OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Centrum jazykové přípravy > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání na CJP

Katedra se svou výukovou činností podílí na zabezpečení následujících studijních programů:

  • Rozšiřující jazykové studium pro učitele 1. stupně ZŠ - jazyk anglický (ve spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání, PdF OU)

Vzdělávacím cílem studia je jazyková a didaktická příprava pro výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Pozornost je věnována zejména zvyšování komunikativní kompetence v anglickém jazyce a didaktice jazykového vyučování.

Předpokládaná vstupní jazyková úroveň pro obor je B1 (dle Společného evropského referenčního rámce). Podrobné informace o programu i podmínkách přijetí ke studiu jsou umístěny na stránkách CDV.

Studijní opory

Členky a externí spolupracovnice CJP jsou autorkami studijních opor vytvořených pro potřeby studentů programů celoživotního vzdělávání.

autorkaopora
Mgr. Ivona Cindlerová, Mgr. Michaela TrnováDidaktická čítanka britské literatury. Ostrava 2014
Mgr. Marta Šigutová, M.A.Anglický jazyk pro učitele primárního vzdělávání 1. Ostrava 2004
Mgr. Zdeňka LukešováAnglický jazyk pro učitele primárního vzdělávání 2. Ostrava 2004
Mgr. Marta Šigutová, M.A.Anglický nápadníček. OUP 2006
Mgr. Ivona CindlerováAngličtina pro učitele a lektory II. Ostrava 2004
Mgr. Ivona CindlerováAngličtina pro učitele a lektory I. Ostrava 2003
facebook
rss
social hub