Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení CJP
Klimszová Slavomíra, Mgr.
vedoucí CJP
email: slavomira.klimszova@osu.cz
telefon: 553 46 2702
Sekretariát CJP
Helánová Šárka
sekretářka CJP
email: sarka.helanova@osu.cz
telefon: 553 46 2701
Členové centra
Odborné asistentky
Cindlerová Ivona, Mgr.
činnost: anglický jazyk, německý jazyk, latinský jazyk, didaktika cizích jazyků, pedagogický poradce
email: ivona.cindlerova@osu.cz
telefon: 553 46 2700
Klimszová Slavomíra, Mgr.
vedoucí CJP
činnost: anglický jazyk, didaktika anglického jazyka, koordinátor zahraničních studentů
email: slavomira.klimszova@osu.cz
telefon: 553 46 2702
Trnová Michaela, Mgr.
činnost: anglický jazyk, německý jazyk, fonetika anglického jazyka, didaktika anglického jazyka, praxe, pedagogický poradce
email: michaela.trnova@osu.cz
telefon: 553 46 2704