáků základní školybakalářská 2017 
Harenzová DenisaJazykové prostředky v časopisech pro mládežbakalářská 2017 
Konvičková PetraJazyk neformálních internetových diskuzíbakalářská 2017 
Růžičková Jana IsabellaMluva (slang) hráčů deskových herbakalářská 2017 
Sajová KarolinaAnglicismy ve vybraných módních časopisechbakalářská 2017 
Štefek JanPohled na vývoj železničářského slangu v minulosti a v současnostibakalářská 2017 
Tomaszková VeronikaSpecifika přejatých slov a jejich domácích ekvivalentů v české slovní zásoběbakalářská 2017 
Prusková KláraJazykové prostředky v komunikaci romských žákůbakalářská 2016 
Rumíšková MarkétaSrovnání vybraných typů jazykových prostředků v češtině a černohorštiněbakalářská 2016 
Adámek MichalCizojazyčné přejímky v současné komunikacibakalářská 2015 
Semerádová DenisaVznik a vývoj písmabakalářská 2015 
Stolarzová ReginaAnglicismy v současné češtiněbakalářská 2015 
Talacek RobinAnglicismy v současné češtiněbakalářská 2015 
Žaludová VeronikaČeština v elektronické komunikacibakalářská 2015 
Fabianová PetraVývoj komunikačních dovedností u dětí preprimárního věkubakalářská 2014 
Jurczyková AnnaO přechylování příjmení aneb Je to žena, či muž?bakalářská 2014 
Matochová MarkétaJazyk internetové komunikacebakalářská 2014 
Prokopová MichaelaAnglicismy ve slovní zásobě žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2014 
Špaňhelová MichaelaRozvíjení komunikačních a stylizačních dovedností dětí preprimárního věkubakalářská 2014 
Cviklová TerezaPrvky regionálního původu v jazykových projevech uživatelů jazykabakalářská 2013 
Dostálová NikolaJazyková specifika komunikace na internetubakalářská 2013 
Hajná MarkétaProjevy purismu v české jazykověděbakalářská 2013 
Jonášová PavlaNeologické prostředky v českém lexikubakalářská 2013 
Mikulová KateřinaFloskule v dnešní češtiněbakalářská 2013 
Mück DavidZvláštnosti elektronické komunikacebakalářská 2013 
Pleva LiborNeologické prostředky v českém lexikubakalářská 2013 
Včelková VeronikaUžívání anglicizmů žáky druhého stupně ZŠbakalářská 2013 
Dřínková BronislavaNářečí v oblasti Polanky nad Odroubakalářská 2012 
Karásková AndreaHodnocení vybraných typů aktuálně užívaných jazykových prostředků (morfologické jevy)bakalářská 2012 
Kučerová EvaUžívání anglicizmů žáky druhého stupně ZŠbakalářská 2012 
Pospíšilová HanaLexikální specifika slangu užívaného v oblasti moderní hudbybakalářská 2012 
Šimšová KateřinaHodnocení vybraných typů aktuálně užívaných cizojazyčných prostředkůbakalářská 2012 
Chocholová IvanaHodnocení vybraných typů aktuálně užívaných jazykových prostředků v oblasti Jesenickabakalářská 2011 
Halamíčková HanaJazyk elektronické komunikacebakalářská 2011 
Adamčíková JanaLexikální specifika vybraného místního dialektubakalářská 2010 
Chalupová ZuzanaJazyk reklamybakalářská 2010 
Sucháčková ZuzanaLexikální specifika fotbalového slangubakalářská 2010 
Valová VeronikaJazyková specifika elektronické komunikacebakalářská 2010 
Milotová ZuzanaVývoj řeči u dětí preprimárního věku se zaměřením na slovotvorbubakalářská 2009 
Rybková MiroslavaPrevence poruch řeči u dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Kurková TerezaVývoj řeči u dětí preprimárního věku se zaměřením na slovotvorbubakalářská 2008 
Šumberová MonikaSlovní zásoba dětí v mateřských školách. Srovnání vesnického a městského prostředíbakalářská 2008 


Adaptace, percepce a recepce cizích slov v polském a českém jazyce
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2011 - 5/2016
Poskytovatel
Stavukončený
Tvorba morfologického klíče pro Islandsko-český studijní slovník
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub