OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Centrum dalšího vzdělávání > Věda a výzkum

Hlavní zaměření výzkumné činnosti CDV

  • Inovace doplňujícího pedagogického studia Vychovatelství ve vztahu k volitelné metodice zájmové činnosti a k didaktice odborných předmětů pro UOP a k odbornému výcviku pro MOV
  • Pojetí, obsah a organizace rozšiřujícího jazykového vyučování (JA) a rodinné výchovy
  • Inovace specializačního studia školský management a výchovného poradenství
  • Posilování distančních prvků v doplňujícím pedagogickém studiu - tvorba studijních materiálů, ale i v kombinovaném studiu sociální a speciální pedagogiky
  • Podíl na vytváření "Systému celoživotního vzdělávání Moravskoslezska" (projekt Phare)
facebook
rss
social hub