OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Výzkumná centra a laboratoře > Centrum diagnostiky lidského pohybu

Centrum diagnostiky lidského pohybu (CDLP)

Centrum diagnostiky lidského pohybu (CDLP) při katedře studií lidského pohybu Ostravské univerzity v Ostravě začalo vznikat již v devadesátých letech minulého století jako Laboratoř motoriky člověka, avšak až v roce 2006 se povedlo tuto laboratoř komplexněji vybavit a vzniklo Centrum diagnostiky motoriky člověka, přejmenované v roce 2007 na CDLP.

CDLP je výzkumné centrum zaměřené především na řízení procesů vedoucím ke zlepšování kvality pohybu a pohybové výkonnosti v oblastech sportu a tělesných cvičení. Je určeno studentům pro jejich bakalářské a diplomové práce, i pro širokou sportovní veřejnost pro diagnostiku jejich sportovní výkonnosti a taky trenérům pro testování jejich svěřenců.

Výzkumnými oblastmi CDLP jsou antropomotorika, biomechanika, fyziologie a funkční antropologie. Každá z těchto oblastí má v CDLP své místo a své garanty, kteří zaštiťují jednotlivé testy. Přístrojové testovací vybavení se nachází v jedné budově, což umožňuje komplexní diagnostiku během jediné návštěvy centra.

Členové Centra diagnostiky lidského pohybu:

Otvírací doba:

Úterý a pátek od 14.00 do 16.00 hodin.

Podrobnosti k diagnostice poskytne:

 • Mgr. Roman Farana, Ph.D.
  Vedoucí CDLP
  Katedra tělesné výchovy
  Varenská 40A
  Moravská Ostrava 702 00
  areál Tenisových kurtů TJ Arcelor Mittal(vedle obchodního domu Tesco)
facebook
rss
social hub