OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Výzkumná centra a laboratoře > Centrum studií regionální hudební kultury

Centrum studií regionální hudební kultury (CSRHK)

Výzkumné centrum studií regionální hudební kultury (CSRHK) je badatelské a pedagogické pracoviště, které se orientuje při výzkumné činnosti zejména na: hudební kulturu v regionu, její inspirační zdroje a přesahy do celonárodních a nadnárodních celků; hudební tvorbu na Ostravsku a její vazby na specifické podmínky regionu (hudba jako fenomén kulturního života v pomezních oblastech, kontakty mezi národními hudebními kulturami, zejména českou, polskou, slovenskou a v minulosti i německou a z toho vyplývající: specifické otázky multikulturalismu v oblasti hudby a hudební kultury; regionální pohled na dějiny hudební výchovy a na nové trendy hudební pedagogiky a psychologie, včt. didaktiky hudební výchovy a interpretace v oblasti hudebního umění.

Personální složení

Členové

Spolupracující instituce

  • Ústav pro regionální studia FF OU
  • Ústav hudební vědy FF MU v Brně
  • Muzikologické oddělení SZM v Opavě
  • Hudební oddělení Ostravského muzea
  • Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci

Hlavní úkoly centra v roce 2013

  • Práce na projektu a vydání monografie Kapitoly z dějin hudební kultury německých obyvatel Ostravy 1860–1945. Osobnosti, instituce, tendence. (Mazurek, J. et al.).
  • Uspořádání workshopu Ostravská a olomoucká hudební kultura od roku 1945 do současnosti v jarních měsících r. 2013 (Steinmetz, K.).
  • Vznik dokumentačního centra CSRHK (ve spolupráci s ÚKOU).
  • Práce na dílčích projektech Umělecká hudba v Ostravě 1945–2010, Ostravská hudební výchova po roce 1918. Vývojové proměny, instituce, osobnosti a Metodologické aspekty analýzy hudebních děl (včt. přípravy monografie).

Zprávy o činnosti CSRHK

facebook
rss
social hub