Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení CJP
Klimszová Slavomíra, Mgr.
vedoucí CJP
email:
telefon: 553 46 2702
Sekretariát CJP
Ramíková Šárka, Bc. email:
telefon: 553 46 2676
Členové centra
Odborné asistentky
Cindlerová Ivona, Mgr.
činnost: anglický jazyk, německý jazyk, latinský jazyk, didaktika cizích jazyků, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2700
Entlová Gabriela, Mgr., Ph.D.
činnost: anglický jazyk, lexikologie a frazeologie anglického jazyka
email:
telefon: 553 46 2707
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
činnost: anglický jazyk, morfologie a syntax anglického jazyka
email:
telefon: 553 46 1900
553 46 2707
Klimszová Slavomíra, Mgr.
vedoucí CJP
činnost: anglický jazyk, didaktika anglického jazyka, koordinátor zahraničních studentů
email:
telefon: 553 46 2702
Trnová Michaela, Mgr.
činnost: anglický jazyk, německý jazyk, fonetika anglického jazyka, didaktika anglického jazyka, praxe, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2704
Externisté
Mlčoch Jan, dr
činnost: španělský jazyk
email:
telefon: 553 46 1959
Stará Hana, Mgr.
činnost: německý jazyk
email:
telefon: 605 968 291
Střelec Karel, Mgr.
činnost: francouzský jazyk
email:
telefon:
Šigutová Marta, Mgr., M.A.
činnost: anglický jazyk, didaktika anglického jazyka
email:
telefon: 553 46 2703