OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro absolventy vysokých škol učitelského směru
Fakulta / organizační jednotka:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU),
Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Učitelé a další pedagogičtí pracovníci ve školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Doba trvání / hodinová dotace:6 semestrů / 449 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita,
budova G, Mlýnská 5 (1. r. – pátek, 3. r. - středa), budova V, Varenská 40 (2. r. - středa)
Číslo akreditace:28466/2007
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Anotace:Jde o rozšiřující vysokoškolské učitelské studium o obor „speciální pedagogika“, které je určeno učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních, ve kterých jsou vychováváni a vzděláváni žáci se  speciálními vzdělávacími potřebami. Ve třetím ročníku studia jsou vždy otevřeny pouze dvě z následujících tří specializací: psychopedie, logopedie, specifické poruchy učení (viz příloha učebního plánu). Posluchač volí jednu specializaci.
Způsob ukončení studia:obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška z volitelné specializace
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy učitelských magisterských programů, popř. neučitelských magisterských programů s pedagogickým studiem, minimálně 2 roky praxe v oboru. Potvrzení od lékaře foniatra a logopeda o nezávadnosti hlasového ústrojí a nenarušené komunikační schopnosti (bez vad řeči).
Přihlášky:Elektronická přihláška
Přijímací řízení:informace o přijímacím řízení
Uzávěrka přihlášek:15. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Bc. Zlatuše Krpcová
Způsob platby:převod z účtu, složenka, faktura
Vyučující:doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.,
ThLic. Vladimír Šiler, Dr.,
doc. PhDr. Ladislav Langr, Ph.D.,
PhDr. Jaroslav Galičák,
RNDr. Michal Živný, Ph.D.,
doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.,
MUDr. D. Šipula, CSc.,
Mgr. Marcel Mečiar, Ph.D.,
Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.,
MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.,
MUDr. Zdeňka Skeřilová,
MUDr. Marcela Vykydalová,
MUDr. H. Medřická,
MUDr. Růžena Mašková,
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.,
Mgr. Igor Hampl, Ph.D.,
PaedDr. Petr Kadlec,
Mgr. Hana Novohradská,
PaedDr. Anna Jakobová,
PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.,
PhDr. Jana Swierkoszová,
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf
facebook
rss
social hub