FAQ

Centrum dalšího vzdělávání
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

  
cz   en


Konference

Charakteristika CDV

Centrum dalšího vzdělávání (CDV) při PdF OU je účelovým zařízením a je tvořeno převážně externími pracovníky. Věnuje se doplňujícímu, rozšiřujícímu a specializačnímu studiu (blíže viz Studijní program PdF OU a Informace o vzdělávacích programech a kurzech CDV PdF OU, které jsou každoročně vydávány).

Pojetí a obsah studia respektuje zákon č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 “O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů” a tomu odpovídající Vyhlášku č. 317/2005 Sb. Centrum je pro uvedené aktivity akreditováno MŠMT ČR. Úzce spolupracuje se školskou správou a českou školní inspekci. Věnuje se základnímu výzkumu v oblasti vzdělávání dospělých.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt