OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Výzkumná centra a laboratoře > Centrum pedagogického výzkumu

Centrum pedagogického výzkumu (CPV)

Centrum pedagogického výzkumu vzniklo především jako platforma pro spolupráci akademiků PdF podílejících se na pedagogickém výzkumu na fakultě. Pedagogický výzkum je zde chápán v celé své šíři, tj. zahrnující výzkum v oblastech konstituovaných pedagogických disciplín (výzkumy obecně-didaktické, oborově-didaktické, speciálně-pedagogické, sociálně-pedagogické, pedagogicko-psychologické), stejně jako výzkum v oblasti významných témat současné pedagogiky (digitální média ve vzdělávání, vysokoškolská výuka apod.).

Hlavní cíle:

 • podpořit pedagogický výzkum na fakultě a položit základy pro jeho kontinuitu;
 • posílit zvolený výzkumný profil fakulty;
 • propojit více výzkumnou činnost pedagogicky a psychologicky zaměřených kateder navzájem a zapojit oborové didaktiky z jiných kateder;
 • podpořit členy CPV v jejich profesním růstu, zejména ve snaze úspěšně absolvovat habilitační, příp. profesorské řízení;
 • výzkumnými aktivitami a výsledky připravit možnosti pro získání doktorského programu v oboru „Pedagogika“.

Výzkumný program:

2 tematické oblasti výzkumu:

 • Výzkum učebnic a edukačních médií: aktuálně se zaměřením na roli výukových materiálů při poskytování podpory žákům ve výuce na 1. a 2. stupni základní školy (vedoucí týmu: Z. Sikorová)
 • Výzkum osobnostně-sociálního rozvoje učitelů a studentů učitelství: aktuálně zaměřený na rozvoj sebepojetí – sebeprožitek jako cestu k rozvoji sebepojetí studenta učitelství a učitele a jeho přístupu k žákům (vedoucí týmu: J. Sekera)

Personální zajištění CPV

Vedení CPV:

Vědečtí pracovníci:

Mezinárodní spolupráce:

 • University of Central Queensland v Austrálii (Learning Teaching Education Research Centre)
 • Universidade Federal do Paraná v Brazílii
 • Universidad de Santiago de Compostela (Dpto de Didáctica and Organization School)
 • Utrecht University (Centre for Textbook Studies)
 • Humbolt Universität zu Berlin (Geographisches Institut, Abteilung Didaktik)
 • IARTEM (International Association for Research on Textbooks and Educational Media)
 • Georg-Eckert-Institut (Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung)
facebook
rss
social hub